DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

Thứ hai - 21/11/2022 07:31 240 0
DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 10 NĂM 2022
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 01 giấy phép  
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 Công ty TNHH TM Minh Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ;  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 21/10/2022
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 150 phù hiệu  
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 71F00324 Xe chạy tuyến cố định 12/10/2025
2 51B27240 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
3 50F00771 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
4 50F00329 Xe chạy tuyến cố định 04/10/2025
5 51B27492 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
6 51B29631 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
7 51B26726 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
8 51b26872 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
9 51B29780 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
10 51B29773 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
11 51B29734 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
12 51B29664 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
13 51B27031 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
14 51B26940 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
15 50F02956 Xe chạy tuyến cố định 18/07/2025
16 50F02926 Xe chạy tuyến cố định 23/07/2025
17 50F00763 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
12 70H04017 Xe Container 18/10/2029
13 72C19759 Xe Container 13/12/2024
14 70H03140 Xe Container 13/12/2024
15 51h00606 Xe Trung chuyển 04/10/2025
16 51D02683 Xe Trung chuyển 23/08/2025
17 51H07231 Xe Trung chuyển 19/08/2023
18 51h00656 Xe Trung chuyển 04/10/2025
19 51h00606 Xe Trung chuyển 04/10/2025
20 51h00627 Xe Trung chuyển 04/10/2025
21 51B27524 Xe Trung chuyển 04/10/2025
22 51a92739 Xe Trung chuyển 04/10/2025
23 50E05120 Xe Trung chuyển 25/06/2025
24 51B27288 Xe Trung chuyển 01/01/2025
25 51B27284 Xe Trung chuyển 01/01/2025
26 51b27793 Xe Trung chuyển 01/01/2025
27 51b27770 Xe Trung chuyển 01/01/2025
28 51B27380 Xe Trung chuyển 01/01/2025
29 51B27115 Xe Trung chuyển 01/01/2025
30 70H01325 Xe đầu kéo 13/10/2029
31 70H01720 Xe đầu kéo 13/10/2029
32 70C16335 Xe đầu kéo 13/10/2029
33 70H01433 Xe đầu kéo 13/10/2029
34 70H00835 Xe đầu kéo 13/10/2029
35 70F00718 Xe Hợp đồng 13/12/2024
36 70F00411 Xe Hợp đồng 13/12/2024
37 70F00640 Xe Hợp đồng 31/12/2026
38 70F00644 Xe Hợp đồng 31/12/2026
39 70F00648 Xe Hợp đồng 31/12/2026
40 51H07403 Xe Hợp đồng 19/08/2023
41 70B01165 Xe Hợp đồng 31/12/2026
42 70b01587 Xe Hợp đồng 31/12/2025
43 70b01962 Xe Hợp đồng 31/12/2026
44 70b01963 Xe Hợp đồng 31/12/2025
45 70B00974 Xe Hợp đồng 31/12/2026
46 70B01004 Xe Hợp đồng 31/12/2026
47 70B01035 Xe Hợp đồng 31/12/2026
48 70B01079 Xe Hợp đồng 31/12/2026
49 70B01315 Xe Hợp đồng 31/12/2028
50 70B01503 Xe Hợp đồng 31/12/2027
51 70B00786 Xe Hợp đồng 31/12/2026
52 70F00442 Xe Hợp đồng 06/11/2024
53 70A21959 Xe Hợp đồng 06/10/2029
54 70F00315 Xe Hợp đồng 31/12/2023
55 70A25645 Xe Hợp đồng 06/10/2029
56 70A24758 Xe Hợp đồng 05/10/2029
57 50F00792 Xe Hợp đồng 03/08/2025
58 50F00710 Xe Hợp đồng 04/08/2025
59 70B01389 Xe Hợp đồng 03/10/2029
60 70F00515 Xe Hợp đồng 03/10/2029
61 70A40125 Xe Taxi 28/10/2029
62 70E00004 Xe Taxi 25/10/2029
63 70A16951 Xe Taxi 31/12/2026
64 70E00530 Xe Taxi 24/10/2029
65 70A30713 Xe Taxi 21/10/2029
66 70E00328 Xe Taxi 19/10/2029
67 70E00417 Xe Taxi 19/10/2029
68 70A26560 Xe Taxi 31/12/2028
69 70E00348 Xe Taxi 14/10/2029
70 70A21343 Xe Taxi 14/10/2029
71 70E00658 Xe Taxi 13/10/2029
72 70A28211 Xe Taxi 10/10/2029
73 70E00477 Xe Taxi 06/10/2029
74 70E00451 Xe Taxi 06/10/2029
75 70A16958 Xe Taxi 05/10/2029
76 70A17466 Xe Taxi 05/10/2029
77 70A17911 Xe Taxi 05/10/2029
78 70b01329 Xe Buýt 31/12/2024
79 70H02607 Xe Tải 28/10/2029
80 72H02499 Xe Tải 13/12/2024
81 70K2504 Xe Tải 28/10/2029
82 70C06801 Xe Tải 27/10/2029
83 62H01827 Xe Tải 11/07/2024
84 70C16152 Xe Tải 11/07/2024
85 70H03345 Xe Tải 26/10/2029
86 70H03850 Xe Tải 26/10/2029
87 70H03401 Xe Tải 26/10/2029
88 60H05916 Xe Tải 11/07/2024
89 70C14565 Xe Tải 11/07/2024
90 70H03583 Xe Tải 25/10/2029
91 70H04081 Xe Tải 25/10/2029
92 70C13506 Xe Tải 11/07/2024
93 70C05624 Xe Tải 11/07/2024
94 70C12001 Xe Tải 19/10/2029
95 70H03593 Xe Tải 19/10/2029
96 70H04012 Xe Tải 19/10/2029
97 70H04044 Xe Tải 19/10/2029
98 50H18961 Xe Tải 13/12/2024
99 70C02386 Xe Tải 14/07/2023
100 72C12806 Xe Tải 13/12/2024
101 70C01565 Xe Tải 11/07/2024
102 70H03911 Xe Tải 04/01/2024
103 70C00748 Xe Tải 14/10/2029
104 70C00758 Xe Tải 31/12/2027
105 70C00761 Xe Tải 14/10/2029
106 70C01465 Xe Tải 14/10/2029
107 70H03611 Xe Tải 11/07/2024
108 70H03590 Xe Tải 11/07/2024
109 70H00152 Xe Tải 13/10/2029
110 70C11641 Xe Tải 13/10/2029
111 70C11943 Xe Tải 13/10/2029
112 70C12852 Xe Tải 13/10/2029
113 70C13838 Xe Tải 13/10/2029
114 70C14803 Xe Tải 13/10/2029
115 70C14840 Xe Tải 13/10/2029
116 70C14953 Xe Tải 13/10/2029
117 70C15064 Xe Tải 13/10/2029
118 70C15194 Xe Tải 13/10/2029
119 70C16167 Xe Tải 13/10/2029
120 70C06340 Xe Tải 13/10/2029
121 62C13662 Xe Tải 11/07/2024
122 70C00107 Xe Tải 06/11/2024
123 70H04014 Xe Tải 11/10/2029
124 93C03465 Xe Tải 11/07/2024
125 70H04049 Xe Tải 13/12/2024
126 70H04032 Xe Tải 13/12/2024
127 72C07180 Xe Tải 13/12/2024
128 70H03634 Xe Tải 13/12/2024
129 70H03321 Xe Tải 06/10/2029
130 70H03367 Xe Tải 06/10/2029
131 70H03300 Xe Tải 06/10/2029
132 72C18816 Xe Tải 13/12/2024
133 70C12646 Xe Tải 06/10/2029
134 70C10072 Xe Tải 11/07/2024
135 61C15587 Xe Tải 11/07/2024
136 61C33882 Xe Tải 13/12/2024
137 72H01432 Xe Tải 13/12/2024
138 70H5685 Xe Tải 13/12/2024
139 70H03694 Xe Tải 11/07/2024
140 70C09415 Xe Tải 11/07/2024
141 70C08151 Xe Tải 11/07/2024
142 70C05991 Xe Tải 11/07/2024
143 70C05616 Xe Tải 11/07/2024
144 70C05457 Xe Tải 11/07/2024
145 70C04129 Xe Tải 11/07/2024
146 70C03754 Xe Tải 11/07/2024
147 70C01251 Xe Tải 11/07/2024
148 70C15439 Xe Tải 03/10/2029
149 62H02741 Xe Tải 11/07/2024
150 62H02310 Xe Tải 11/07/2024

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Phó Trưởng Phòng QLVT-PTNL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây