Hoạt động đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ Tây Ninh tháng 08/2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2022

Thứ tư - 21/09/2022 14:41 161 0
Hoạt động đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ Tây Ninh tháng 08/2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2022
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường. Cảng vụ Đường thủy nội địa Tây Ninh báo cáo kết quả hoạt động tháng 8/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2022 như sau:
1. Công tác quản lý chuyên ngành tại cảng, bến
* Công tác tuyên truyền
Tiếp tục triển khai và tuyên truyền tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về các nội dung liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành GTVT như:
 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Công văn số 1848/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 22/8/2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phối hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022.

*Công tác Quản lý cảng, bến
Hiện tại, tổng số bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến ngày 31/8/2022 là 133 bến (tăng 02 bến so với đầu tháng). Trong đó gồm: 120 bến hàng hóa và 13 bến khách ngang sông (KNS).
Số bến thủy trên tuyến đường thủy nội địa do đơn vị quản lý là: 86 bến (gồm: 73 bến hàng hóa và 13 bến KNS). Cụ thể như sau:
- Số bến thủy nội địa giấy phép hoạt động còn hạn: 61 bến (gồm: 56 bến hàng hóa và 05 bến KNS);
- Số bến thủy nội địa giấy phép hoạt động hết hạn: 16 bến (gồm: 14 bến hàng hóa và 02 bến KNS);                                       
- Số bến thủy nội địa được Sở GTVT cho phép ngưng hoạt động có thời hạn: 09 bến (gồm: 04 bến hàng hóa và 05 bến KNS).
* Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
Do trong tháng, đơn vị chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành ĐTNĐ năm 2022 nên công tác kiểm tra thường xuyên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các bến thủy nội địa được kết hợp giữa công tác kiểm tra cấp phép cho phương tiện thủy nội địa vào, rời bến với Chương trình thu phí, lệ phí số 86/CT-PLP ngày 01/8/2022. Kết quả kiểm tra trên địa bàn huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu.
- Tổ chức 01 đợt với 03 lượt người tham gia;
- Kiểm tra 11 bến thủy nội địa;
- Kiểm tra 30 phương tiện thủy nội địa neo tại bến;
Qua công tác kiểm tra đa số bến thủy nội địa và người lái phương tiện thủy nội địa đều chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
2. Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 278/QĐ-SGTVT ngày 28/6/2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
* Công tác tham mưu thỏa thuận, công bố, công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
Công tác tham mưu, thẩm định hồ sơ hoạt động bến thủy nội địa theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về Quản lý hoạt động đường thủy nội địa được thực hiện như sau:
Bến thủy nội địa hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: 133 bến tăng 02 bến so với đầu tháng 8/2022 (Trong đó: 86 bến trên tuyến ĐTNĐ địa phương và 47 bến trên tuyến ĐTNĐ trung ương).
 Thẩm tra hồ sơ công bố hoạt động bến thủy nội địa: 
+ Công bố hoạt động bến thủy nội địa: 02 trường hợp (Hoàng Thịnh, Cát Vàng).
+ Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa: 02 trường hợp;
+ Gia hạn giấy phép hoạt động: 02 trường hợp (bến Thành Thái, Gạch Ngói Tây Ninh);
+ Tạm ngưng hoạt động bến thủy nội địa: 06 trường hợp (bến Hiệp Nhơn, Cây Khế, Cửu Long, Sáu Cửng, Ba Học, Cầu Sập - Suối Dây, Tân Hưng - Cầu Sập).
* Công tác tham mưu xử lý lục bình
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở GTVT về việc tham mưu trong công tác xử lý lục bình. Đơn vị thường xuyên kiểm tra tình trạng lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông. Qua công tác kiểm tra, tình hình lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông thông thoáng không ảnh hưởng cho phương tiện thủy nội địa lưu thông. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên nhắc nhở bộ phận giúp việc xử lý lục bình của UBND các huyện, thị xã thực hiện đúng theo Kế hoạch số 05/KH-SGTVT ngày 09/02/2022 của Sở Giao thông vận tải xử lý lục bình năm 2022.
3. Công tác thu, chi tài chính
Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Công văn số 2580/STC-HCSN ngày 29/8/2022 của Sở Tài chính Tây Ninh.
4. Công tác Tổ chức - Hành chính
* Ban hành các văn bản:

- Quyết định về việc trích số tiền thu phí được để lại sử dụng và số tiền thu phí nộp ngân sách nhà nước tháng 07/2022 trong tài khoản 3511.0.1105138 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh.
- Quyết định về việc trích số tiền lệ phí nộp ngân sách nhà nước tháng 07/2022 trong tài khoản 3511.0.1105138 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh.

* Báo cáo về các nội dung:
- Báo cáo về việc rà soát đăng ký bổ sung chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2022 theo Công văn số 1630/SNV-TCCCVC ngày19/8/2022 của Sở Nội vụ Tây Ninh.
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2022
1. Công tác quản lý chuyên ngành tại cảng, bến
Cập nhật số liệu bến thủy nội địa do đơn vị quản lý trên địa bàn để theo dõi và thông báo cho chủ bến đối với những bến đã hết hạn và sắp hết hạn giấy phép hoạt động. Yêu cầu chủ bến tiến hành bổ sung các thủ tục để được công bố lại hoặc có công văn xin tạm ngưng hoạt động. 
Đối với các BTNĐ trên tuyến ĐTNĐ Trung ương quản lý đơn vị sẽ liên hệ cho đơn vị quản lý nhắc nhở, đôn đốc các bến có giấy phép hoạt động hết hạn, sắp hết hạn tiến hành bổ sung các thủ tục theo quy định để được công bố lại.
Tiếp tục tuyên truyền các công văn về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động khai thác vận tải ĐTNĐ. Trong đó, đặc biệt chú trọng theo dõi việc ký cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện đối với các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh do đơn vị quản lý.
2. Công tác kế toán tài chính
Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định.
Tiếp tục thực hiện công tác thu phí trọng tải, phí thẩm tra, thẩm định và lệ phí vào, ra bến đúng quy định.
3. Công tác khác
Tiếp nhận hồ sơ bến thủy và tham mưu Sở GTVT công bố mới, công bố lại hoạt động bến thủy đúng quy định; Tham mưu xây dựng kế hoạch và cử người tham gia khảo sát của Sở GTVT thẩm tra vị trí xin thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy (chấp thuận chủ trương hoạt động bến thủy) của các tổ chức và cá nhân (khi có yêu cầu).
Tiếp tục thu thập thông tin từ các cơ sở bến thủy, bến khách ngang sông về tình hình mật độ lục bình trên từng đoạn sông Vàm Cỏ Đông. Báo cáo lãnh đạo Sở GTVT để có chỉ đạo xử lý kịp thời đảm bảo cho các phương tiện thủy nội địa lưu thông an toàn; Theo dõi, đôn đốc về xử lý lục bình và tháo dỡ cọc chà tại các địa phương; Tổng hợp số liệu báo cáo từ UBND các huyện, thị xã.
Xây dựng lịch kiểm ta đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa và trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trong tháng 09/2022.
4. Công tác tổ chức, hành chính
Xử lý các thông tin kịp thời, nhanh chóng. Triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước mới ban hành. Thực hiện nghiêm các văn bản đã triển khai trước đây.
Đôn đốc, nhắc nhở viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc trong tình hình hiện nay.
Bố trí viên chức trực Ngày lễ Quốc khánh năm 2022 theo Thông báo số 228/TB-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022.
Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022; Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây