THÔNG BÁO DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KDVT VÀ PHÙ HIỆU Tháng 01 và tháng 02 năm 2023

Thứ hai - 20/03/2023 10:46 418 0
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 50 giấy phép  
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỘC AN KHANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 27/02/2023
2 PHẠM THỊ NGỌC YẾN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 27/02/2023
3 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BÁ VƯƠNG Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 27/02/2023
4 PHẠM QUANG MẠNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/02/2023
5 ĐỖ THANH HOA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/02/2023
6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ HÙNG DUY Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 24/02/2023
7 CÔNG TY TNHH XIN ÁO VIỆT NAM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 23/02/2023
8 PHẠM VĂN OAI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/02/2023
9 ĐINH VĂN TỶ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/02/2023
10 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/02/2023
11 TRẦN THỊ MỸ TIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/02/2023
12 PHAN ĐỨC HOÀNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/02/2023
13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/02/2023
14 VÕ THỊ THÙY LINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/02/2023
15 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 20/02/2023
16 NGUYỄN VĂN BÌNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/02/2023
17 THÂN VĂN TÙNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/02/2023
18 VÕ ĐỨC THỊNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/02/2023
19 NGUYỄN MẠNH ĐANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/02/2023
20 NGUYỄN VĂN SANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/02/2023
21 NGUYỄN THÀNH TRƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/02/2023
22 CAO THỊ UYÊN PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/02/2023
23 TRẦN THỊ HƯỜNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/02/2023
24 PHẠM ĐỨC HẢO Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/02/2023
25 TRẦN HỮU DANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/02/2023
26 TRẦN VĂN HOÀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/02/2023
27 TRẦN VĂN BIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/02/2023
28 VÕ HOÀNG NHƯ THẢO Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/02/2023
29 HÀ THỊ NGA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/02/2023
30 HỒ THỊ TÀI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 13/02/2023
31 HTX DVNN MINH TRUNG Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 13/02/2023
32 NGUYỄN BẢO THIỆN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 08/02/2023
33 VẠN VĂN HÒA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 08/02/2023
34 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOAN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 06/02/2023
35 TRỊNH QUỐC CƯỜNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/02/2023
36 TRẦN THỊ HỒNG GẤM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 03/02/2023
37 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI MINH THIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 03/02/2023
38 THÁI KIM OANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 03/02/2023
39 HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC THÁI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 02/02/2023
40 NGUYỄN VĂN THÀNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 01/02/2023
41 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐOÀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 31/01/2023
42 LÊ VĂN HAI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 31/01/2023
43 HÀ VĂN MỸ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 30/01/2023
44 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG XANH HUÊ PHƯƠNG VN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 18/01/2023
45 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 18/01/2023
46 LÊ SƠN THƯỢNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/01/2023
47 VẠN MINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/01/2023
48 TRƯƠNG THANH DÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/01/2023
49 NGUYỄN HỮU NGHỊ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/01/2023
50 TIỆM ĐIỆN PHƯỚC NHÂN Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/01/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 225 phù hiệu    
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70H04145 Xe Container 15/02/2030
2 70H03910 Xe Container 24/08/2024
3 70H03921 Xe Container 24/08/2024
4 70K3636 Xe Container 10/02/2030
5 70C11467 Xe Container 07/02/2030
6 70C15931 Xe Container 07/02/2030
7 70C15951 Xe Container 07/02/2030
8 70H00501 Xe Container 07/02/2030
9 70H02364 Xe Container 07/02/2030
10 70H02463 Xe Container 07/02/2030
11 70H01795 Xe Container 07/02/2030
12 61H10857 Xe Container 01/02/2030
13 70H02324 Xe Container 22/03/2023
14 70C06031 Xe Container 19/01/2030
15 70C07105 Xe Container 19/01/2030
16 70C12799 Xe Container 19/01/2030
17 70C14982 Xe Container 19/01/2030
18 70C15155 Xe Container 19/01/2030
19 70C15187 Xe Container 19/01/2030
20 70C12466 Xe Container 19/01/2030
21 70C13433 Xe Container 19/01/2030
22 70H03776 Xe Container 17/01/2030
23 70H02578 Xe Container 16/01/2030
24 70H03362 Xe Container 13/01/2030
25 70H03366 Xe Container 13/01/2030
26 70C16102 Xe Container 10/01/2030
27 70C05147 Xe Container 10/01/2030
28 70H00077 Xe Container 10/01/2030
29 70H03913 Xe Container 10/01/2030
30 70B01292 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
31 70B01630 Xe chạy tuyến cố định 30/01/2030
32 70B02007 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2027
33 70b02036 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
34 70B01878 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
35 49B01924 Xe chạy tuyến cố định 30/11/2024
36 70b01714 Xe chạy tuyến cố định 30/11/2024
37 70F00033 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
38 70E00047 Xe Hợp đồng 27/02/2030
39 70B01871 Xe Hợp đồng 31/12/2027
40 63F00240 Xe Hợp đồng 31/12/2029
41 70B01846 Xe Hợp đồng 23/02/2030
42 70F00272 Xe Hợp đồng 23/02/2030
43 70B01076 Xe Hợp đồng 31/12/2026
44 70F00257 Xe Hợp đồng 20/02/2030
45 70F00461 Xe Hợp đồng 20/02/2030
46 70E00743 Xe Hợp đồng 20/02/2030
47 70F00178 Xe Hợp đồng 31/12/2029
48 70F00111 Xe Hợp đồng 11/07/2024
49 70B00519 Xe Hợp đồng 31/12/2023
50 70F00690 Xe Hợp đồng 31/12/2023
51 70b02187 Xe Hợp đồng 31/12/2026
52 70B01926 Xe Hợp đồng 31/12/2026
53 70b02011 Xe Hợp đồng 31/12/2026
54 70b02197 Xe Hợp đồng 31/12/2026
55 70E00111 Xe Hợp đồng 17/01/2030
56 51B29631 Xe Hợp đồng 01/01/2025
57 50F03698 Xe Hợp đồng 25/11/2025
58 70F00156 Xe Hợp đồng 31/12/2024
59 51B02113 Xe Hợp đồng 11/07/2024
60 50F03477 Xe Hợp đồng 29/10/2025
61 50F03426 Xe Hợp đồng 03/11/2025
62 50F03609 Xe Hợp đồng 29/11/2025
63 50F04221 Xe Hợp đồng 26/12/2025
64 70B00919 Xe Hợp đồng 31/12/2025
65 70F00006 Xe Hợp đồng 11/07/2024
66 50F03262 Xe Hợp đồng 29/09/2025
67 50F03239 Xe Hợp đồng 29/09/2025
68 50F04231 Xe Hợp đồng 26/12/2025
69 51B15389 Xe Hợp đồng 11/07/2024
70 70F00348 Xe Hợp đồng 11/07/2024
71 70B02016 Xe Hợp đồng 06/01/2030
72 70B01836 Xe Hợp đồng 06/01/2030
73 60B01533 Xe Hợp đồng 11/07/2024
74 70b02373 Xe Hợp đồng 11/07/2024
75 48B00645 Xe Hợp đồng 31/12/2025
76 70H7125 Xe Hợp đồng 31/12/2027
77 70B02167 Xe Hợp đồng 31/12/2027
78 70b01982 Xe Trung chuyển 31/12/2026
79 70b01847 Xe Trung chuyển 31/12/2026
80 51B27577 Xe Trung chuyển 01/01/2025
81 70B01959 Xe Trung chuyển 31/12/2026
82 70B01798 Xe Trung chuyển 31/12/2026
83 70B01816 Xe Trung chuyển 31/12/2026
84 70A27830 Xe Taxi 27/02/2030
85 70E00479 Xe Taxi 27/02/2030
86 70E00335 Xe Taxi 22/02/2030
87 70E00323 Xe Taxi 22/02/2030
88 70E00264 Xe Taxi 22/02/2030
89 70A27238 Xe Taxi 15/02/2030
90 70E00169 Xe Taxi 15/02/2030
91 70E00108 Xe Taxi 15/02/2030
92 70A17403 Xe Taxi 07/02/2030
93 70E00103 Xe Taxi 02/02/2030
94 61A29350 Xe Taxi 31/12/2028
95 70E00539 Xe Taxi 19/01/2030
96 70E00650 Xe Taxi 19/01/2030
97 70E00473 Xe Taxi 31/12/2027
98 70A18591 Xe Taxi 17/01/2030
99 70E00117 Xe Taxi 16/01/2030
100 70E00071 Xe Taxi 16/01/2030
101 70A41566 Xe Taxi 12/01/2030
102 70E00049 Xe Taxi 12/01/2030
103 70A23611 Xe Taxi 12/01/2030
104 70A14657 Xe Taxi 31/12/2029
105 70E00081 Xe Taxi 12/01/2030
106 70E00105 Xe Taxi 12/01/2030
107 70E00568 Xe Taxi 10/01/2030
108 70E00051 Xe Taxi 10/01/2030
109 70E00308 Xe Taxi 06/01/2030
110 70E00220 Xe Taxi 06/01/2030
111 70E00203 Xe Taxi 06/01/2030
112 70E00231 Xe Taxi 06/01/2030
113 70E00280 Xe Taxi 06/01/2030
114 70E00236 Xe Taxi 06/01/2030
115 70E00287 Xe Taxi 06/01/2030
116 70E00240 Xe Taxi 06/01/2030
117 70E00217 Xe Taxi 06/01/2030
118 70E00239 Xe Taxi 06/01/2030
119 70E00079 Xe Taxi 05/01/2030
120 70E00405 Xe Taxi 03/01/2030
121 70C07028 Xe Tải 27/02/2030
122 70C14585 Xe Tải 27/02/2030
123 70C07692 Xe Tải 27/02/2030
124 70C04245 Xe Tải 27/02/2030
125 70C05351 Xe Tải 27/02/2030
126 70C00890 Xe Tải 27/02/2030
127 70H01907 Xe Tải 31/12/2029
128 70c05533 Xe Tải 27/02/2030
129 70c05857 Xe Tải 27/02/2030
130 70k1214 Xe Tải 27/02/2030
131 70C02655 Xe Tải 31/12/2029
132 70C13804 Xe Tải 31/12/2028
133 70H00888 Xe Tải 24/02/2030
134 70C10170 Xe Tải 24/02/2030
135 70H03771 Xe Tải 24/02/2030
136 70H7722 Xe Tải 31/12/2026
137 70C06349 Xe Tải 24/02/2030
138 70c07419 Xe Tải 24/02/2030
139 70C06594 Xe Tải 24/02/2030
140 70H04120 Xe Tải 24/02/2030
141 70H02837 Xe Tải 24/02/2030
142 70H03607 Xe Tải 24/02/2030
143 70C07845 Xe Tải 23/02/2030
144 70C02928 Xe Tải 23/02/2030
145 70C02515 Xe Tải 31/12/2028
146 70C01575 Xe Tải 31/12/2029
147 70c06408 Xe Tải 22/02/2030
148 70C08343 Xe Tải 22/02/2030
149 70C08314 Xe Tải 22/02/2030
150 70C01749 Xe Tải 22/02/2030
151 70C07230 Xe Tải 22/02/2030
152 70C07963 Xe Tải 22/02/2030
153 70C06324 Xe Tải 22/02/2030
154 70C13878 Xe Tải 21/02/2030
155 51C07437 Xe Tải 21/02/2030
156 70H01824 Xe Tải 21/02/2030
157 70H03437 Xe Tải 21/02/2030
158 70H9618 Xe Tải 21/02/2030
159 70C00884 Xe Tải 20/02/2030
160 70c06731 Xe Tải 20/02/2030
161 70C04343 Xe Tải 20/02/2030
162 70C04434 Xe Tải 20/02/2030
163 70C03006 Xe Tải 20/02/2030
164 70C04427 Xe Tải 20/02/2030
165 70C05860 Xe Tải 20/02/2030
166 70c00849 Xe Tải 20/02/2030
167 70C07555 Xe Tải 20/02/2030
168 70C07219 Xe Tải 20/02/2030
169 70C01080 Xe Tải 31/12/2026
170 70C02106 Xe Tải 31/12/2027
171 70C00088 Xe Tải 20/02/2030
172 70C12333 Xe Tải 20/02/2030
173 70C08036 Xe Tải 20/02/2030
174 70c05195 Xe Tải 17/02/2030
175 70C05974 Xe Tải 17/02/2030
176 70K2795 Xe Tải 17/02/2030
177 70H04055 Xe Tải 11/07/2024
178 70C06387 Xe Tải 11/07/2024
179 70C05215 Xe Tải 17/02/2030
180 70C06204 Xe Tải 16/02/2030
181 70C14812 Xe Tải 16/02/2030
182 70C13933 Xe Tải 16/02/2030
183 70C13701 Xe Tải 16/02/2030
184 70C13563 Xe Tải 16/02/2030
185 70C11806 Xe Tải 16/02/2030
186 70C11556 Xe Tải 16/02/2030
187 70C10378 Xe Tải 16/02/2030
188 70C10297 Xe Tải 16/02/2030
189 70K1640 Xe Tải 16/02/2030
190 70K2301 Xe Tải 16/02/2030
191 70C12021 Xe Tải 16/02/2030
192 70C11482 Xe Tải 16/02/2030
193 70C05917 Xe Tải 16/02/2030
194 70C18144 Xe Tải 14/02/2030
195 70H00780 Xe Tải 10/02/2030
196 70c07110 Xe Tải 10/02/2030
197 70H00775 Xe Tải 10/02/2030
198 70c00495 Xe Tải 10/02/2030
199 70K2797 Xe Tải 11/07/2024
200 70H01657 Xe Tải 09/02/2030
201 70C06661 Xe Tải 09/02/2030
202 70C07003 Xe Tải 09/02/2030
203 70H01096 Xe Tải 09/02/2030
204 70H01775 Xe Tải 09/02/2030
205 70C05138 Xe Tải 11/07/2024
206 70C14438 Xe Tải 11/07/2024
207 70H8355 Xe Tải 11/07/2024
208 70C15354 Xe Tải 08/02/2030
209 70C13391 Xe Tải 08/02/2030
210 70C07331 Xe Tải 08/02/2030
211 70H01405 Xe Tải 08/02/2030
212 70C16074 Xe Tải 08/02/2030
213 70C06575 Xe Tải 08/02/2030
214 70C06910 Xe Tải 08/02/2030
215 51D17666 Xe Tải 07/02/2030
216 70C07892 Xe Tải 07/02/2030
217 70C09317 Xe Tải 06/02/2030
218 70C16203 Xe Tải 06/02/2030
219 70K2575 Xe Tải 06/02/2030
220 70C10310 Xe Tải 11/07/2024
221 70H04228 Xe Đầu kéo 20/02/2030
222 70H01494 Xe Đầu kéo 16/02/2030
223 70H03355 Xe Đầu kéo 16/01/2030
224 70H00778 Xe Đầu kéo 06/01/2030
225 70H02931 Xe Đầu kéo 06/01/2030

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Phó Trưởng Phòng QLVT-PTNL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây