DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 07 NĂM 2023

Thứ bảy - 09/09/2023 11:06 149 0
DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 07 NĂM 2023
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 24 giấy phép    
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ MỸ HIỀN Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 26/07/2023
2 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 26/07/2023
3 Nguyễn Thị Thanh Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 25/07/2023
4 DỊCH VỤ CHO THUÊ XE HỢP ĐỒNG LỢI DANH Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 20/07/2023
5 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ HỒNG TRANG TN Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 19/07/2023
6 Lương Yến Thuỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 19/07/2023
7 HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC THÁI TN Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 19/07/2023
8 Út Sứa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT GIANG Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
10 NGUYỄN THỊ KIM MỪNG Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
11 DƯƠNG MINH PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
12 BÙI CÔNG TOÀN Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẾT Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
14 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG PHÁT Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
15 ĐẠI LÝ GẠO YẾN TÂM Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
16 NGUYỄN TUẤN ANH Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
17 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THÊM Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 18/07/2023
18 Đào Thanh Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 14/07/2023
19 DƯƠNG THỊ A Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 14/07/2023
20 CƠ SỞ TRẦN THỊ PHỤNG Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 11/07/2023
21 CÔNG TY TNHH TMDV LẬP THÀNH PHÁT Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 11/07/2023
22 CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOÀNG NHÂN TÂY NINH Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 05/07/2023
23 NGUYỄN HỮU NGÙY Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 05/07/2023
24 TỐNG VĂN LŨY Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 03/07/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 136 phù hiệu    
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70F00010 Xe Hợp đồng 31/12/2027
2 70F00382 Xe Hợp đồng 27/07/2028
3 70B00968 Xe Hợp đồng 26/07/2026
4 70F00516 Xe Hợp đồng 25/07/2025
5 70E00420 Xe Hợp đồng 25/07/2025
6 70F00636 Xe Hợp đồng 25/07/2030
7 71B00972 Xe Hợp đồng 25/07/2028
8 70F00484 Xe Hợp đồng 25/07/2028
9 70F00504 Xe Hợp đồng 21/07/2030
10 70E00212 Xe Hợp đồng 21/07/2025
11 70F00321 Xe Hợp đồng 19/07/2030
12 70F00290 Xe Hợp đồng 19/07/2025
13 70F00231 Xe Hợp đồng 31/12/2023
14 50F05215 Xe Hợp đồng 08/06/2028
15 93F00728 Xe Hợp đồng 11/07/2025
16 70E00272 Xe Hợp đồng 11/07/2025
17 70B01476 Xe Hợp đồng 31/12/2025
18 70F00436 Xe Hợp đồng 10/07/2025
19 60F00475 Xe Hợp đồng 05/07/2027
20 51B01578 Xe Hợp đồng 03/07/2024
21 70H04414 Xe Container 26/07/2030
22 70H04445 Xe Container 24/07/2030
23 70H04438 Xe Container 24/07/2030
24 70H04418 Xe Container 24/07/2030
25 70H04408 Xe Container 24/07/2030
26 70C05622 Xe Container 21/07/2026
27 70C11217 Xe Container 20/07/2025
28 70C16901 Xe Container 18/07/2026
29 70H04433 Xe Container 13/07/2030
30 70H04430 Xe Container 13/07/2030
31 70H04409 Xe Container 12/07/2030
32 70H04432 Xe Container 06/07/2030
33 70H03873 Xe Container 06/07/2030
34 70C05541 Xe Container 05/07/2025
35 50H22866 Xe Container 04/07/2028
36 70C08787 Xe Container 04/07/2030
37 70H04569 Xe Container 04/07/2030
38 70B01109 Xe chạy tuyến cố định 28/07/2023
39 70B01875 Xe chạy tuyến cố định 28/07/2023
40 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 25/07/2023
41 70B01153 Xe chạy tuyến cố định 13/07/2023
42 70B02205 Xe chạy tuyến cố định 13/07/2023
43 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/07/2023
44 63F00240 Xe chạy tuyến cố định 04/07/2023
45 51B41521 Xe chạy tuyến cố định 03/07/2023
46 51B30105 Xe Trung chuyển 17/07/2028
47 51D58519 Xe Trung chuyển 19/07/2028
48 70E00438 Xe Taxi 26/07/2025
49 70A16310 Xe Taxi 19/07/2025
50 70E00413 Xe Taxi 19/07/2025
51 70E00404 Xe Taxi 18/07/2025
52 70E00520 Xe Taxi 18/07/2025
53 70A16359 Xe Taxi 17/07/2025
54 70A16350 Xe Taxi 17/07/2025
55 70A16164 Xe Taxi 17/07/2025
56 70A16159 Xe Taxi 17/07/2025
57 70E00414 Xe Taxi 14/07/2025
58 70E00060 Xe Taxi 13/07/2025
59 70E00464 Xe Taxi 12/07/2026
60 70E00474 Xe Taxi 12/07/2026
61 70E00531 Xe Taxi 12/07/2026
62 70A25790 Xe Taxi 12/07/2026
63 70E00465 Xe Taxi 11/07/2028
64 70C01655 Xe Tải 31/12/2028
65 70C11986 Xe Tải 26/07/2030
66 70H04421 Xe Tải 26/07/2025
67 70C15956 Xe Tải 26/07/2030
68 70C08474 Xe Tải 26/07/2030
69 70H00751 Xe Tải 26/07/2030
70 70C07516 Xe Tải 25/07/2026
71 70C10052 Xe Tải 25/07/2030
72 70H04634 Xe Tải 25/07/2027
73 70H04647 Xe Tải 25/07/2027
74 70C17890 Xe Tải 25/07/2025
75 70H04470 Xe Tải 25/07/2025
76 70H04456 Xe Tải 24/07/2026
77 70C03528 Xe Tải 31/12/2029
78 70C08164 Xe Tải 31/12/2028
79 70C02386 Xe Tải 31/12/2029
80 70H03101 Xe Tải 24/07/2030
81 70C15965 Xe Tải 24/07/2030
82 70C03566 Xe Tải 24/07/2030
83 70C07404 Xe Tải 24/07/2030
84 70H01842 Xe Tải 24/07/2030
85 70H01894 Xe Tải 24/07/2030
86 70C04407 Xe Tải 24/07/2030
87 70H00787 Xe Tải 24/07/2030
88 70c08033 Xe Tải 24/07/2030
89 70H01994 Xe Tải 21/07/2025
90 70C07623 Xe Tải 19/07/2030
91 70H03342 Xe Tải 19/07/2025
92 70C05521 Xe Tải 19/07/2024
93 70H02336 Xe Tải 18/07/2025
94 70c04929 Xe Tải 18/07/2030
95 70c06424 Xe Tải 18/07/2030
96 70C05280 Xe Tải 18/07/2028
97 70H04616 Xe Tải 18/07/2025
98 70C00091 Xe Tải 18/07/2026
99 70H04435 Xe Tải 17/07/2025
100 70H03751 Xe Tải 17/07/2025
101 51D34570 Xe Tải 17/07/2025
102 70H01962 Xe Tải 17/07/2026
103 70G00423 Xe Tải 14/07/2026
104 70C11048 Xe Tải 14/07/2026
105 51B04661 Xe Tải 06/11/2024
106 70H04151 Xe Tải 14/07/2025
107 70C06338 Xe Tải 14/07/2025
108 70C06647 Xe Tải 06/11/2024
109 70C03798 Xe Tải 14/07/2026
110 70H03411 Xe Tải 14/07/2025
111 70C16566 Xe Tải 13/07/2025
112 70H00955 Xe Tải 13/07/2030
113 70H03648 Xe Tải 13/07/2025
114 70H03525 Xe Tải 12/07/2025
115 70C07661 Xe Tải 12/07/2026
116 70C10429 Xe Tải 12/07/2026
117 70C09398 Xe Tải 11/07/2026
118 70C01504 Xe Tải 11/07/2030
119 70C08059 Xe Tải 11/07/2030
120 54V1157 Xe Tải 10/07/2026
121 70H04416 Xe Tải 10/07/2026
122 70C06470 Xe Tải 10/07/2027
123 70C10888 Xe Tải 10/07/2030
124 70H04224 Xe Tải 10/07/2030
125 70H03753 Xe Tải 10/07/2030
126 70H9462 Xe Tải 31/12/2025
127 70C05291 Xe Tải 06/07/2030
128 70C11523 Xe Tải 06/07/2030
129 70C03720 Xe Tải 31/12/2028
130 70C02392 Xe Tải 31/12/2028
131 70C14116 Xe Tải 05/07/2025
132 61C34207 Xe Tải 04/07/2025
133 70C00133 Xe Tải 04/07/2026
134 70C08035 Xe Tải 03/07/2030
135 70C09475 Xe Tải 03/07/2030
136 70C09332 Xe Tải 03/07/2025

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây