Triển khai cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thứ hai - 24/04/2023 15:57 215 0
Kính gửi:
                   - Các sở, ban, ngành tỉnh;
                   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
                   - VNPT Tây Ninh;
                   - Viettel Tây Ninh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 565/TTKD TNH-KHDN ngày 10/4/2023 của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tây Ninh về việc “đề xuất triển khai chữ ký số từ xa VNPT SmartCA cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”; Văn bản số 1039/SME-TNH ngày 11/4/2023 của Viettel Tây Ninh về việc đề xuất tích hợp và triển khai miễn phí chữ ký số Mysign trên cổng dịch vụ công.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Văn bản số 936/BTTTT ngày 22/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thống nhất với đề xuất triển khai kết nối, tích hợp chữ ký số của VNPT và Viettel lên Cổng dịch công tỉnh và Ứng dụng Tây Ninh Smart để người dân nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện nộp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Triển khai chính thức từ ngày 01/5/2023.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp VNPT Tây Ninh và Viettel Tây Ninh kết nối, tích hợp ứng dụng chữ ký số của các đơn vị lên Cổng dịch công tỉnh và Ứng dụng Tây Ninh Smart theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 936/BTTTT ngày 22/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.
- Tích hợp ứng dụng chứng thực chữ ký số quốc gia lên Cổng dịch công tỉnh và Ứng dụng Tây Ninh Smart để người dân thực hiện chứng thực, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức viên chức khai thác sử dụng.
- Phối hợp danh nghiệp viễn thông tuyên truyền, hướng việc ký số các thành phần hồ sơ khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch công tỉnh và Ứng dụng Tây Ninh Smart.
3. VNPT Tây Ninh, Viettel Tây Ninh
- Triển khai miễn phí việc đăng ký tài khoản ký số, thực hiện ký số khi người dân, doanh nghiệp nộp trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và Ứng dụng Tây Ninh Smart.
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức việc đăng ký miễn phí tài khoản chữ ký số tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, huyện và xã để người dân doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.
- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên thống kê, đánh giá số lượng chữ ký số người dân, doanh nghiệp đã cung cấp để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
4. Các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Tây Ninh và Viettel Tây Ninh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệệp khai thác sử dụng.
- Báo cáo các khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để được chỉ đạo thực hiện.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng thời gian và nội dung Công văn này./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây