CHUYỂN ĐỔI SỐ - AN TOÀN THÔNG TIN

Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị

Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị

 •   08/11/2023 02:57:39 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là kênh thông tin chuyên dùng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2023

 •   08/11/2023 11:11:45 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 383/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023

 •   08/11/2023 11:02:54 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 50/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023

 •   08/11/2023 10:50:13 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1024/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023

 •   08/11/2023 10:44:04 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1261/CATTT-NCSC ngày 17/7/2023 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2023

 •   08/11/2023 10:38:55 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1500/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023

 •   08/11/2023 10:32:23 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1664/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
BN LOHONG MICROSOFT

V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023

 •   08/11/2023 10:02:58 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1850/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023 (Thông tin chi tiết phụ lục kèm theo).
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   14/09/2023 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2023 từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023
TT13 LUUTRUho so dien tu 2

Thông tư số 13/2023/TT-BNV về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

 •   06/09/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 13/2023/TT-BNV về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 •   06/09/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Sở GTVT Tây Ninh thông tin về việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng Vneid

Sở GTVT Tây Ninh thông tin về việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng Vneid

 •   22/07/2023 04:25:55 PM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận một số câu hỏi của người dân về việc thực hiện tích hợp thông tin giấy phép lái xe (GPLX) trên ứng dụng VNeID đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sở GTVT Tây Ninh thông tin đến người dân như sau:
BN hoinghitaphuan dvcGPLX

Thông báo về việc triển khai và hướng dẫn trình tự nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên cổng DVC quốc gia

 •   22/07/2023 04:18:58 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3371/CĐBVN-QLVT, PT&NL về việc tăng cường triển khai dịch vụ đổi Giấy phép lái xe trực tuyến. Sở GTVT Tây Ninh trân trọng thông báo kể từ ngày 01/6/2023, Sở GTVT tổ chức triển khai và hướng dẫn trình tự nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá về Chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá về Chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

 •   19/01/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Ban chỉ đạo chuyển đổi số báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như sau:
Thông báo về phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại

Thông báo về phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại

 •   14/11/2022 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Chiêu thức lừa đảo bằng tin nhắn brandname nhằm mục đích dụ dỗ khách hàng truy cập vào trang web giả mạo ngân hàng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây