DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 9 NĂM 2023

Thứ hai - 16/10/2023 08:43 221 0
DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 9 NĂM 2023
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 14 giấy phép
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 NGUYỄN DUY NHƠN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/09/2023
2 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HUY THỊNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 25/09/2023
3 NGUYỄN DIỆP TÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/09/2023
4 NGUYỄN THỊ XUÂN TRINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 21/09/2023
5 NGUYỄN THỊ LOAN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/09/2023
6 VÕ VĂN AN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/09/2023
7 TRẦN VĂN CHÂU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/09/2023
8 HOÀNG DUNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 13/09/2023
9 HỘ KINH DOANH TẠ ANH TUẤN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 13/09/2023
10 LÊ THỊ OANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 11/09/2023
11 CÔNG TY TNHH HẢI HƯNG THỊNH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 11/09/2023
12 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 11/09/2023
13 NGUYỄN TRIỆU PHÚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/09/2023
14 PHẠM MINH THUẬN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 05/09/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 164 phù hiệu
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 51B01578 Xe chạy tuyến cố định 26/09/2024
2 70B00850 Xe chạy tuyến cố định 21/09/2025
3 70B01071 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
4 70B00567 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
5 50F02609 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
6 70B00728 Xe chạy tuyến cố định 05/09/2025
7 70B01292 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
8 70G00321 Xe Container 28/09/2030
9 70C05873 Xe Container 24/08/2024
10 70F00536 Xe Container 25/09/2030
11 70F00508 Xe Container 25/09/2030
12 70G00308 Xe Container 21/09/2030
13 70G00349 Xe Container 21/09/2030
14 70E00536 Xe Container 21/09/2030
15 70F00517 Xe Container 21/09/2030
16 70F00524 Xe Container 21/09/2030
17 70H03036 Xe Container 21/09/2030
18 70F00253 Xe Container 20/09/2028
19 70F00495 Xe Container 19/09/2025
20 70H04259 Xe Container 19/09/2025
21 70C14638 Xe Container 27/03/2024
22 70C16519 Xe Container 18/09/2030
23 70C09239 Xe Container 15/09/2026
24 70C09736 Xe Container 15/09/2026
25 50H24297 Xe Container 14/09/2028
26 70C07399 Xe Container 12/09/2030
27 70C14362 Xe Container 19/06/2024
28 70C11198 Xe Container 19/06/2024
29 70C04846 Xe Container 19/06/2024
30 70C11081 Xe Container 06/11/2024
31 70C09322 Xe Container 07/09/2030
32 70H01868 Xe Container 07/09/2025
33 70C11680 Xe Container 06/09/2030
34 70C06818 Xe Container 31/12/2029
35 70H01403 Xe Container 05/09/2030
36 70F00661 Xe Đầu kéo 29/09/2030
37 70H01817 Xe Đầu kéo 12/09/2030
38 70C15617 Xe Đầu kéo 08/09/2030
39 70E00262 Xe Hợp đồng 29/09/2028
40 43B04466 Xe Hợp đồng 28/09/2025
41 51B41304 Xe Hợp đồng 28/09/2025
42 77F00960 Xe Hợp đồng 06/11/2024
43 70E00284 Xe Hợp đồng 27/09/2030
44 70E00459 Xe Hợp đồng 15/01/2026
45 70F00569 Xe Hợp đồng 19/08/2026
46 70F00333 Xe Hợp đồng 26/09/2030
47 70E00449 Xe Hợp đồng 26/09/2025
48 70F00699 Xe Hợp đồng 20/09/2025
49 70B01728 Xe Hợp đồng 31/12/2025
50 70B01699 Xe Hợp đồng 31/12/2025
51 70G00357 Xe Hợp đồng 19/09/2026
52 70B02060 Xe Hợp đồng 07/01/2024
53 70B00550 Xe Hợp đồng 18/09/2025
54 51B17189 Xe Hợp đồng 06/11/2024
55 70G00267 Xe Hợp đồng 15/09/2028
56 70B01626 Xe Hợp đồng 31/12/2025
57 70B00869 Xe Hợp đồng 15/09/2025
58 70G00493 Xe Hợp đồng 14/09/2028
59 70G00276 Xe Hợp đồng 13/09/2025
60 70B01731 Xe Hợp đồng 31/12/2025
61 70G00158 Xe Hợp đồng 12/09/2027
62 70E00482 Xe Hợp đồng 07/09/2027
63 70F00289 Xe Hợp đồng 07/09/2026
64 70G00449 Xe Hợp đồng 06/09/2025
65 70F00531 Xe Hợp đồng 06/09/2025
66 70E00321 Xe Hợp đồng 05/09/2025
67 54Z0216 Xe Tải 29/09/2025
68 49C05873 Xe Tải 29/09/2025
69 70H8355 Xe Tải 28/09/2030
70 70H03250 Xe Tải 28/09/2030
71 70C01500 Xe Tải 28/09/2030
72 70H04108 Xe Tải 28/09/2030
73 70K4571 Xe Tải 31/12/2028
74 70C12182 Xe Tải 27/09/2030
75 72F00481 Xe Tải 27/09/2025
76 70H01679 Xe Tải 27/09/2025
77 70C08282 Xe Tải 27/09/2025
78 70K2063 Xe Tải 27/09/2030
79 70C04109 Xe Tải 27/09/2030
80 70H01742 Xe Tải 26/09/2025
81 70C02972 Xe Tải 26/09/2025
82 70E00327 Xe Tải 26/09/2025
83 70C12009 Xe Tải 22/09/2025
84 70C00225 Xe Tải 22/09/2025
85 70C12024 Xe Tải 22/09/2025
86 70H01819 Xe Tải 21/09/2025
87 70C08942 Xe Tải 21/09/2030
88 70H03077 Xe Tải 21/09/2030
89 50H02968 Xe Tải 21/09/2025
90 70C13446 Xe Tải 21/09/2025
91 70C12263 Xe Tải 21/09/2025
92 70H01634 Xe Tải 21/09/2025
93 70H02823 Xe Tải 20/09/2025
94 70C10617 Xe Tải 31/12/2028
95 70C13310 Xe Tải 20/09/2030
96 70C14352 Xe Tải 20/09/2030
97 70C08128 Xe Tải 20/09/2025
98 70C07006 Xe Tải 20/09/2025
99 70H03653 Xe Tải 20/09/2030
100 50H21340 Xe Tải 19/09/2025
101 62H03913 Xe Tải 19/09/2025
102 70H00576 Xe Tải 06/11/2024
103 70H02437 Xe Tải 18/09/2025
104 70G00297 Xe Tải 15/09/2025
105 67C13360 Xe Tải 15/09/2025
106 70C10403 Xe Tải 14/09/2025
107 70C08657 Xe Tải 14/09/2030
108 70G00330 Xe Tải 14/09/2025
109 70C00640 Xe Tải 13/09/2025
110 70K5418 Xe Tải 13/09/2025
111 70H01279 Xe Tải 31/12/2028
112 72H02483 Xe Tải 13/09/2026
113 70C11538 Xe Tải 12/09/2030
114 70H03689 Xe Tải 12/09/2030
115 70H00422 Xe Tải 12/09/2030
116 70C01039 Xe Tải 31/12/2027
117 71C02637 Xe Tải 12/09/2025
118 70G00261 Xe Tải 12/09/2026
119 70C04811 Xe Tải 12/09/2030
120 93C02969 Xe Tải 12/09/2025
121 70C01147 Xe Tải 31/12/2025
122 70C12059 Xe Tải 11/09/2025
123 62H04556 Xe Tải 11/09/2025
124 70C06546 Xe Tải 11/09/2025
125 70C02430 Xe Tải 31/12/2025
126 70C02582 Xe Tải 11/09/2025
127 70C09531 Xe Tải 08/09/2025
128 70C01719 Xe Tải 08/09/2025
129 70C07352 Xe Tải 08/09/2030
130 70H04640 Xe Tải 08/09/2026
131 51D80221 Xe Tải 08/09/2028
132 70C05230 Xe Tải 08/09/2030
133 70H03543 Xe Tải 08/09/2030
134 70C02379 Xe Tải 07/09/2030
135 70H00528 Xe Tải 07/09/2030
136 70C06683 Xe Tải 07/09/2030
137 70H04333 Xe Tải 07/09/2030
138 70H01254 Xe Tải 07/09/2027
139 70C01608 Xe Tải 07/09/2030
140 70C07904 Xe Tải 07/09/2026
141 72C10285 Xe Tải 07/09/2025
142 70C05989 Xe Tải 31/12/2025
143 70C01603 Xe Tải 06/09/2027
144 67C08226 Xe Tải 06/09/2025
145 70F00335 Xe Tải 06/09/2030
146 70H04664 Xe Taxi 28/09/2026
147 70E00253 Xe Taxi 27/09/2025
148 70G00024 Xe Taxi 26/09/2025
149 70G00047 Xe Taxi 25/09/2025
150 70F00538 Xe Taxi 21/09/2025
151 70G00265 Xe Taxi 21/09/2025
152 70F00443 Xe Taxi 21/09/2025
153 70F00502 Xe Taxi 19/09/2025
154 70G00266 Xe Taxi 14/09/2025
155 70A16859 Xe Taxi 13/09/2025
156 70A16976 Xe Taxi 13/09/2025
157 70F00264 Xe Taxi 12/09/2025
158 70H04558 Xe Taxi 12/09/2025
159 70E00214 Xe Taxi 12/09/2026
160 70E00512 Xe Taxi 12/09/2026
161 70A25773 Xe Taxi 11/09/2025
162 70G00043 Xe Taxi 11/09/2025
163 70A16843 Xe Taxi 07/09/2025
164 62E01074 Xe Taxi 05/09/2025
       

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây