DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 10 NĂM 2023

Thứ hai - 13/11/2023 07:46 137 0
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 19 giấy phép
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHÀN – MỘC BÀI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 27/10/2023
2 NGUYỄN THANH VŨ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/10/2023
3 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LỆ HUYỀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/10/2023
4 HỘ KINH DOANH NGÔ MINH HIẾU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 25/10/2023
5 NGÔ QUỐC TIẾN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/10/2023
6 TRẦN THỊ PHÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/10/2023
7 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ OANH TN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/10/2023
8 HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG TRƯỜNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 19/10/2023
9 PHAN THỊ THU LUẬN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/10/2023
10 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ MINH THÚY Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/10/2023
11 HỘ KINH DOANH TÂN TIẾN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/10/2023
12 HỘ KINH DOANH QUANG ĐẠT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/10/2023
13 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NAM TRUNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/10/2023
14 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SAO ĐỎ TÂY NINH Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 12/10/2023
15 TRẦN VĂN HỢP Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 12/10/2023
16 CHI NHÁNH TÂY NINH – CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 12/10/2023
17 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TIỀN THANH TÂN Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 09/10/2023
18 HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN TRUNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 03/10/2023
19 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LIỄU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 02/10/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 162 phù hiệu
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70F00474 Xe chạy tuyến cố định 26/10/2025
2 70B01756 Xe chạy tuyến cố định 24/10/2028
3 70B02441 Xe chạy tuyến cố định 20/10/2025
4 70B01484 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2024
5 70B02270 Xe chạy tuyến cố định 20/10/2025
6 70F00460 Xe chạy tuyến cố định 19/10/2025
7 70B02093 Xe chạy tuyến cố định 13/10/2025
8 70B01406 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
9 70F00721 Xe chạy tuyến cố định 13/11/2024
10 70B01153 Xe chạy tuyến cố định 06/10/2026
11 70F00451 Xe chạy tuyến cố định 05/10/2025
12 70E00364 Xe Container 24/10/2028
13 70C08750 Xe Container 20/10/2030
14 72E00598 Xe Container 18/10/2026
15 70F00584 Xe Container 16/10/2025
16 70C03964 Xe Container 12/10/2026
17 70C05226 Xe Container 13/11/2024
18 70C11680 Xe Container 11/10/2030
19 70C11081 Xe Container 06/11/2024
20 70H02133 Xe Container 06/10/2025
21 70G00458 Xe Đầu kéo 23/10/2030
22 70G00257 Xe Đầu kéo 12/05/2024
23 70G00292 Xe Đầu kéo 12/05/2024
24 70H04665 Xe Đầu kéo 12/05/2024
25 70H00835 Xe Đầu kéo 06/10/2029
26 70B01273 Xe Hợp đồng 30/10/2025
27 70H04650 Xe Hợp đồng 30/10/2025
28 70E00655 Xe Hợp đồng 31/12/2025
29 70F00632 Xe Hợp đồng 31/12/2026
30 70E00461 Xe Hợp đồng 26/10/2025
31 70E00356 Xe Hợp đồng 26/10/2025
32 70H04606 Xe Hợp đồng 26/10/2025
33 70E00267 Xe Hợp đồng 25/10/2025
34 70F00330 Xe Hợp đồng 25/10/2025
35 70G00405 Xe Hợp đồng 25/10/2025
36 93N1302 Xe Hợp đồng 30/03/2024
37 70G00398 Xe Hợp đồng 23/10/2027
38 70A18537 Xe Hợp đồng 20/10/2025
39 70A22276 Xe Hợp đồng 20/10/2025
40 70F00372 Xe Hợp đồng 19/10/2025
41 70E00300 Xe Hợp đồng 19/10/2025
42 70E00278 Xe Hợp đồng 18/10/2025
43 70E00605 Xe Hợp đồng 17/10/2025
44 70F00586 Xe Hợp đồng 17/10/2025
45 70B00643 Xe Hợp đồng 13/10/2025
46 70B01766 Xe Hợp đồng 12/10/2026
47 70B01560 Xe Hợp đồng 12/10/2027
48 70F00184 Xe Hợp đồng 12/10/2025
49 70B02398 Xe Hợp đồng 31/12/2025
50 70B00993 Xe Hợp đồng 11/10/2030
51 70B01313 Xe Hợp đồng 11/10/2030
52 70B01727 Xe Hợp đồng 06/11/2024
53 61G00489 Xe Hợp đồng 05/10/2027
54 51B03418 Xe Hợp đồng 31/12/2025
55 70H04669 Xe Hợp đồng 04/10/2025
56 50F00710 Xe Hợp đồng 04/08/2025
57 70G00155 Xe Hợp đồng 02/10/2025
58 70H03475 Xe Tải 12/03/2025
59 70C15128 Xe Tải 30/10/2030
60 70H04517 Xe Tải 30/10/2025
61 70F00281 Xe Tải 30/10/2030
62 70C11073 Xe Tải 30/10/2030
63 70C11131 Xe Tải 06/11/2024
64 70C11572 Xe Tải 30/10/2030
65 70H00894 Xe Tải 30/10/2030
66 70F00468 Xe Tải 30/10/2030
67 70C07018 Xe Tải 30/10/2028
68 70C14507 Xe Tải 27/10/2025
69 70G00249 Xe Tải 25/10/2025
70 70H02508 Xe Tải 25/10/2030
71 70G00393 Xe Tải 25/10/2025
72 70C08575 Xe Tải 25/10/2026
73 50H21334 Xe Tải 25/10/2026
74 70H9867 Xe Tải 25/10/2025
75 70C13058 Xe Tải 24/10/2030
76 70C04066 Xe Tải 24/10/2025
77 70C12343 Xe Tải 24/10/2030
78 70H01801 Xe Tải 23/10/2025
79 72H02698 Xe Tải 23/10/2025
80 70C05342 Xe Tải 23/10/2030
81 70C11883 Xe Tải 31/12/2028
82 70C06794 Xe Tải 31/12/2027
83 70H01539 Xe Tải 31/12/2027
84 60C45788 Xe Tải 20/10/2026
85 70E00475 Xe Tải 20/10/2025
86 70C11611 Xe Tải 20/10/2030
87 70C12544 Xe Tải 19/10/2030
88 70G00331 Xe Tải 19/10/2025
89 70H04046 Xe Tải 19/10/2025
90 70H8888 Xe Tải 31/12/2029
91 70K3873 Xe Tải 19/10/2030
92 70C11946 Xe Tải 19/10/2030
93 70C06570 Xe Tải 17/10/2030
94 61G00107 Xe Tải 17/10/2028
95 61H10896 Xe Tải 17/10/2025
96 70E00587 Xe Tải 13/10/2025
97 70H01267 Xe Tải 13/10/2030
98 70H02795 Xe Tải 13/10/2025
99 70G00274 Xe Tải 12/10/2025
100 70F00701 Xe Tải 12/10/2027
101 70C00356 Xe Tải 12/10/2028
102 70H03190 Xe Tải 12/10/2025
103 70H04515 Xe Tải 16/12/2026
104 70H01883 Xe Tải 12/10/2025
105 70F00617 Xe Tải 11/10/2026
106 70H04507 Xe Tải 11/10/2025
107 70H03914 Xe Tải 16/12/2026
108 70H02715 Xe Tải 10/10/2025
109 70H04169 Xe Tải 10/10/2030
110 70H02676 Xe Tải 09/10/2025
111 62F00486 Xe Tải 09/10/2025
112 70H04138 Xe Tải 09/10/2030
113 70H00856 Xe Tải 06/10/2030
114 70H04509 Xe Tải 06/10/2025
115 70C14095 Xe Tải 06/10/2030
116 70C16077 Xe Tải 06/10/2030
117 70C06717 Xe Tải 06/10/2030
118 70C11310 Xe Tải 06/10/2030
119 70H01231 Xe Tải 06/10/2030
120 70H01219 Xe Tải 06/10/2030
121 70C09517 Xe Tải 06/10/2030
122 70C07887 Xe Tải 06/10/2030
123 70C11926 Xe Tải 06/10/2030
124 70C02901 Xe Tải 06/10/2030
125 70F00651 Xe Tải 06/10/2025
126 70G00230 Xe Tải 06/10/2025
127 70G00228 Xe Tải 06/10/2025
128 70H00379 Xe Tải 05/10/2028
129 70C08512 Xe Tải 05/10/2030
130 70C07959 Xe Tải 05/10/2025
131 70C00574 Xe Tải 05/10/2025
132 71E00488 Xe Tải 05/10/2029
133 70c14926 Xe Tải 05/10/2030
134 70c09141 Xe Tải 05/10/2030
135 70H03798 Xe Tải 05/10/2030
136 70F00284 Xe Tải 05/10/2025
137 70C08371 Xe Tải 05/10/2025
138 70H01178 Xe Tải 05/10/2030
139 70C03197 Xe Tải 31/12/2027
140 70H00676 Xe Tải 04/10/2025
141 70C03842 Xe Tải 04/10/2025
142 70C02436 Xe Tải 31/12/2027
143 70G00293 Xe Tải 03/10/2026
144 72H02735 Xe Tải 02/10/2026
145 70C01889 Xe Tải 31/12/2028
146 70E00663 Xe Taxi 27/10/2025
147 70E00294 Xe Taxi 26/10/2025
148 70H03959 Xe Taxi 25/10/2026
149 70E00223 Xe Taxi 24/10/2025
150 70H04662 Xe Taxi 19/10/2026
151 70F00370 Xe Taxi 19/10/2025
152 70E00336 Xe Taxi 18/10/2026
153 70A16727 Xe Taxi 17/10/2025
154 70F00308 Xe Taxi 13/10/2026
155 70F00266 Xe Taxi 13/10/2028
156 70A21532 Xe Taxi 13/10/2026
157 70E00047 Xe Taxi 12/10/2026
158 70G00215 Xe Taxi 10/10/2025
159 70E00562 Xe Taxi 04/10/2025
160 70A17167 Xe Taxi 04/10/2025
161 70E00508 Xe Taxi 03/10/2025
162 70B01028 Xe Trung chuyển 31/12/2026

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây