THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG “VÔ LĂNG VÀNG” LẦN THỨ 11 NĂM 2023

Thứ tư - 25/10/2023 09:10 358 0

THỂ LỆ

GIẢI THƯỞNG “VÔ LĂNG VÀNG” LẦN THỨ 11 NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 421/KH-UBATGTQG ngày 27 tháng 9 năm 2023 của

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)
                                                       

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG

 1. Cá nhân: Lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và xe buýt thành phố. 
 2. Tập thể: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và xe buýt thành phố.

II. TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG 1. Giải thưởng Vô Lăng Vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho cá nhân

1.1. Giải thưởng Vô Lăng Vàng
 • Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023 (năm xét thưởng 2023 tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2023).
 • Không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022).
 • Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2023.
 • Số Km an toàn tối thiểu trong năm 2023: 
+ Đối với vận tải hành khách: 20.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
+ Đối với vận tải hàng hóa: 30.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
+ Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt chạy trong các tuyến đường nội thị: 15.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
1.2. Giải Văn hóa giao thông
 • Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023 (năm xét thưởng tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2023).
 • Không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022).
 • Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2023.
 • Số Km an toàn tối thiểu trong năm 2023: 15.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
 • Có nghĩa cử, hành động cao đẹp, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt...), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Giải thƣởng Vô lăng vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho tập thể đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô (Đơn vị)

2.1. Giải thưởng Vô lăng vàng
 • Số lượng xe của đơn vị: ít nhất là 20 xe.
 • 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 01 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Trong năm 2023, đơn vị không có xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên. 
 • 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình.
 • Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác ATGT theo quy định, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi người lái xe làm nhiệm vụ (Hồ sơ gửi kèm theo gồm: báo cáo năm 2023 về kết quả theo dõi và xử lý lái xe của đơn vị vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT của đơn vị kèm theo báo cáo thống kê các vi phạm về thời gian lái xe liên tục, vi phạm tốc độ được trích xuất từ hệ thống dữ liệu của đơn vị); thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị (khi ở đơn vị hoặc làm việc độc lập).
 • Trong năm 2023, đơn vị không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách; số lượng phương tiện bị Sở GTVT xử lý thu hồi phù hiệu phải dưới 20% trên tổng số phương tiện của đơn vị.
2.2. Giải Văn hóa giao thông
 • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay bảo đảm trật tự ATGT, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lái xe, thực hiện đúng chế độ đóng bảo hiểm theo quy định cho người lao động, quan tâm tạo điều kiện làm việc tốt cho lái xe, bảo đảm các chế độ chính sách với người lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 • Là đơn vị tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động xã hội chung tay vì an toàn giao thông tại địa phương.
 • Là đơn vị vận tải tích cực chuyển đổi sang phương tiện “xanh”; góp phần giảm thiểu khí thải tác động đến môi trường từ việc từng bước chuyển đổi các phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong với nhiên liệu xăng, dầu sang sử dụng động cơ công nghệ mới, nhiên liệu thân thiện với môi trường.

         III. HỒ SƠ XÉT GIẢI THƢỞNG VÔ LĂNG VÀNG NĂM 2023          
1. Nội dung hồ sơ

 • Hồ sơ xét giải thưởng của tập thể, cá nhân được ban hành tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thể lệ này.
 • Mỗi đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, chỉ gửi tối đa 05 Hồ sơ xét giải thưởng Vô lăng vàng là những lái xe có thành tích xuất sắc nhất của đơn vị.
 1. Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ xét giải thưởng cho các nhân và tập thể gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước 17 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2023. Các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ không được xét duyệt.
 2. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đã xác nhận gửi về địa chỉ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tầng 10, Tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, D20 Tôn Thất Thuyết, KĐT mới, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file Word) tóm tắt thành tích theo quy định tại Thể lệ qua địa chỉ email:vlvquocgia@gmail.com.
Trường hợp tập thể và cá nhân trong một doanh nghiệp cùng tham gia đăng ký hồ sơ có thể đóng gộp thành một tập, nhưng tách thành hai phần, phần một cho tập thể và phần hai là cá nhân lái xe.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không chịu trách nhiệm với các hồ sơ bị thất lạc qua đường bưu điện.

IV. CÁCH THỨC VÀ QUY TRÌNH XÉT THƯỞNG  
1. Giải thưởng Vô lăng vàng

Hồ sơ tham gia xét thưởng được Hội đồng bình xét đánh giá căn cứ vào các tiêu chí dành cho cá nhân và tập thể theo quy định tại Thể lệ. Hội đồng bình xét sẽ xác minh ngẫu nhiên một số hồ sơ của cá nhân, tập thể về các điều kiện tham dự giải ghi trong hồ sơ xét thưởng: Số km, bộ phận quản lý ATGT, thiết bị giám sát hành trình..., trên cơ sở đó Hội đồng bình xét sẽ chọn ra những cá nhân và tập thể đạt giải.

2. Giải Văn hóa giao thông  

Lái xe chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội. Có nghĩa cử, hành động cao đẹp, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt...), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tích cực chuyển đổi sang phương tiện “xanh”; góp phần giảm thiểu khí thải tác động đến môi trường; căn cứ các tiêu chí và xác minh của các cơ quan liên quan tại địa phương, Hội đồng bình xét sẽ xem xét, lựa chọn các lái xe và doanh nghiệp đạt giải Văn hóa giao thông. 

V. GIẢI THƯỞNG 1. Cơ cấu giải thƣởng Vô Lăng Vàng năm 2023 cá nhân và tập thể

 • Ban Tổ chức trao 50 giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các cá nhân đạt giải gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia. 
 • Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đạt giải gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.

2. Cơ cấu giải Văn hóa giao thông cá nhân và doanh nghiệp

- Ban Tổ chức trao 10 giải Văn hóa giao thông cho cá nhân và doanh nghiệp bao gồm tiền mặt và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.
Căn cứ tình hình thực tế khi xét giải, số lượng giải thưởng dành cho doanh nghiệp và cá nhân có thể thay đổi; việc thay đổi số lượng giải thưởng do Hội đồng bình xét quyết định.

3. Giá trị giải thưởng bằng tiền mặt

 • Giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho cá nhân: 5.000.000 đồng/giải (bằng chữ: năm triệu đồng).
 • Giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho doanh nghiệp: 10.000.000 đồng/giải (bằng chữ: năm triệu đồng).
 • Giải Văn hóa giao thông cho cá nhân: 3.000.000 đ/giải (bằng chữ: năm triệu đồng).

VI. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA GIẢI 1. Ứng cử

Lái xe chuyên nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh vận tải tự ứng cử, gửi hồ sơ xét thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023.
 
 

2. Đề cử 

Căn cứ vào tiêu chí quy định tại Thể lệ, các cá nhân, tổ chức, cơ quan truyền thông báo chí trên cả nước có thể phản ánh, giới thiệu và đề cử danh hiệu “Vô lăng vàng” cho lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải.
Trong tất cả các trường hợp (ứng cử/đề cử/giới thiệu), các lái xe trên cả nước và các đơn vị kinh doanh vận tải cần lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Thể lệ về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đúng thời gian quy định.

VII. HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

 1. Hội đồng bình xét giải thưởng do Ủy ban ATGT Quốc gia ra quyết định thành lập, bao gồm lãnh đạo và đại diện Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Vụ Vận tải, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải; Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Hiệp Hội Vận tải ô tô Việt Nam.
 2. Thông tin chi tiết và câu hỏi liên quan đến Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 đề nghị liên hệ về ông Lê Việt Hoàng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sđt: 0932418888 hoặc Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, D20 Tôn Thất Thuyết, KĐT mới, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; Email: ntsc.vn@gmail.com; Webiste và Fanpage của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/./.
 
           KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
            (đã ký)
 
 
 
Khuất Việt Hùng
 
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC 1  Hồ sơ đăng ký tham gia giải Vô Lăng Vàng – Dành cho cá nhân

(Kèm theo Kế hoạch số 421/KH-UBATGTQG ngày 27/9/2023)
 1. Bìa: màu xanh đậm, có khung bao, trình bày chữ Times New Roman (in đậm) và được trình bày theo thứ tự như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TÊN LÁI XE
TÊN ĐƠN VỊ VẬN TẢI
 
HỒ SƠ
XÉT GIẢI THƢỞNG VÔ LĂNG VÀNG 2023
 
Địa phương, tháng    năm 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Đơn đăng ký:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
.....Ngày  tháng   năm  
 
Đơn đăng ký tham gia giải Vô Lăng Vàng
 
Kính gửi: 
  • Ban Tổ chức Giải Vô Lăng Vàng - Ủy ban ATGT Quốc gia
  • Sở Giao thông vận tải xxx yyy (Địa phương nơi cư trú)
 
                Họ và tên                         : 
Ngày tháng năm sinh          :  Địa chỉ nhà riêng           :
                Điện thoại di động           :
                 Điện thoại cố định           : 
                 Fax                                  :
                 Email                               : 
 
Tôi đã đọc toàn bộ thể lệ của Giải thưởng Vô Lăng Vàng, đồng ý với các quy định trọng thể lệ và cam kết các thông tin trên đây là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung này. Tôi xin đăng ký tham dự giải Vô Lăng Vàng.
   Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
  
 

3. Báo cáo thành tích cá nhân

3.1. Sơ yếu lý lịch có ảnh màu 4x6 và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp vận tải nơi lái xe đang làm việc.
a) Thông tin cá nhân Họ tên:
 • Ngày tháng năm sinh
 • Chứng minh thư nhân dân số                        cấp ngày                tại
 • Quê quán
 • Thường trú:
b) Công việc hiện tại Nghề nghiệp:
 • Đơn vị công tác (tên cơ quan):
 • Địa chỉ cơ quan: 
 • Lái xe (buýt/taxi/tuyến cố định/du lịch/hợp đồng):
 • Tuyến/địa bàn thường lái xe (Từ bến/huyện/tỉnh đến bến/huyện/tỉnh):
 • Số ngày làm việc trong năm (ước lượng):
 • Số giờ làm việc trong ngày (ước lượng):
 • Số hiệu bằng lái xe:
 • Hạng bằng (B2, C, D, E, F...):
 • Biển kiểm soát xe (Ghi rõ các biển kiểm soát xe đã điều khiển trong năm 2023):
c) Quá trình công tác (từ khi bắt đầu làm việc)
Tháng/Năm đến Tháng/năm Nơi làm việc Công việc Thông tin liên hệ của nơi làm việc (nếu có) (điện
thoại/email)
       
3.2 Kết quả, thành tích, phẩm chất tiêu biểu:  Số km lái xe an toàn trong năm xét thưởng(km/năm): Những thành tích trong công tác bảo đảm an toàn giao thông;
  • Những phẩm chất đạo đức của người lái xe:
  • Tham gia các hoạt động tập huấn, các chứng chỉ:
  • Các hình thức đã được khen thưởng (nếu có);
    Người khai
 
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
4. Xác nhận của doanh nghiệp nơi lái xe làm việc.
       Đơn vị kinh doanh vận tải B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                    Số:                                                  
V/v xác nhận lái xe được đề cử          tham gia giải thưởng Vô lăng  vàng 2023    
                                                                      ..... Ngày    tháng    năm  
  Kính gửi: 
             - Ban Tổ chức giải thưởng Vô lăng vàng 2023;             
- Sở Giao thông vận tải địa phương  ….

 
           Đơn vị kinh doanh vận tải B xác nhận:
Ông Nguyễn Văn A là lái xe của công ty từ thời gian nào đến thời gian nào
 • Hiện lái xe trên tuyến: A-B
 • Chế độ làm việc (toàn phần/bán thời gian):
 • Số ngày làm việc trong năm: Số bằng lái xe:
Trong thời gian từ 01/01/2023 đến 15/10/2023 ông Nguyễn Văn A:   Về thực hiện nhiệm vụ được giao: ............... Số Km an toàn trong năm:.............................
Về bảo đảm ATGT: không để xảy ra tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023. (năm xét thưởng tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2023) và Không để xảy ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên trong vòng 3 năm gần đây tính đến năm xét thưởng.
Tuân thủ quy định pháp luật giao thông: Không vi phạm Về đạo đức: (lối sống/gương mẫu/tuân thủ kỷ cương)
Công ty xác nhận các thông tin trên và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn A tham gia dự giải Vô Lăng Vàng để Ban Tổ chức xem xét bình chọn.
*Ghi chú: Nếu doanh nghiệp đề cử nhiều hơn một trường hợp, doanh nghiệp xếp thứ tự danh sách lái xe theo số km an toàn từ cao tới thấp.
                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                
             
                                                                     (Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2  Hồ sơ đăng ký tham gia giải Vô Lăng Vàng – Dành cho doanh nghiệp, HTX (Gửi kèm Kế hoạch 426/KH-UBATGTQG ngày 22/11/2023)

 
 1. Bìa: màu xanh đậm, có khung bao, trình bày chữ Times New Roman (in đậm) và được trình bày theo thứ tự như sau:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TÊN ĐƠN VỊ VẬN TẢI
 
HỒ SƠ
XÉT GIẢI THƢỞNG VÔ LĂNG VÀNG 2023
 
 
Địa phương, tháng    năm 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Đơn đăng ký:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đơn đăng ký tham gia giải Vô Lăng Vàng
 
Kính gửi: 
  • Ban Tổ chức Giải Vô Lăng Vàng - Ủy ban ATGT Quốc gia
  • Sở Giao thông vận tải xxx yyy (Địa phương nơi cư trú)
 
Công ty AAA
                 Địa chỉ công ty                :
Mã số thuế
                 Điện thoại cố định           : 
                 Fax                                  :
                 Email                               : 
Tên người đại diện:
Giấy đăng ký kinh doanh số:                do                            cấp tại
          
Công ty đã xem xét nghiên cứu toàn bộ thể lệ của Giải thưởng Vô Lăng Vàng, đồng ý với các quy định trọng thể lệ và cam kết các thông tin trên đây là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung này. Công ty AAA  xin đăng ký tham dự giải Vô Lăng Vàng.
 
     ...ngày   tháng  năm
Đại diện công ty
 
 
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

3. Báo cáo thành tích doanh nghiệp

3.1. Các thông tin chung về doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ, hình thức hoạt động kinh doanh vận tải;
 • Phương án kinh doanh của doanh nghiệp: Luồng tuyến với cự ly và số xe tương tứng, thống kê sản lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển, số chuyến xe vận chuyển, bố trí lái phụ xe, giá cước....
 • Tổng hợp về tình hình lao động trong doanh nghiệp
 • Chế độ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện;
 • Doanh thu và nộp thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải;
 • Tham gia các hoạt động xã hội chung tay bảo đảm an toàn giao thông (nếu có); Các hình thức đã được khen thưởng (nếu có);
3.2. Bảng tiêu chí thông tin về doanh nghiệp, công tác quản lý An toàn giao thông từ thiết bị giám sát hành trình.
STT Tên tiêu chí Đơn vị Nội dung
1 Tổng số xe kinh doanh vận tải của doanh nghiệp Xe  
2 Số xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình:  Xe  
3 Số xe có lắp thiết bị giám sát hành trình: Xe  
4 Số xe phải lắp camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP    
5 Số xe có lắp camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP Xe  
6 Số xe không truyền tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình về doanh nghiệp  Xe  
7 Thống kê vi phạm thời gian làm việc liên tục của lái xe
 
Trường hợp  
8 Thống kê vi phạm về tốc độ của lái xe Trường hợp  
8 Số lượng biên bản doanh nghiệp xử phạt lái xe từ thông tin của thiết bị giám sát hành trình Trường hợp  
10 Số lượng xử phạt lái xe từ thông tin camera trên xe Trường hợp  
11 Báo cáo thống kê kết quả theo dõi và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình   Có/Không
12 Doanh nghiệp có tổ chức khám sức khỏe tập   Có/Không
STT Tên tiêu chí Đơn vị Nội dung
  trung cho lái xe của doanh nghiệp    
13 Tên và địa chỉ của đơn vị khám sức khỏe lái xe (nếu có) (tên đơn vị)  
14 Số trường hợp ghi nhận lái xe dương tính với ma túy phát hiện qua công tác khám sức khỏe
lái xe của doanh nghiệp (trường hợp)
Trường hợp  
15 Doanh nghiệp có đường dây nóng thu nhận phản ánh của khách hàng:   (Có  /không)
16 Số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp (nếu có): (số điện thoại)  
17 Số cuộc điện thoại phản ánh tới đường dây nóng của doanh nghiệp trong năm xét thưởng: Cuộc gọi  
18 Số cuộc phản ánh được doanh nghiệp xử lý: Cuộc gọi  
19 Số vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe của doanh nghiệp trong năm xét thưởng (lấy từ hệ thống theo dõi ATGT của doanh nghiệp) Vụ  
20 Tổng số km lăn bánh của toàn bộ xe kinh doanh của doanh nghiệp trong năm (lấy từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình). Km  
21 Tổng số lái xe của doanh nghiệp Lái xe  
22 Số lượng lái xe của đơn vị được ký hợp đồng
từ 1 trở lên
Lái xe  
23 Số lượng lái xe của đơn vị được đóng bảo hiểm xã hội y tế theo quy định Lái xe  
 
       Xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương.           Đại diện công ty
                                                                                                (Ký đóng dấu)
 

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây