Chỉ đạo - điều hành

BN1534

Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

 •   21/11/2022 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
BN KHTHANHTRA2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   17/11/2022 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   17/11/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

 •   16/11/2022 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   22/09/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của Tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
36KHSGTVT

Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2023

 •   16/08/2022 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 5529/BKHĐT-HTX ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Căn cứ Công văn số 2089/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2023, cụ thể như sau
BN atttmang sogtvt

Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở GTVT Tây Ninh

 •   05/08/2022 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Quy chế này quy định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cho công tác điều hành và quản lý hành chính nhà nước của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh.
DS PH HHL 06 22

Thông báo phù hiệu hết giá trị sử dụng - Tháng 06, năm 2022

 •   06/06/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo phù hiệu hết hiệu lực tháng 07 năm 2022
Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 06/2022

Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 06/2022

 •   03/06/2022 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Sở Giao thông vận tải thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tỉnh Tây Ninh của Chi nhánh 1 - Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh đang áp dụng
Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 •   02/06/2022 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1038QDUBND

Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực vận tải đường thuỷ nội địa gắn với phát triển hệ thống cảng đường sông - dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   06/05/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

 •   28/04/2022 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 978/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh năm 2022 (Phong trào “TDĐKXDĐSVH”)
Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022

Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022

 •   14/04/2022 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
BN tkclp 2022

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

 •   14/04/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
BN KNTC 2022

Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022

 •   04/04/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”;

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây