Để cấp uỷ, chính quyền gần dân, hiểu dân

Thứ sáu - 25/11/2022 08:26 366 0
Tiếp xúc, đối thoại đa kênh, tập trung giải quyết các nội dung cử tri, người dân kiến nghị là những nỗ lực quan trọng để cấp uỷ, chính quyền các cấp ngày càng gần dân, hiểu dân hơn, tạo sự đồng thuận để phát triển kinh tế - xã hội.
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trò chuyện với người dân về việc làm đường giao thông trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.


Nỗ lực giải quyết kiến nghị chính đáng của dân

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đưa vấn đề báo cáo giám sát kết quả trả lời kiến nghị kỳ tiếp xúc trước tại kỳ họp, trách nhiệm UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương của tỉnh thể hiện rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các bức xúc của cử tri, người dân.

Trong năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 40 điểm với gần 4.500 cử tri tham dự; ghi nhận 143 lượt cử tri phát biểu với 246 nội dung liên quan đến vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Trung ương và chính quyền địa phương. Đoàn đã tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, báo cáo trả lời cử tri theo đúng quy định. Nhờ đó, nhiều vấn đề cử tri bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của cử tri, người dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên được ghi nhận, trả lời và giải quyết từ cơ sở.

Còn theo báo cáo của UBND tỉnh, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp nhận 67 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó trên 50% số kiến nghị đã được trả lời làm rõ, giải quyết dứt điểm, một số kiến nghị đã trả lời và đang theo dõi kết quả thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị cử tri còn tồn đọng ở các kỳ họp thứ 9, 12, 14, 17, 19 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ 1, thứ 2 HĐND tỉnh khoá X. Chất lượng nội dung trả lời kiến nghị cử tri được nâng lên, ngắn gọn, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cử tri phản ánh. Nhiều vụ việc phản ánh kéo dài được giải quyết dứt điểm hoặc trả lời làm rõ, hạn chế việc phản ánh lặp lại.

Tại buổi giám sát về giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tiếp thu, trả lời và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung cử tri nêu, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên, các kiến nghị cử tri tồn đọng tại các kỳ tiếp xúc trước đây chưa được giải quyết dứt điểm vẫn còn tương đối cao; một số kiến nghị được trả lời nhưng chưa đầy đủ nội dung, chưa đi vào trọng tâm, chưa phản ánh đúng thực tế, cử tri chưa đồng thuận. Bên cạnh nguyên nhân khách quan liên quan đến nguồn lực đầu tư hoặc chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương còn có nguyên nhân chủ quan, như: một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri; có đề ra biện pháp hoặc lộ trình, thời gian giải quyết nhưng chậm triển khai thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương...
 

dang 02

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong phát biểu kết luận tại buổi giám sát giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022

Phát biểu tại buổi giám sát, ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: “Qua rà soát một số trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan, ngành chức năng vẫn còn những đơn vị trả lời chưa đúng trọng tâm, không giải thích rõ cho cử tri.

Vấn đề cử tri quan tâm không chỉ là cách chúng ta giải thích thông tin mà còn muốn xác định sự việc đó có hay không? Xử lý như thế nào? Khi nào xử lý? Tức là cử tri muốn trong phần trả lời của cơ quan chức năng có sự cam kết để cử tri yên tâm và thực hiện giám sát”. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý dẫn ví dụ cụ thể ý kiến cử tri xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đề nghị nâng hạn mức vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), vì sau dịch Covid-19 người dân gặp khó khăn, cần vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, trong khi đó hạn mức cho vay hiện nay quá thấp.

Tuy nhiên, phần trả lời của Ngân hàng CSXH tỉnh lại giải thích từng mức cho vay đối với từng đối tượng chính sách theo quy định và đề nghị cử tri liên hệ Ngân hàng CSXH tỉnh để được hướng dẫn cụ thể. Câu trả lời này thực sự chưa đúng trọng tâm nội dung cử tri nêu và mong muốn Ngân hàng CSXH tỉnh với vai trò, chức năng của mình sẽ cam kết kiến nghị Trung ương nâng hạn mức cho vay, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng Văn phòng HĐND, UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh số liệu báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sát thực tế; UBND tỉnh phân tích, đánh giá, làm rõ thêm về nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của sở, ngành chức năng đối với những nội dung kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, nội dung trả lời chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị, bức xúc chính đáng chưa được giải quyết dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước.
 

Tiếp xúc, đối thoại để gần dân, hiểu dân

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã trở thành nền nếp, được tổ chức ngày càng quy củ, đổi mới, hiệu quả. Theo chương trình hội nghị tiếp xúc, đối thoại, người dân được thông tin kết quả thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai, tổ chức thực hiện và chỉ đạo điều hành của chính quyền; việc phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội; những vấn đề mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân sau hội nghị năm trước. Hội nghị cũng là dịp để người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của người dân về các vấn đề bất cập trong đời sống, về cơ chế, chính sách, công tác quản lý của các cơ quan nhà nước.

Năm 2022, trước khi tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đều đã tổ chức hội nghị đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp nhận và giải đáp cho dân những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp mình.
 

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành trò chuyện với người dân. Ảnh: Vi Xuân

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành trò chuyện với người dân. Ảnh: Vi Xuân

Tại thị xã Trảng Bàng- nơi đang có nhiều công trình phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng NTM được triển khai, người dân trên địa bàn kiến nghị tới lãnh đạo Thị xã quan tâm làm vòng xoay khu vực Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo phản ánh của người dân phường Trảng Bàng, khu vực này có nhiều ngã rẽ gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông. Người dân cũng phản ánh giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, gây phiền hà vì đi lại nhiều lần; quy hoạch khu đô thị dịch vụ 150 ha trên địa bàn phường Trảng Bàng và phường An Tịnh đã nhiều năm, hiện nay còn triển khai hay không?

Tại thị xã Hoà Thành, người dân kiến nghị chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các điểm tập kết rác và chợ trên địa bàn; khảo sát lắp đặt thùng rác công cộng trên các tuyến đường chính; xử lý nghiêm tình trạng xử lý nước thải, rác thải làm ô nhiễm môi trường. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng “tín dụng đen”, cờ bạc, lừa đảo qua mạng, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội.

Còn tại huyện biên giới Tân Biên, người dân phản ánh tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế khi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, tình hình giá cả tăng cao ảnh hưởng đến đời sống, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai chậm, có trường hợp bốc một số thứ tự nhưng giải quyết nhiều hồ sơ. Các ý kiến người dân nêu tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại đều được lãnh đạo huyện, các phòng ban chức năng trả lời rõ để người dân nắm, chia sẻ.

Là người chủ trì cuộc đối thoại của huyện Tân Biên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Biên Thành Từ Dũ nhấn mạnh, mục đích đối thoại là để cho các cấp uỷ đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến người dân, qua đó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngoài hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, Huyện uỷ Tân Biên xây dựng và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 15.7.2022 về tổ chức diễn đàn “Nhân dân với Đảng bộ Tân Biên”. Người đứng đầu cấp uỷ huyện Tân Biên cho biết, ngoài kênh tiếp xúc, đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, người dân cũng có thể điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo huyện hoặc qua tổng đài 1022 trên ứng dụng Tây Ninh Smart.

Đối với hội nghị cấp tỉnh, hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đang thực hiện các khâu chuẩn bị để tổ chức hội nghị cấp tỉnh trong thời gian tới. Với tinh thần đổi mới, báo cáo tại hội nghị năm nay sẽ được chuyển tải thành phóng sự truyền hình giúp đại biểu và nhân dân dễ theo dõi. Đồng thời chọn đúng, chọn trúng các vấn đề đối thoại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh để chất lượng cuộc đối thoại nâng lên.

(Trích nguồn từ Báo Tây Ninh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây