Định hướng-Quy hoạch-Kế hoạch

BN1534

Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

 •   21/11/2022 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
BN KHTHANHTRA2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   17/11/2022 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010;
BN QHGT 30 50

Quyết định phê duyệt Đề án Rà soát thực hiện quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   15/11/2022 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
36KHSGTVT

Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2023

 •   16/08/2022 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 5529/BKHĐT-HTX ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Căn cứ Công văn số 2089/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2023, cụ thể như sau
1038QDUBND

Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực vận tải đường thuỷ nội địa gắn với phát triển hệ thống cảng đường sông - dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   06/05/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

Kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

 •   28/04/2022 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 978/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh năm 2022 (Phong trào “TDĐKXDĐSVH”)
Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022

Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022

 •   14/04/2022 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
BN tkclp 2022

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

 •   14/04/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
BN KNTC 2022

Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022

 •   04/04/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”;
Tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   23/10/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH TÂY NINH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH TÂY NINH

 •   13/11/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2010
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây