Chỉ đạo - điều hành

1512 phat bieu chi dao cua pho chu tich thuong truc tai le ra quan (1)

V/v Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 •   19/12/2023 07:51:14 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
V/v quán triệt, thực hiện nghiêm quy định “cấm sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông”

V/v quán triệt, thực hiện nghiêm quy định “cấm sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông”

 •   21/11/2023 08:05:26 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Công văn số 959-CV/TU ngày 30/10/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy) về việc thực hiện nghiêm không uống rượu, bia trong giờ làm việc, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3517/UBND-NC ngày 06/11/2023 chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 959-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   14/09/2023 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2023 từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023
BN TB DANGKIEM 01

Thông báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/09/2023 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Xep hang2

Bộ GTVT dẫn đầu chuyển đổi số giúp người dân, doanh nghiệp hưởng lợi lớn

 •   14/08/2023 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Theo công bố của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ GTVT là cơ quan đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2023.
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

 •   26/07/2023 01:20:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 7 năm 2023, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ trưởng BộGTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Kết quả công tác dân vận là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị

Kết quả công tác dân vận là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị

 •   16/07/2023 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu 6 tháng cuối năm, ngành Dân vận tiếp tục nỗ lực với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó kết quả công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên,...
V/v tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

V/v tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

 •   16/04/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT;
Căn cứ Công văn số 3448/BGTVT-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Công văn số 2250/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT.
Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá về Chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá về Chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

 •   19/01/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Ban chỉ đạo chuyển đổi số báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như sau:
Để cấp uỷ, chính quyền gần dân, hiểu dân

Để cấp uỷ, chính quyền gần dân, hiểu dân

 •   25/11/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Tiếp xúc, đối thoại đa kênh, tập trung giải quyết các nội dung cử tri, người dân kiến nghị là những nỗ lực quan trọng để cấp uỷ, chính quyền các cấp ngày càng gần dân, hiểu dân hơn, tạo sự đồng thuận để phát triển kinh tế - xã hội.
BN1534

Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

 •   21/11/2022 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
BN KHTHANHTRA2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   17/11/2022 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   17/11/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

 •   16/11/2022 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   22/09/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của Tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây