Quyết định số 1269/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư - 02/11/2022 16:25 280 0
   Ngày 19/10/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, các mục tiêu cụ thể đưa ra như sau:
  1. Nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch). Tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng giai đoạn.
  2. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án cụ thể triển khai thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 phù hợp với điều kiện của các bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện.
  3. Định hướng cho các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Đồng thời, Thủ tướng chính phủ cũng đề ra 05 nhiệm vụ, kế hoạch và 08 chính sách, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:
05 nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra:
  1. Nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
  2. Nhiệm vụ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đường thủy nội địa
;
  3. Nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng;
  4. Cập nhật, điều chỉnh quy hoạch
;
  5. Kế hoạch sử dụng đất

08 chính sách, giải pháp thực hiện:
  2. Phát triển nguồn nhân lực
  3. Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ
  4. Bảo đảm an sinh xã hội
  5. Bảo vệ môi trường
  6. Bảo đảm nguồn lực tài chính
  7. Bảo đảm quốc phòng - an ninh
  8. Cơ chế đột phá
   Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan và các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, bố trí, lồng ghép các nhiệm vụ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ đề ra./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây