THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU Tháng 04 và tháng 05 năm 2023

Thứ hai - 05/06/2023 11:48 272 0
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 43 giấy phép
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 VI PHƯỚC TĂNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/04/2023
2 TRẦN THỊ MỘNG HIỀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/04/2023
3 LÊ THỊ KIM NGOAN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/04/2023
4 NGUYỄN THANH MINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/04/2023
5 LÊ HOÀNG PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/04/2023
6 YẾN CÁT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/04/2023
7 LÊ VĂN LÝ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 12/04/2023
8 TRẦN THỊ TỐ QUYÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/04/2023
9 TRẦN THỊ YẾN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/04/2023
10 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/04/2023
11 ĐỖ HỒNG HẢI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 03/04/2023
12 NGUYỄN THỊ LIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/05/2023
13 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/05/2023
14 NGUYỄN VĂN HẢI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/05/2023
15 HUỲNH VĂN HOÀ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/05/2023
16 NGUYỄN THỊ PHÚC Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/05/2023
17 PHẠM THỊ KIỀU TÂM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/05/2023
18 HUỲNH PHAN HÒA BÌNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/05/2023
19 NGUYỄN THANH TẤN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/05/2023
20 HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 13/05/2023
21 CÔNG TY TNHH VY BẢO ANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 12/05/2023
22 PHẠM VĂN ÚT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 09/05/2023
23 HÀ NGỌC TRAI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 09/05/2023
24 NGUYỄN QUỐC TRUNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/05/2023
25 TỐNG DUY TƯỜNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/05/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 225 phù hiệu
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70H04240 Xe Container 28/04/2028
2 70C16104 Xe Container 28/04/2025
3 70H00049 Xe Container 28/04/2025
4 70H00014 Xe Container 28/04/2025
5 70H00046 Xe Container 28/04/2025
6 70C03917 Xe Container 28/04/2027
7 70H00884 Xe Container 28/04/2027
8 70H00202 Xe Container 28/04/2027
9 70H00229 Xe Container 28/04/2027
10 70C05788 Xe Container 28/04/2027
11 70H00860 Xe Container 28/04/2027
12 70C05096 Xe Container 28/04/2028
13 70C15849 Xe Container 28/04/2028
14 70H00097 Xe Container 28/04/2027
15 70h00281 Xe Container 28/04/2027
16 70H00069 Xe Container 28/04/2027
17 70H00027 Xe Container 28/04/2027
18 70H02714 Xe Container 28/04/2027
19 70H01471 Xe Container 28/04/2027
20 70C07773 Xe Container 28/04/2027
21 70C07880 Xe Container 28/04/2027
22 70C08444 Xe Container 28/04/2027
23 70C08494 Xe Container 28/04/2027
24 70C06281 Xe Container 28/04/2027
25 70H03252 Xe Container 27/04/2025
26 70H02363 Xe Container 27/04/2027
27 70H02022 Xe Container 27/04/2025
28 70C11680 Xe Container 26/04/2030
29 70C15088 Xe Container 26/04/2030
30 70c15280 Xe Container 26/04/2030
31 86C10156 Xe Container 26/04/2025
32 70H02860 Xe Container 26/04/2030
33 70H04164 Xe Container 25/04/2025
34 50H02030 Xe Container 25/04/2028
35 70H01403 Xe Container 25/04/2030
36 70C09215 Xe Container 25/04/2030
37 70C09322 Xe Container 25/04/2030
38 70H03776 Xe Container 25/04/2030
39 70C00161 Xe Container 11/11/2025
40 70C11561 Xe Container 24/04/2030
41 72H02347 Xe Container 21/04/2025
42 70C11544 Xe Container 21/04/2030
43 70C06514 Xe Container 21/04/2030
44 70c05888 Xe Container 21/04/2030
45 70c05944 Xe Container 21/04/2030
46 70C07317 Xe Container 21/04/2030
47 70C07284 Xe Container 21/04/2030
48 70C07440 Xe Container 21/04/2030
49 70C01584 Xe Container 18/04/2025
50 70C12000 Xe Container 14/04/2025
51 70C10007 Xe Container 13/04/2030
52 70C13885 Xe Container 13/04/2025
53 70H03635 Xe Container 12/04/2025
54 70H03960 Xe Container 12/04/2025
55 70C15893 Xe Container 11/04/2030
56 70H00441 Xe Container 11/04/2025
57 70c15152 Xe Container 11/04/2025
58 70C03493 Xe Container 11/04/2025
59 70C13223 Xe Container 11/04/2025
60 47C19853 Xe Container 11/04/2025
61 70H03312 Xe Container 11/04/2025
62 70H02039 Xe Container 07/04/2025
63 70C10130 Xe Container 07/04/2026
64 70C06031 Xe Container 07/04/2030
65 70C14982 Xe Container 07/04/2030
66 70C15155 Xe Container 07/04/2030
67 70C10416 Xe Container 07/04/2027
68 70H02703 Xe Container 07/04/2027
69 70h00958 Xe Container 06/04/2025
70 70H00932 Xe Container 06/04/2027
71 70C05475 Xe Container 06/04/2025
72 70H02912 Xe Container 06/04/2025
73 70C16102 Xe Container 06/04/2025
74 70C05147 Xe Container 06/04/2025
75 70C11999 Xe Container 06/04/2026
76 70C11645 Xe Container 06/04/2026
77 70C13722 Xe Container 06/04/2025
78 70C08966 Xe Container 06/04/2024
79 70C02113 Xe Container 05/04/2025
80 70C03432 Xe Container 05/04/2025
81 70K2493 Xe Container 05/04/2025
82 70H03095 Xe Container 04/04/2030
83 70C15481 Xe Container 04/04/2025
84 70H00077 Xe Container 04/04/2026
85 70C11901 Xe Container 04/04/2025
86 70C00620 Xe Container 04/04/2025
87 70C02819 Xe Container 04/04/2028
88 70C15314 Xe Container 03/04/2025
89 70C02512 Xe Container 03/04/2025
90 70H9151 Xe Container 03/04/2025
91 70C08618 Xe Container 03/04/2030
92 70H01977 Xe Container 03/04/2030
93 70H04327 Xe Container 30/05/2025
94 70C04712 Xe Container 25/05/2025
95 70C09321 Xe Container 19/05/2030
96 70C03964 Xe Container 11/11/2025
97 70C04133 Xe Container 15/05/2027
98 70H03913 Xe Container 11/05/2030
99 70C16292 Xe Container 11/05/2025
100 70C13999 Xe Container 11/05/2025
101 70H00671 Xe Container 11/05/2025
102 70C11018 Xe Container 10/05/2030
103 70C07678 Xe Container 27/03/2024
104 70C15307 Xe Container 08/05/2030
105 70C15249 Xe Container 08/05/2030
106 70c06563 Xe Container 08/05/2030
107 70C10122 Xe Container 08/05/2030
108 70C11467 Xe Container 05/05/2030
109 70C15931 Xe Container 05/05/2030
110 70H00501 Xe Container 05/05/2030
111 70H01795 Xe Container 05/05/2030
112 70K3636 Xe Container 05/05/2030
113 70K2637 Xe Container 05/05/2025
114 70C09056 Xe Container 05/05/2030
115 70H03081 Xe Container 04/05/2030
116 70H03026 Xe Container 04/05/2030
117 70F00464 Xe Hợp đồng 31/03/2025
118 70F00319 Xe Hợp đồng 06/11/2024
119 70b01813 Xe Hợp đồng 09/05/2024
120 70B01537 Xe Hợp đồng 30/03/2025
121 70F00216 Xe Hợp đồng 30/03/2027
122 70F00246 Xe Hợp đồng 30/03/2025
123 70F00254 Xe Hợp đồng 29/03/2028
124 70E00121 Xe Hợp đồng 27/03/2025
125 70F00227 Xe Hợp đồng 22/03/2030
126 70F00337 Xe Hợp đồng 22/03/2030
127 53M8438 Xe Hợp đồng 31/12/2024
128 70A16058 Xe Hợp đồng 21/03/2030
129 70E00192 Xe Hợp đồng 20/03/2030
130 70F00229 Xe Hợp đồng 17/03/2030
131 70A30713 Xe Hợp đồng 14/03/2030
132 70B00119 Xe Hợp đồng 31/12/2025
133 70B01448 Xe Hợp đồng 31/12/2027
134 70E00155 Xe Hợp đồng 08/03/2030
135 70E00283 Xe Hợp đồng 08/03/2030
136 93B00906 Xe Hợp đồng 31/12/2026
137 70E00059 Xe Hợp đồng 07/03/2030
138 50F04188 Xe Hợp đồng 01/03/2026
139 70B01609 Xe Hợp đồng 31/12/2024
140 70F00291 Xe Hợp đồng 06/03/2030
141 70F00171 Xe Hợp đồng 31/12/2025
142 70F00262 Xe Hợp đồng 03/03/2030
143 70F00259 Xe Hợp đồng 03/03/2030
144 70F00050 Xe Hợp đồng 03/03/2030
145 70F00224 Xe Hợp đồng 02/03/2030
146 70F00490 Xe Hợp đồng 02/03/2030
147 70B02056 Xe Hợp đồng 01/03/2030
148 70F00236 Xe Hợp đồng 01/03/2030
149 70F00391 Xe Hợp đồng 28/04/2026
150 70F00401 Xe Hợp đồng 28/04/2027
151 70F00286 Xe Hợp đồng 28/04/2025
152 70F00303 Xe Hợp đồng 28/04/2025
153 70F00204 Xe Hợp đồng 10/08/2024
154 70B01065 Xe Hợp đồng 31/12/2025
155 70F00349 Xe Hợp đồng 27/04/2025
156 70B01304 Xe Hợp đồng 09/05/2024
157 70F00122 Xe Hợp đồng 10/08/2024
158 70F00148 Xe Hợp đồng 10/08/2024
159 70B01265 Xe Hợp đồng 26/04/2025
160 70F00509 Xe Hợp đồng 25/04/2025
161 70F00454 Xe Hợp đồng 25/04/2025
162 70B02254 Xe Hợp đồng 19/12/2023
163 70F00285 Xe Hợp đồng 24/04/2025
164 70F00410 Xe Hợp đồng 24/04/2025
165 50F03426 Xe Hợp đồng 01/01/2025
166 51B26726 Xe Hợp đồng 01/01/2025
167 51B29631 Xe Hợp đồng 01/01/2025
168 50F03651 Xe Hợp đồng 06/12/2027
169 70B01670 Xe Hợp đồng 31/12/2027
170 70E00484 Xe Hợp đồng 11/04/2025
171 70F00144 Xe Hợp đồng 31/12/2028
172 70b01814 Xe Hợp đồng 31/12/2026
173 70B01850 Xe Hợp đồng 31/12/2026
174 70F00648 Xe Hợp đồng 31/12/2026
175 70F00640 Xe Hợp đồng 31/12/2026
176 70F00644 Xe Hợp đồng 31/12/2026
177 61B02378 Xe Hợp đồng 31/12/2024
178 51B20634 Xe Hợp đồng 06/11/2024
179 70F00188 Xe Hợp đồng 06/04/2026
180 70B02256 Xe Hợp đồng 05/04/2025
181 70B02023 Xe Hợp đồng 05/04/2025
182 70B02222 Xe Hợp đồng 04/04/2025
183 70F00458 Xe Hợp đồng 04/04/2028
184 70F00009 Xe Hợp đồng 04/04/2025
185 70F00367 Xe Hợp đồng 04/04/2025
186 70B01110 Xe Hợp đồng 04/04/2025
187 70F00134 Xe Hợp đồng 04/04/2025
188 70B02120 Xe Hợp đồng 03/04/2025
189 70B02007 Xe Hợp đồng 05/06/2023
190 70F00356 Xe Hợp đồng 29/05/2025
191 70F00625 Xe Hợp đồng 17/05/2025
192 70F00347 Xe Hợp đồng 16/05/2025
193 70F00298 Xe Hợp đồng 15/05/2025
194 70F00606 Xe Hợp đồng 15/05/2027
195 70B01041 Xe Hợp đồng 19/12/2023
196 70F00033 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
197 70B01153 Xe chạy Tuyến cố định 30/03/2028
198 70B02096 Xe chạy Tuyến cố định 30/03/2029
199 70B01311 Xe chạy Tuyến cố định 30/03/2029
200 70b01909 Xe chạy Tuyến cố định 30/03/2029
201 66B00383 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
202 51B41521 Xe chạy Tuyến cố định 16/03/2030
203 47B02883 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2029
204 66B00383 Xe chạy Tuyến cố định 07/04/2023
205 70B02175 Xe chạy Tuyến cố định 09/03/2030
206 70F00095 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
207 70B00567 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
208 77B01501 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
209 50F04160 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
210 50F04188 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
211 50F04134 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
212 50F04120 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
213 70B00561 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
214 94B00665 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
215 70B02029 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
216 70B01921 Xe chạy Tuyến cố định 27/04/2028
217 70F00044 Xe chạy Tuyến cố định 25/04/2026
218 70F00302 Xe chạy Tuyến cố định 25/04/2030
219 77B01368 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
220 70F00033 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
221 70F00314 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
222 70b01909 Xe chạy Tuyến cố định 24/04/2030
223 70B02372 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2028
224 70F00474 Xe chạy Tuyến cố định 24/04/2030
225 70F00452 Xe chạy Tuyến cố định 24/04/2030
226 70B01875 Xe chạy Tuyến cố định 24/04/2030
227 70B00559 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
228 50F00763 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
229 50F00771 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
230 51B29664 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
231 51B29773 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
232 51B29780 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
233 70B02043 Xe chạy Tuyến cố định 18/04/2030
234 70B02073 Xe chạy Tuyến cố định 18/04/2030
235 70B02013 Xe chạy Tuyến cố định 18/04/2030
236 70B02188 Xe chạy Tuyến cố định 18/04/2030
237 70F00231 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2025
238 70F00632 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2026
239 70F00607 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2026
240 70b01968 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2026
241 70b01837 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2026
242 70B00655 Xe chạy Tuyến cố định 09/05/2024
243 50F02609 Xe chạy Tuyến cố định 04/04/2025
244 71F00320 Xe chạy Tuyến cố định 31/12/2027
245 51B27031 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
246 50F03651 Xe chạy Tuyến cố định 06/12/2027
247 51B26726 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
248 50F02956 Xe chạy Tuyến cố định 18/07/2025
249 50F02926 Xe chạy Tuyến cố định 23/07/2025
250 50F03262 Xe chạy Tuyến cố định 29/09/2025
251 50F03239 Xe chạy Tuyến cố định 29/09/2025
252 50F03477 Xe chạy Tuyến cố định 29/10/2025
253 50F03426 Xe chạy Tuyến cố định 03/11/2025
254 50F03698 Xe chạy Tuyến cố định 25/11/2025
255 50F03609 Xe chạy Tuyến cố định 29/11/2025
256 50F04221 Xe chạy Tuyến cố định 26/12/2025
257 50F04231 Xe chạy Tuyến cố định 26/12/2025
258 50F00771 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
259 51B29773 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
260 51B29780 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
261 51B29631 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
262 51B29664 Xe chạy Tuyến cố định 01/01/2025
263 50F04120 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
264 50F04134 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
265 50F04188 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
266 50F04160 Xe chạy Tuyến cố định 01/03/2026
267 70F00451 Xe chạy Tuyến cố định 30/05/2030
268 51B14365 Xe chạy Tuyến cố định 10/05/2026
269 49B01924 Xe chạy Tuyến cố định 30/11/2024
270 51B01578 Xe chạy Tuyến cố định 06/11/2024
271 70B01273 Xe chạy Tuyến cố định 15/05/2025
272 70B01153 Xe chạy Tuyến cố định 12/05/2030
273 50F04840 Xe chạy Tuyến cố định 05/05/2026
274 50F04858 Xe chạy Tuyến cố định 05/05/2026
275 70E00299 Xe Taxi 28/04/2025
276 70A20373 Xe Taxi 26/04/2025
277 51F56764 Xe Taxi 26/04/2025
278 51F53207 Xe Taxi 26/04/2025
279 70A15962 Xe Taxi 25/04/2025
280 70E00203 Xe Taxi 01/01/2028
281 70A22029 Xe Taxi 01/01/2028
282 70A20382 Xe Taxi 01/01/2028
283 70A20365 Xe Taxi 01/01/2028
284 70E00178 Xe Taxi 25/04/2025
285 70A27817 Xe Taxi 25/04/2025
286 70A18950 Xe Taxi 25/04/2025
287 70A21670 Xe Taxi 01/01/2027
288 70A21704 Xe Taxi 01/01/2027
289 70A21966 Xe Taxi 01/01/2027
290 70A22092 Xe Taxi 01/01/2027
291 70A22081 Xe Taxi 01/01/2027
292 70A21886 Xe Taxi 01/01/2027
293 70A21685 Xe Taxi 01/01/2027
294 70A21669 Xe Taxi 01/01/2027
295 70A13161 Xe Taxi 01/01/2027
296 70A21470 Xe Taxi 01/01/2027
297 70A20390 Xe Taxi 01/01/2027
298 70A20313 Xe Taxi 01/01/2027
299 70A20219 Xe Taxi 01/01/2027
300 70A20212 Xe Taxi 01/01/2027
301 70A20084 Xe Taxi 01/01/2027
302 70A18471 Xe Taxi 01/01/2027
303 70A18469 Xe Taxi 01/01/2027
304 70A18441 Xe Taxi 01/01/2027
305 70A18183 Xe Taxi 01/01/2027
306 70A13288 Xe Taxi 01/01/2027
307 70A13135 Xe Taxi 01/01/2027
308 70A13075 Xe Taxi 01/01/2027
309 70A12025 Xe Taxi 01/01/2027
310 70A11915 Xe Taxi 01/01/2027
311 70A11615 Xe Taxi 01/01/2027
312 70E00240 Xe Taxi 01/01/2027
313 70E00231 Xe Taxi 01/01/2027
314 70E00220 Xe Taxi 01/01/2027
315 70E00648 Xe Taxi 18/04/2025
316 70E00342 Xe Taxi 17/04/2026
317 70A24700 Xe Taxi 07/04/2025
318 70A22565 Xe Taxi 05/04/2025
319 70a16724 Xe Taxi 05/04/2025
320 70E00088 Xe Taxi 04/04/2025
321 70A31155 Xe Taxi 03/04/2025
322 70E00415 Xe Taxi 19/05/2025
323 70E00268 Xe Taxi 26/05/2025
324 60A32894 Xe Taxi 24/05/2025
325 51F53735 Xe Taxi 24/05/2025
326 51F53402 Xe Taxi 24/05/2025
327 60A28998 Xe Taxi 22/05/2025
328 60A32848 Xe Taxi 17/05/2025
329 60A28895 Xe Taxi 17/05/2025
330 51F52365 Xe Taxi 17/05/2025
331 51A95037 Xe Taxi 17/05/2025
332 51A92282 Xe Taxi 17/05/2025
333 70E00654 Xe Taxi 17/05/2025
334 51H57440 Xe Taxi 12/05/2025
335 70E00540 Xe Taxi 12/05/2025
336 51F84889 Xe Taxi 12/05/2025
337 51F53276 Xe Taxi 12/05/2025
338 51F53066 Xe Taxi 12/05/2025
339 51F52079 Xe Taxi 12/05/2025
340 51A93650 Xe Taxi 12/05/2025
341 51A93642 Xe Taxi 12/05/2025
342 51A93528 Xe Taxi 12/05/2025
343 51A92327 Xe Taxi 12/05/2025
344 70A18196 Xe Taxi 11/05/2025
345 70A11397 Xe Taxi 11/05/2025
346 60A32907 Xe Taxi 01/01/2025
347 60A28946 Xe Taxi 01/01/2025
348 60A28899 Xe Taxi 01/01/2025
349 51F84805 Xe Taxi 11/05/2025
350 51F84754 Xe Taxi 11/05/2025
351 51F84686 Xe Taxi 11/05/2025
352 51F84554 Xe Taxi 11/05/2025
353 51F53703 Xe Taxi 11/05/2025
354 51F53312 Xe Taxi 11/05/2025
355 51F53195 Xe Taxi 11/05/2025
356 51F53144 Xe Taxi 11/05/2025
357 70E00725 Xe Taxi 24/04/2025
358 70E00458 Xe Taxi 24/04/2025
359 70E00287 Xe Taxi 09/05/2025
360 70E00280 Xe Taxi 09/05/2025
361 70E00236 Xe Taxi 09/05/2025
362 70A20302 Xe Taxi 09/05/2025
363 70A20244 Xe Taxi 09/05/2025
364 70A18422 Xe Taxi 09/05/2025
365 70A18341 Xe Taxi 09/05/2025
366 70A13152 Xe Taxi 09/05/2025
367 51G22297 Xe Taxi 09/05/2025
368 60A28893 Xe Taxi 09/05/2025
369 51G22000 Xe Taxi 09/05/2025
370 51F84784 Xe Taxi 09/05/2025
371 51F84704 Xe Taxi 09/05/2025
372 51F84690 Xe Taxi 09/05/2025
373 51F84598 Xe Taxi 09/05/2025
374 51F20900 Xe Taxi 09/05/2025
375 51A95747 Xe Taxi 09/05/2025
376 70A16951 Xe Taxi 09/05/2025
377 70C14961 Xe Tải 28/04/2026
378 70C05757 Xe Tải 28/04/2025
379 70C16863 Xe Tải 28/04/2026
380 70H01874 Xe Tải 27/04/2025
381 70H01443 Xe Tải 27/04/2025
382 70H03074 Xe Tải 27/04/2025
383 70H03842 Xe Tải 27/04/2025
384 70H00012 Xe Tải 27/04/2025
385 70K2273 Xe Tải 27/04/2026
386 70C11082 Xe Tải 27/04/2030
387 62H04330 Xe Tải 26/04/2027
388 70C07538 Xe Tải 25/04/2025
389 70C02865 Xe Tải 31/12/2026
390 70H03546 Xe Tải 25/04/2025
391 70H04308 Xe Tải 25/04/2027
392 70H04272 Xe Tải 25/04/2025
393 70C07441 Xe Tải 25/04/2026
394 70C05633 Xe Tải 25/04/2028
395 70C10067 Xe Tải 24/04/2025
396 70C00422 Xe Tải 24/04/2030
397 70C03377 Xe Tải 24/04/2030
398 70C09336 Xe Tải 24/04/2030
399 70C10842 Xe Tải 24/04/2030
400 70C10986 Xe Tải 24/04/2030
401 70C11026 Xe Tải 24/04/2030
402 70C10594 Xe Tải 24/04/2030
403 70C01378 Xe Tải 24/04/2026
404 70H04318 Xe Tải 21/04/2025
405 70C04739 Xe Tải 20/04/2025
406 70C06933 Xe Tải 20/04/2025
407 70H04211 Xe Tải 19/04/2027
408 70H04335 Xe Tải 19/04/2027
409 70H01652 Xe Tải 19/04/2030
410 70H04302 Xe Tải 19/04/2030
411 70C07000 Xe Tải 19/04/2028
412 70K3566 Xe Tải 31/12/2028
413 70C06161 Xe Tải 18/04/2028
414 70H04181 Xe Tải 18/04/2026
415 61c13806 Xe Tải 18/04/2025
416 70H02959 Xe Tải 18/04/2025
417 70C00751 Xe Tải 18/04/2026
418 70C03466 Xe Tải 18/04/2025
419 67C01887 Xe Tải 18/04/2025
420 70H04220 Xe Tải 17/04/2025
421 70C08554 Xe Tải 17/04/2030
422 62C06795 Xe Tải 17/04/2026
423 60C31297 Xe Tải 17/04/2025
424 70C06618 Xe Tải 17/04/2026
425 70H7773 Xe Tải 31/12/2027
426 70H03885 Xe Tải 13/04/2026
427 70H00738 Xe Tải 13/04/2030
428 70H04334 Xe Tải 13/04/2026
429 70C05828 Xe Tải 13/04/2026
430 70C05671 Xe Tải 13/04/2030
431 70C08344 Xe Tải 13/04/2030
432 70C11082 Xe Tải 13/04/2030
433 70C06549 Xe Tải 13/04/2025
434 70C12514 Xe Tải 13/04/2025
435 70C04236 Xe Tải 13/04/2026
436 70C02111 Xe Tải 13/04/2030
437 70C07076 Xe Tải 13/04/2030
438 70C03347 Xe Tải 13/04/2025
439 70c05763 Xe Tải 12/04/2030
440 70c08934 Xe Tải 12/04/2030
441 70C02746 Xe Tải 12/04/2025
442 70C00281 Xe Tải 12/04/2026
443 70C05041 Xe Tải 12/04/2030
444 70C04940 Xe Tải 31/12/2029
445 60C54161 Xe Tải 12/04/2025
446 60C54473 Xe Tải 12/04/2025
447 70H03999 Xe Tải 11/04/2026
448 61LD06297 Xe Tải 11/04/2027
449 61LD02440 Xe Tải 11/04/2027
450 61LD00645 Xe Tải 11/04/2027
451 70C07349 Xe Tải 11/04/2027
452 70H04336 Xe Tải 11/04/2026
453 70H03928 Xe Tải 11/04/2027
454 49C09382 Xe Tải 11/04/2025
455 70H03823 Xe Tải 10/04/2027
456 70C04098 Xe Tải 21/03/2024
457 70H02548 Xe Tải 06/11/2024
458 70C11127 Xe Tải 07/04/2025
459 70C01854 Xe Tải 07/04/2027
460 70C00423 Xe Tải 07/04/2025
461 70C09937 Xe Tải 07/04/2025
462 70H01953 Xe Tải 07/04/2025
463 70H00031 Xe Tải 07/04/2030
464 50H02091 Xe Tải 07/04/2030
465 70H03523 Xe Tải 06/04/2025
466 70H02800 Xe Tải 06/04/2025
467 70H02820 Xe Tải 06/04/2025
468 70H02335 Xe Tải 06/04/2026
469 70H00060 Xe Tải 06/04/2028
470 70C01048 Xe Tải 31/12/2027
471 70C13814 Xe Tải 06/04/2030
472 70H01891 Xe Tải 06/04/2025
473 70C15806 Xe Tải 06/04/2025
474 70C02400 Xe Tải 06/04/2025
475 70H01276 Xe Tải 05/07/2024
476 70C14372 Xe Tải 05/04/2025
477 70K4017 Xe Tải 05/04/2025
478 70H00269 Xe Tải 05/04/2025
479 70C12138 Xe Tải 05/04/2029
480 70C09697 Xe Tải 05/04/2029
481 70C08012 Xe Tải 05/04/2025
482 70C07893 Xe Tải 05/04/2026
483 70K0879 Xe Tải 05/04/2025
484 70K0851 Xe Tải 05/04/2025
485 70c01228 Xe Tải 05/04/2025
486 70H04222 Xe Tải 05/04/2025
487 70H01955 Xe Tải 05/04/2030
488 70H01692 Xe Tải 05/04/2030
489 70C11006 Xe Tải 04/04/2026
490 70C07116 Xe Tải 04/04/2026
491 70H00920 Xe Tải 04/04/2027
492 70C03265 Xe Tải 04/04/2027
493 70C07650 Xe Tải 04/04/2030
494 70H03077 Xe Tải 04/04/2025
495 70H02446 Xe Tải 04/04/2025
496 70H00767 Xe Tải 04/04/2025
497 70H01388 Xe Tải 04/04/2030
498