DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 3 NĂM 2023

Thứ tư - 19/04/2023 13:05 86 0
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 19 giấy phép  
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH ĐIỀN   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 30/03/2023
2 HỘ KINH DOANH HOÀNG NHÂN   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 27/03/2023
3 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/03/2023
4 PHẠM VĂN CƯỜNG   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/03/2023
5 Nguyễn Thị Mai   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/03/2023
6 Công ty CP Bê Tông và Cấu Kiện Tây Ninh   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/03/2023
7 LÝ NGỌC KIM   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/03/2023
8 Võ Thanh Hương   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/03/2023
9 Đặng Trung Sĩ   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 13/03/2023
10 CÔNG TY TNHH TÂN NGỌC LỰC   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. 10/03/2023
11 ĐÀO VĂN GIÀU   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 10/03/2023
12 HỒNG PHƯỢNG   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/03/2023
13 Phạm Văn Lập   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/03/2023
14 LÊ VĂN KHÁNH   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/03/2023
15 Hộ Kinh Doanh Hữu Thời   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/03/2023
16 Châu Văn Chung   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/03/2023
17 LIÊU QUỐC THÀNH   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/03/2023
18 NGUYỄN THỊ THANH   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 02/03/2023
19 Nguyễn Văn Nhân   Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 02/03/2023
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 343 phù hiệu  
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70b01813 Xe Hợp đồng 09/05/2024
2 70B01537 Xe Hợp đồng 30/03/2025
3 70F00216 Xe Hợp đồng 30/03/2027
4 70F00246 Xe Hợp đồng 30/03/2025
5 70F00254 Xe Hợp đồng 29/03/2028
6 70E00121 Xe Hợp đồng 27/03/2025
7 70B01756 Xe Hợp đồng 29/03/2023
8 70B02007 Xe Hợp đồng 29/03/2023
9 70F00227 Xe Hợp đồng 22/03/2030
10 70F00337 Xe Hợp đồng 22/03/2030
11 53M8438 Xe Hợp đồng 31/12/2024
12 70A16058 Xe Hợp đồng 21/03/2030
13 70E00192 Xe Hợp đồng 20/03/2030
14 70F00229 Xe Hợp đồng 17/03/2030
15 70A30713 Xe Hợp đồng 14/03/2030
16 70B02007 Xe Hợp đồng 16/03/2023
17 70B01914 Xe Hợp đồng 16/03/2023
18 70B01756 Xe Hợp đồng 16/03/2023
19 70B01833 Xe Hợp đồng 12/03/2023
20 70B02145 Xe Hợp đồng 12/03/2023
21 70B02007 Xe Hợp đồng 12/03/2023
22 70B01914 Xe Hợp đồng 12/03/2023
23 70B02241 Xe Hợp đồng 12/03/2023
24 70B02142 Xe Hợp đồng 12/03/2023
25 70B01756 Xe Hợp đồng 12/03/2023
26 70B00119 Xe Hợp đồng 31/12/2025
27 70B01448 Xe Hợp đồng 31/12/2027
28 70E00155 Xe Hợp đồng 08/03/2030
29 51B41521 Xe Hợp đồng 31/12/2028
30 70E00283 Xe Hợp đồng 08/03/2030
31 93B00906 Xe Hợp đồng 31/12/2026
32 70E00059 Xe Hợp đồng 07/03/2030
33 50F04188 Xe Hợp đồng 01/03/2026
34 70B01609 Xe Hợp đồng 31/12/2024
35 70F00291 Xe Hợp đồng 06/03/2030
36 70F00171 Xe Hợp đồng 31/12/2025
37 70F00262 Xe Hợp đồng 03/03/2030
38 70F00259 Xe Hợp đồng 03/03/2030
39 70F00050 Xe Hợp đồng 03/03/2030
40 70B01914 Xe Hợp đồng 04/03/2023
41 70B02241 Xe Hợp đồng 04/03/2023
42 70F00224 Xe Hợp đồng 02/03/2030
43 70B00567 Xe Hợp đồng 06/03/2023
44 70F00490 Xe Hợp đồng 02/03/2030
45 77B01501 Xe Hợp đồng 06/03/2023
46 70B02056 Xe Hợp đồng 01/03/2030
47 70F00236 Xe Hợp đồng 01/03/2030
48 70C13415 Xe Container 30/03/2025
49 70C06514 Xe Container 30/03/2030
50 70C06654 Xe Container 30/03/2030
51 70C08750 Xe Container 30/03/2030
52 70C11561 Xe Container 30/03/2030
53 70H04281 Xe Container 27/03/2030
54 70H04331 Xe Container 15/08/2023
55 70C17853 Xe Container 21/03/2030
56 70H04321 Xe Container 15/08/2023
57 70H01623 Xe Container 16/03/2030
58 70C06488 Xe Container 16/03/2030
59 70H04073 Xe Container 15/08/2023
60 70H04094 Xe Container 15/08/2023
61 70H00104 Xe Container 13/03/2030
62 70c15280 Xe Container 10/03/2030
63 70C11680 Xe Container 10/03/2030
64 70C14562 Xe Container 10/03/2030
65 70C15088 Xe Container 10/03/2030
66 70H01968 Xe Container 10/03/2030
67 70H02690 Xe Container 10/03/2030
68 70H02324 Xe Container 10/03/2030
69 70H02860 Xe Container 10/03/2030
70 70H00867 Xe Container 10/03/2030
71 70C11187 Xe Container 01/03/2030
72 70C11018 Xe Container 01/03/2030
73 70C12528 Xe Container 01/03/2030
74 70b01111 Xe Buýt 31/12/2024
75 70b01541 Xe Buýt 31/12/2024
76 70b01539 Xe Buýt 31/12/2024
77 70F00033 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
78 70B01153 Xe chạy tuyến cố định 30/03/2028
79 70B02096 Xe chạy tuyến cố định 30/03/2029
80 70B01311 Xe chạy tuyến cố định 30/03/2029
81 70b01909 Xe chạy tuyến cố định 30/03/2029
82 66B00383 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
83 51B41521 Xe chạy tuyến cố định 16/03/2030
84 47B02883 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2029
85 66B00383 Xe chạy tuyến cố định 07/04/2023
86 70B02175 Xe chạy tuyến cố định 09/03/2030
87 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
88 70B00567 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
89 77B01501 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
90 50F04160 Xe chạy tuyến cố định 01/03/2026
91 50F04188 Xe chạy tuyến cố định 01/03/2026
92 50F04134 Xe chạy tuyến cố định 01/03/2026
93 50F04120 Xe chạy tuyến cố định 01/03/2026
94 50F02609 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
95 70B00561 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
96 94B00665 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
97 70C11855 Xe Đầu kéo 01/03/2030
98 70H00696 Xe Đầu kéo 01/03/2030
99 70C15659 Xe Đầu kéo 01/03/2030
100 70A22139 Xe Taxi 30/03/2025
101 70E00168 Xe Taxi 29/03/2030
102 70A18469 Xe Taxi 29/03/2030
103 70E00552 Xe Taxi 28/03/2025
104 70E00468 Xe Taxi 31/12/2028
105 70A21400 Xe Taxi 17/03/2030
106 70A26033 Xe Taxi 17/03/2030
107 70A26077 Xe Taxi 17/03/2030
108 70E00061 Xe Taxi 17/03/2030
109 51G70822 Xe Taxi 17/03/2030
110 70E00318 Xe Taxi 17/03/2030
111 70E00549 Xe Taxi 16/03/2030
112 62E00535 Xe Taxi 15/03/2030
113 70E00084 Xe Taxi 15/03/2030
114 70E00159 Xe Taxi 31/12/2028
115 70E00180 Xe Taxi 14/03/2030
116 70E00349 Xe Taxi 10/03/2030
117 70E00224 Xe Taxi 09/03/2030
118 70E00293 Xe Taxi 09/03/2030
119 70A21045 Xe Taxi 08/03/2030
120 70E00009 Xe Taxi 08/03/2030
121 70E00156 Xe Taxi 08/03/2030
122 70E00715 Xe Taxi 07/03/2030
123 70E00622 Xe Taxi 07/03/2030
124 70E00271 Xe Taxi 07/03/2030
125 70E00162 Xe Taxi 06/03/2030
126 70E00148 Xe Taxi 06/03/2030
127 70E00198 Xe Taxi 06/03/2030
128 70A19602 Xe Taxi 03/03/2030
129 70E00514 Xe Taxi 01/03/2030
130 70H00052 Xe Tải 30/03/2030
131 70H03947 Xe Tải 30/03/2026
132 70C11709 Xe Tải 29/03/2030
133 70C12084 Xe Tải 29/03/2030
134 70C15358 Xe Tải 29/03/2030
135 70C16438 Xe Tải 29/03/2030
136 70H03797 Xe Tải 29/03/2030
137 70C08971 Xe Tải 29/03/2030
138 70H04339 Xe Tải 29/03/2026
139 70H04218 Xe Tải 29/03/2030
140 70C01503 Xe Tải 29/03/2030
141 70C01508 Xe Tải 29/03/2030
142 70C01513 Xe Tải 29/03/2030
143 70C06347 Xe Tải 29/03/2030
144 70C08610 Xe Tải 29/03/2030
145 70C08909 Xe Tải 29/03/2030
146 70C04102 Xe Tải 29/03/2030
147 70C14012 Xe Tải 29/03/2030
148 70C14247 Xe Tải 29/03/2030
149 70C01497 Xe Tải 29/03/2030
150 70C01502 Xe Tải 29/03/2030
151 50H22642 Xe Tải 29/03/2027
152 70C05636 Xe Tải 29/03/2026
153 70C00696 Xe Tải 31/12/2027
154 70C00244 Xe Tải 28/03/2026
155 70H03947 Xe Tải 28/03/2025
156 70h9208 Xe Tải 28/03/2027
157 70H02317 Xe Tải 31/12/2028
158 70H03954 Xe Tải 24/03/2027
159 70C08794 Xe Tải 24/03/2027
160 70H04201 Xe Tải 24/03/2030
161 70C04618 Xe Tải 31/12/2026
162 70C02903 Xe Tải 23/03/2027
163 70C18441 Xe Tải 22/03/2030
164 70H02108 Xe Tải 06/11/2024
165 70C07081 Xe Tải 03/01/2024
166 50H20467 Xe Tải 21/03/2030
167 70H03907 Xe Tải 21/03/2030
168 70H03856 Xe Tải 21/03/2030
169 70H04010 Xe Tải 20/03/2030
170 70C10237 Xe Tải 31/12/2029
171 70C06760 Xe Tải 17/03/2030
172 70C00672 Xe Tải 31/12/2025
173 70c06579 Xe Tải 31/12/2026
174 70H10844 Xe Tải 16/03/2030
175 70C09207 Xe Tải 16/03/2030
176 70C13320 Xe Tải 16/03/2030
177 70C15686 Xe Tải 16/03/2030
178 70H00504 Xe Tải 16/03/2030
179 70H00547 Xe Tải 16/03/2030
180 70H03756 Xe Tải 16/03/2030
181 70H03777 Xe Tải 16/03/2030
182 70H04286 Xe Tải 16/03/2030
183 70K3158 Xe Tải 16/03/2030
184 70C00992 Xe Tải 16/03/2030
185 70C08296 Xe Tải 15/03/2030
186 70C08493 Xe Tải 15/03/2030
187 70H04273 Xe Tải 15/03/2030
188 70C01215 Xe Tải 31/12/2027
189 70C05372 Xe Tải 15/03/2030
190 70C05639 Xe Tải 15/03/2030
191 70H02769 Xe Tải 15/03/2030
192 70C06548 Xe Tải 14/03/2030
193 70H4561 Xe Tải 31/12/2028
194 70C12656 Xe Tải 14/03/2030
195 70H03322 Xe Tải 14/03/2030
196 70H01482 Xe Tải 14/03/2030
197 70H02855 Xe Tải 14/03/2030
198 70C02888 Xe Tải 31/12/2028
199 70c03404 Xe Tải 14/03/2030
200 70C13233 Xe Tải 14/03/2030
201 70C13479 Xe Tải 14/03/2030
202 70c15154 Xe Tải 14/03/2030
203 70H00646 Xe Tải 14/03/2030
204 70H00922 Xe Tải 14/03/2030
205 70H00747 Xe Tải 14/03/2030
206 70H00672 Xe Tải 14/03/2030
207 70H00658 Xe Tải 14/03/2030
208 70H00147 Xe Tải 14/03/2030
209 70H03171 Xe Tải 14/03/2030
210 70C07748 Xe Tải 14/03/2030
211 70H00013 Xe Tải 14/03/2030
212 70H00974 Xe Tải 14/03/2030
213 70H00739 Xe Tải 14/03/2030
214 70H00707 Xe Tải 14/03/2030
215 70H00783 Xe Tải 14/03/2030
216 70C05242 Xe Tải 13/03/2030
217 70H03983 Xe Tải 13/03/2030
218 70H04202 Xe Tải 13/03/2030
219 70C06568 Xe Tải 13/03/2030
220 70C07554 Xe Tải 13/03/2030
221 70H03785 Xe Tải 13/03/2030
222 70C07363 Xe Tải 31/12/2027
223 70C05355 Xe Tải 13/03/2030
224 70K1754 Xe Tải 13/03/2030
225 70C07072 Xe Tải 13/03/2030
226 70C00724 Xe Tải 31/12/2029
227 70H8429 Xe Tải 13/03/2030
228 70K4793 Xe Tải 13/03/2030
229 70C06488 Xe Tải 13/03/2030
230 70C07160 Xe Tải 13/03/2030
231 70C10889 Xe Tải 13/03/2030
232 70C07930 Xe Tải 10/03/2030
233 70C13834 Xe Tải 10/03/2030
234 70c13801 Xe Tải 10/03/2030
235 70C13737 Xe Tải 10/03/2030
236 70C13562 Xe Tải 10/03/2030
237 70C13304 Xe Tải 10/03/2030
238 70C13236 Xe Tải 10/03/2030
239 70C12452 Xe Tải 10/03/2030
240 70C11938 Xe Tải 31/12/2028
241 70C11920 Xe Tải 31/12/2027
242 70C11867 Xe Tải 31/12/2028
243 70C11733 Xe Tải 31/12/2027
244 70c11634 Xe Tải 10/03/2030
245 70C09662 Xe Tải 31/12/2029
246 70C09579 Xe Tải 31/12/2026
247 70C05266 Xe Tải 31/12/2025
248 70C03888 Xe Tải 31/12/2029
249 70C13043 Xe Tải 10/03/2030
250 70C10720 Xe Tải 31/12/2029
251 70C01814 Xe Tải 31/12/2026
252 70H03413 Xe Tải 09/03/2030
253 70H8323 Xe Tải 31/12/2025
254 70H8488 Xe Tải 09/03/2030
255 70C11209 Xe Tải 09/03/2030
256 70C05331 Xe Tải 09/03/2030
257 70C02132 Xe Tải 09/03/2030
258 70C05371 Xe Tải 08/03/2030
259 70C06707 Xe Tải 08/03/2030
260 70C02433 Xe Tải 08/03/2030
261 70C05133 Xe Tải 08/03/2030
262 70C05200 Xe Tải 07/03/2030
263 70C02547 Xe Tải 07/03/2030
264 70K2329 Xe Tải 31/12/2027
265 70H6371 Xe Tải 07/03/2030
266 70H01485 Xe Tải 07/03/2030
267 70K4661 Xe Tải 07/03/2030
268 70H00365 Xe Tải 06/03/2030
269 70C05000 Xe Tải 06/03/2030
270 70C07655 Xe Tải 06/03/2030
271 70C15241 Xe Tải 06/03/2030
272 70C02624 Xe Tải 31/12/2028
273 70H9685 Xe Tải 06/03/2030
274 70C07757 Xe Tải 06/03/2030
275 70H03832 Xe Tải 06/03/2030
276 70C03812 Xe Tải 03/03/2030
277 70H00181 Xe Tải 03/03/2030
278 70C08400 Xe Tải 03/03/2030
279 70H01162 Xe Tải 03/03/2030
280 51C45590 Xe Tải 03/03/2030
281 70C05385 Xe Tải 03/03/2030
282 70C05566 Xe Tải 03/03/2030
283 70K5357 Xe Tải 31/12/2026
284 70C05346 Xe Tải 31/12/2028
285 70C05682 Xe Tải 23/11/2024
286 70K4926 Xe Tải 02/03/2030
287 70C04879 Xe Tải 02/03/2030
288 70C09504 Xe Tải 02/03/2030
289 70H00226 Xe Tải 02/03/2030
290 70C00005 Xe Tải 02/03/2030
291 70K1934 Xe Tải 01/03/2030
292 70C07763 Xe Tải 01/03/2030
293 70c10341 Xe Tải 31/12/2029
294 70c01289 Xe Tải 31/12/2026
295 70C08226 Xe Tải 01/03/2030
296 70C05815 Xe Tải 01/03/2030
297 70C04939 Xe Tải 01/03/2030
298 70C02933 Xe Tải 01/03/2030
299 70C01073 Xe Tải 01/03/2030
300 70C02665 Xe Tải 01/03/2030
301 70C02170 Xe Tải 01/03/2030
302 70C06517 Xe Tải 01/03/2030
303 70C09686 Xe Tải 01/03/2030
304 70C09383 Xe Tải 01/03/2030
305 70C07418 Xe Tải 01/03/2030
306 70C06711 Xe Tải 01/03/2030
307 70C11735 Xe Tải 01/03/2030
308 70C10727 Xe Tải 01/03/2030
309 70C10726 Xe Tải 01/03/2030
310 70H00358 Xe Tải 01/03/2030
311 70C10507 Xe Tải 01/03/2030
312 70C13207 Xe Tải 01/03/2030
313 70C13594 Xe Tải 01/03/2030
314 70C14172 Xe Tải 01/03/2030
315 70C14161 Xe Tải 01/03/2030
316 70C14977 Xe Tải 01/03/2030
317 70H00364 Xe Tải 01/03/2030
318 70H00992 Xe Tải 01/03/2030
319 70H01569 Xe Tải 01/03/2030
320 70C05170 Xe Tải 31/12/2027
321 70C09695 Xe Tải 31/12/2027
322 70C01380 Xe Tải 31/12/2029
323 70C04068 Xe Tải 01/03/2030
324 70K1915 Xe Tải 01/03/2030
325 70C00017 Xe Tải 01/03/2030
326 70H9637 Xe Tải 01/03/2030
327 70C00001 Xe Tải 01/03/2030
328 70H00639 Xe Tải 01/03/2030
329 70H00210 Xe Tải 01/03/2030
330 70H00643 Xe Tải 01/03/2030
331 70H00670 Xe Tải 01/03/2030
332 70H00691 Xe Tải 01/03/2030
333 70C13499 Xe Tải 01/03/2030
334 70C13850 Xe Tải 01/03/2030
335 70C15817 Xe Tải 01/03/2030
336 70C09396 Xe Tải 01/03/2030
337 70C00108 Xe Tải 01/03/2030
338 70C00003 Xe Tải 01/03/2030
339 70C10986 Xe Tải 01/03/2030
340 70C10021 Xe Tải 01/03/2030
341 70C14534 Xe Tải 01/03/2030
342 70C11043 Xe Tải 01/03/2030
343 70C11082 Xe Tải 01/03/2030

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây