DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 12 NĂM 2023

Thứ hai - 15/01/2024 19:40 70 0
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 12 giấy phép
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 NGUYỄN THỊ HOÀNG Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 29/12/2023
2 ĐẶNG HOÀNG NỐP Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 27/12/2023
3 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ GẮT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/12/2023
4 HỘ KINH DOANH QUANG LỘC Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 22/12/2023
5 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI CHU ĐỨC TOÀN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/12/2023
6 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ MAI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/12/2023
7 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GAS BÌNH MINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/12/2023
8 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/12/2023
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KIẾT ANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 08/12/2023
10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI BẢO TÍN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 08/12/2023
11 HỘ KINH DOANH LÝ HOÀNG ANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/12/2023
12 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LỮ HÀNH GIA BẢO Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/12/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 351 phù hiệu
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70H6541 Xe Buýt 31/12/2027
2 70B01816 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
3 70F00231 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2025
4 70F00136 Xe chạy tuyến cố định 28/12/2024
5 70B01311 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2028
6 70B02069 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2028
7 50F03294 Xe chạy tuyến cố định 18/12/2028
8 50H26292 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
9 50H26040 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
10 50H26144 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
11 50H25862 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
12 50H26252 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
13 50H26522 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
14 50E07594 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
15 50E07411 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
16 50E07693 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
17 50E07745 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
18 50H25860 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
19 50H26082 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
20 50H26588 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
21 50H25752 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
22 50H26559 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
23 50H26328 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
24 50H26676 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
25 50H26662 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
26 50H26032 Xe chạy tuyến cố định 03/11/2028
27 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 21/12/2030
28 70F00632 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
29 70B00965 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
30 70B01961 Xe chạy tuyến cố định 21/12/2028
31 70B01371 Xe chạy tuyến cố định 21/12/2028
32 70B01835 Xe chạy tuyến cố định 21/12/2028
33 50F03253 Xe chạy tuyến cố định 18/12/2028
34 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
35 70B00417 Xe chạy tuyến cố định 18/12/2024
36 70B02104 Xe chạy tuyến cố định 18/12/2028
37 70B00147 Xe chạy tuyến cố định 13/12/2024
38 70B01634 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
39 70B00103 Xe chạy tuyến cố định 12/12/2025
40 70B01997 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
41 70B01874 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
42 70B01938 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
43 70B01968 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
44 70B01798 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
45 70B01982 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
46 50F03690 Xe chạy tuyến cố định 29/11/2028
47 50F03635 Xe chạy tuyến cố định 29/11/2028
48 70H00509 Xe Container 29/12/2030
49 70G00529 Xe Container 29/12/2026
50 70H04571 Xe Container 28/12/2029
51 70H04527 Xe Container 28/12/2024
52 70E00499 Xe Container 20/12/2026
53 70C05475 Xe Container 19/12/2025
54 70G00055 Xe Container 19/12/2025
55 70G00539 Xe Container 18/12/2028
56 70E00618 Xe Container 18/12/2025
57 70K3636 Xe Container 15/12/2025
58 70G00080 Xe Container 14/12/2025
59 70F00301 Xe Container 06/12/2025
60 70H04722 Xe Hợp đồng 29/12/2024
61 70B01388 Xe Hợp đồng 28/12/2025
62 70H04536 Xe Hợp đồng 27/12/2025
63 70F00297 Xe Hợp đồng 26/12/2024
64 70H04772 Xe Hợp đồng 26/12/2030
65 70B02066 Xe Hợp đồng 25/12/2025
66 70B02027 Xe Hợp đồng 31/12/2028
67 70B01443 Xe Hợp đồng 31/12/2028
68 70F00020 Xe Hợp đồng 31/12/2028
69 51B10858 Xe Hợp đồng 22/12/2024
70 70F00259 Xe Hợp đồng 22/12/2030
71 70K5193 Xe Hợp đồng 21/12/2026
72 70B02101 Xe Hợp đồng 21/12/2026
73 70B02205 Xe Hợp đồng 21/12/2026
74 70B01506 Xe Hợp đồng 31/12/2025
75 70G00798 Xe Hợp đồng 21/12/2025
76 70B01147 Xe Hợp đồng 31/12/2028
77 70F00019 Xe Hợp đồng 31/12/2028
78 70F00045 Xe Hợp đồng 31/12/2028
79 70F00029 Xe Hợp đồng 31/12/2028
80 70B00873 Xe Hợp đồng 20/12/2027
81 70B01977 Xe Hợp đồng 20/12/2025
82 70F00645 Xe Hợp đồng 20/12/2025
83 70B02462 Xe Hợp đồng 20/12/2025
84 70G00126 Xe Hợp đồng 20/12/2028
85 70G00115 Xe Hợp đồng 20/12/2028
86 70F00012 Xe Hợp đồng 20/12/2025
87 70B02428 Xe Hợp đồng 20/12/2028
88 70B00676 Xe Hợp đồng 20/12/2025
89 70B02359 Xe Hợp đồng 19/12/2024
90 70F00123 Xe Hợp đồng 15/12/2025
91 70K2168 Xe Hợp đồng 15/12/2025
92 51B04668 Xe Hợp đồng 15/12/2026
93 70B02473 Xe Hợp đồng 15/12/2028
94 70E00409 Xe Hợp đồng 15/12/2025
95 51B26031 Xe Hợp đồng 15/12/2025
96 70F00963 Xe Hợp đồng 14/12/2024
97 70F00445 Xe Hợp đồng 14/12/2025
98 70G00120 Xe Hợp đồng 14/12/2025
99 70G00147 Xe Hợp đồng 14/12/2025
100 70G00092 Xe Hợp đồng 14/12/2025
101 63H03592 Xe Hợp đồng 13/12/2024
102 70G00196 Xe Hợp đồng 13/12/2025
103 70B02039 Xe Hợp đồng 13/12/2024
104 70B01375 Xe Hợp đồng 31/12/2028
105 70B02311 Xe Hợp đồng 31/12/2028
106 70B02335 Xe Hợp đồng 31/12/2028
107 70B02389 Xe Hợp đồng 31/12/2028
108 70B02210 Xe Hợp đồng 31/12/2028
109 70B02366 Xe Hợp đồng 31/12/2028
110 70B02404 Xe Hợp đồng 31/12/2028
111 70F00043 Xe Hợp đồng 31/12/2028
112 70F00005 Xe Hợp đồng 31/12/2028
113 70F00004 Xe Hợp đồng 31/12/2028
114 70E00446 Xe Hợp đồng 12/12/2028
115 70F00478 Xe Hợp đồng 12/12/2025
116 70B01814 Xe Hợp đồng 31/12/2026
117 70E00407 Xe Hợp đồng 11/12/2025
118 70E00243 Xe Hợp đồng 31/12/2024
119 51B05831 Xe Hợp đồng 08/12/2025
120 70H04666 Xe Hợp đồng 07/12/2025
121 70H04405 Xe Hợp đồng 07/12/2025
122 51B04886 Xe Hợp đồng 31/12/2025
123 70A23960 Xe Hợp đồng 06/12/2025
124 70B01160 Xe Hợp đồng 06/12/2025
125 70E00638 Xe Hợp đồng 06/12/2025
126 70G00239 Xe Hợp đồng 05/12/2025
127 70H04542 Xe Hợp đồng 05/12/2025
128 70B01222 Xe Hợp đồng 31/12/2027
129 70B01507 Xe Hợp đồng 04/12/2030
130 70E00732 Xe Hợp đồng 01/12/2028
131 70C08012 Xe Tải 29/12/2025
132 70C18873 Xe Tải 29/12/2024
133 70C08841 Xe Tải 29/12/2025
134 70H02904 Xe Tải 29/12/2030
135 70C07588 Xe Tải 28/12/2025
136 60C54473 Xe Tải 28/12/2025
137 70H00535 Xe Tải 28/12/2025
138 70H03494 Xe Tải 28/12/2025
139 70H03025 Xe Tải 28/12/2025
140 70H03413 Xe Tải 28/12/2029
141 70H6371 Xe Tải 28/12/2024
142 70C14468 Xe Tải 28/12/2024
143 70C09008 Xe Tải 27/12/2025
144 70F00627 Xe Tải 27/12/2025
145 70C11128 Xe Tải 25/12/2025
146 70C09528 Xe Tải 25/12/2025
147 70C09373 Xe Tải 25/12/2025
148 70C09235 Xe Tải 25/12/2025
149 70C04479 Xe Tải 25/12/2025
150 70C04211 Xe Tải 25/12/2025
151 70F01072 Xe Tải 25/12/2025
152 86C04929 Xe Tải 25/12/2025
153 70H04212 Xe Tải 25/12/2026
154 51D30149 Xe Tải 25/12/2025
155 70C12152 Xe Tải 22/12/2024
156 70H04437 Xe Tải 22/12/2030
157 70C09330 Xe Tải 21/12/2025
158 70C09550 Xe Tải 21/12/2030
159 70H02156 Xe Tải 21/12/2028
160 70C10885 Xe Tải 21/12/2030
161 70C01942 Xe Tải 21/12/2030
162 70H04523 Xe Tải 21/12/2030
163 70C11336 Xe Tải 21/12/2030
164 70C07081 Xe Tải 21/12/2030
165 60H08821 Xe Tải 20/12/2025
166 70C06285 Xe Tải 20/12/2025
167 70H00926 Xe Tải 20/12/2025
168 70H04198 Xe Tải 20/12/2025
169 70C03237 Xe Tải 19/12/2025
170 70C10225 Xe Tải 19/12/2025
171 70C01999 Xe Tải 18/12/2025
172 70G00367 Xe Tải 15/12/2026
173 70C11836 Xe Tải 15/12/2028
174 70G00097 Xe Tải 15/12/2025
175 70G00775 Xe Tải 15/12/2028
176 70G00164 Xe Tải 15/12/2025
177 70H04694 Xe Tải 15/12/2025
178 70G00227 Xe Tải 15/12/2026
179 70C16241 Xe Tải 15/12/2025
180 70C16256 Xe Tải 15/12/2025
181 70E00733 Xe Tải 13/12/2025
182 70H9183 Xe Tải 13/12/2025
183 70C17041 Xe Tải 13/12/2025
184 70C10942 Xe Tải 12/12/2025
185 70C13287 Xe Tải 12/12/2025
186 72C17405 Xe Tải 11/12/2025
187 72C13930 Xe Tải 11/12/2025
188 72C01679 Xe Tải 11/12/2025
189 83H01251 Xe Tải 11/12/2025
190 64C05032 Xe Tải 11/12/2026
191 70C09270 Xe Tải 08/12/2025
192 70H01522 Xe Tải 08/12/2025
193 70C00815 Xe Tải 08/12/2027
194 70H01177 Xe Tải 07/12/2025
195 70C07759 Xe Tải 07/12/2026
196 70C06282 Xe Tải 07/12/2026
197 70H00418 Xe Tải 06/12/2026
198 70F00417 Xe Tải 06/12/2027
199 51C20065 Xe Tải 04/12/2025
200 70C14903 Xe Tải 04/12/2025
201 70C05983 Xe Tải 04/12/2026
202 70E00261 Xe Tải 01/12/2025
203 70G00098 Xe Taxi 29/12/2030
204 70G00103 Xe Taxi 29/12/2030
205 30F54335 Xe Taxi 29/12/2024
206 70G00054 Xe Taxi 27/12/2024
207 70G00490 Xe Taxi 27/12/2024
208 70F00537 Xe Taxi 27/12/2026
209 70A21685 Xe Taxi 27/12/2024
210 70G00252 Xe Taxi 26/12/2025
211 70H04890 Xe Taxi 26/12/2030
212 70H04844 Xe Taxi 26/12/2030
213 70H04830 Xe Taxi 26/12/2030
214 70H04810 Xe Taxi 26/12/2030
215 70H04805 Xe Taxi 26/12/2030
216 70H04802 Xe Taxi 26/12/2030
217 70H04771 Xe Taxi 26/12/2030
218 70H04724 Xe Taxi 26/12/2030
219 70H04898 Xe Taxi 26/12/2030
220 70H04895 Xe Taxi 26/12/2030
221 70H04857 Xe Taxi 26/12/2030
222 70H04842 Xe Taxi 26/12/2030
223 70H04826 Xe Taxi 26/12/2030
224 70H04796 Xe Taxi 26/12/2030
225 70H04763 Xe Taxi 26/12/2030
226 70H04749 Xe Taxi 26/12/2030
227 70H04745 Xe Taxi 26/12/2030
228 70H04744 Xe Taxi 26/12/2030
229 70G00319 Xe Taxi 26/12/2025
230 70G00127 Xe Taxi 22/12/2030
231 70G00059 Xe Taxi 22/12/2030
232 70G00062 Xe Taxi 22/12/2030
233 70G00145 Xe Taxi 22/12/2030
234 70G00110 Xe Taxi 22/12/2030
235 70G00107 Xe Taxi 22/12/2030
236 70G00071 Xe Taxi 22/12/2030
237 70G00052 Xe Taxi 22/12/2030
238 70G00149 Xe Taxi 21/12/2030
239 70G00146 Xe Taxi 21/12/2030
240 70G00124 Xe Taxi 21/12/2030
241 70G00122 Xe Taxi 21/12/2030
242 70G00113 Xe Taxi 21/12/2030
243 70G00104 Xe Taxi 21/12/2030
244 70G00100 Xe Taxi 21/12/2030
245 70G00093 Xe Taxi 21/12/2030
246 70G00091 Xe Taxi 21/12/2030
247 70G00090 Xe Taxi 21/12/2030
248 70G00087 Xe Taxi 21/12/2030
249 70G00084 Xe Taxi 21/12/2030
250 70G00079 Xe Taxi 21/12/2030
251 70G00078 Xe Taxi 21/12/2030
252 70G00075 Xe Taxi 21/12/2030
253 70G00074 Xe Taxi 21/12/2030
254 70G00070 Xe Taxi 21/12/2030
255 70G00066 Xe Taxi 21/12/2030
256 70G00050 Xe Taxi 21/12/2030
257 70G00076 Xe Taxi 18/12/2030
258 70G00123 Xe Taxi 18/12/2030
259 70G00073 Xe Taxi 18/12/2030
260 70G00109 Xe Taxi 18/12/2030
261 70G00121 Xe Taxi 18/12/2030
262 70G00102 Xe Taxi 18/12/2030
263 70G00137 Xe Taxi 18/12/2030
264 70G00060 Xe Taxi 18/12/2030
265 70G00065 Xe Taxi 18/12/2030
266 70G00141 Xe Taxi 18/12/2030
267 70G00051 Xe Taxi 18/12/2030
268 70G00112 Xe Taxi 18/12/2030
269 70G00130 Xe Taxi 15/12/2030
270 70G00099 Xe Taxi 15/12/2030
271 70G00068 Xe Taxi 15/12/2030
272 70G00101 Xe Taxi 15/12/2030
273 70G00089 Xe Taxi 15/12/2030
274 70G00144 Xe Taxi 15/12/2030
275 70G00106 Xe Taxi 15/12/2030
276 70G00118 Xe Taxi 15/12/2030
277 70G00083 Xe Taxi 15/12/2030
278 70G00077 Xe Taxi 15/12/2030
279 70G00143 Xe Taxi 15/12/2030
280 70G00140 Xe Taxi 15/12/2030
281 70G00095 Xe Taxi 15/12/2030
282 70G00094 Xe Taxi 15/12/2030
283 70G00063 Xe Taxi 15/12/2030
284 70G00119 Xe Taxi 15/12/2030
285 70G00132 Xe Taxi 15/12/2030
286 70G00138 Xe Taxi 15/12/2030
287 70G00135 Xe Taxi 15/12/2030
288 70G00117 Xe Taxi 15/12/2030
289 70H04552 Xe Taxi 15/12/2026
290 70G00088 Xe Taxi 14/12/2030
291 70G00072 Xe Taxi 14/12/2030
292 70G00061 Xe Taxi 14/12/2030
293 70G00085 Xe Taxi 14/12/2030
294 70G00111 Xe Taxi 14/12/2030
295 70G00108 Xe Taxi 14/12/2030
296 70G00116 Xe Taxi 14/12/2030
297 70G00082 Xe Taxi 14/12/2030
298 70G00142 Xe Taxi 14/12/2030
299 70G00086 Xe Taxi 14/12/2030
300 70G00125 Xe Taxi 14/12/2030
301 70G00067 Xe Taxi 14/12/2030
302 70G00056 Xe Taxi 14/12/2030
303 70G00148 Xe Taxi 14/12/2030
304 70G00136 Xe Taxi 14/12/2030
305 70G00129 Xe Taxi 14/12/2030
306 70G00096 Xe Taxi 14/12/2030
307 70G00081 Xe Taxi 14/12/2030
308 70G00069 Xe Taxi 14/12/2030
309 70G00064 Xe Taxi 14/12/2030
310 70G00057 Xe Taxi 14/12/2030
311 70G00058 Xe Taxi 14/12/2030
312 70G00053 Xe Taxi 14/12/2030
313 70E00560 Xe Taxi 13/12/2024
314 70E00176 Xe Taxi 12/12/2026
315 70H04642 Xe Taxi 11/12/2024
316 70G00345 Xe Taxi 08/12/2025
317 70E00009 Xe Taxi 07/12/2026
318 70G00323 Xe Taxi 07/12/2024
319 70A17784 Xe Taxi 06/12/2025
320 70A17811 Xe Taxi 06/12/2025
321 70G00040 Xe Taxi 05/12/2025
322 70H04575 Xe Taxi 05/12/2025
323 70E00259 Xe Taxi 05/12/2025
324 70G00003 Xe Taxi 05/12/2025
325 70E00312 Xe Taxi 05/12/2025
326 70E00205 Xe Taxi 05/12/2025
327 70F00292 Xe Taxi 05/12/2025
328 70F00252 Xe Taxi 05/12/2025
329 70F00323 Xe Taxi 05/12/2025
330 70E00277 Xe Taxi 05/12/2025
331 70H04567 Xe Taxi 05/12/2025
332 70F00304 Xe Taxi 05/12/2025
333 70G00020 Xe Taxi 05/12/2025
334 70H04593 Xe Taxi 05/12/2025
335 70E00229 Xe Taxi 05/12/2025
336 70E00174 Xe Taxi 05/12/2025
337 50E00423 Xe Trung chuyển 28/12/2024
338 51B20169 Xe Trung chuyển 12/12/2025
339 70E00337 Xe Trung chuyển 22/12/2028
340 70E00232 Xe Trung chuyển 22/12/2028
341 70F00332 Xe Trung chuyển 22/12/2024
342 70F00489 Xe Trung chuyển 22/12/2024
343 70F00334 Xe Trung chuyển 22/12/2024
344 70H04554 Xe Trung chuyển 22/12/2024
345 70G00114 Xe Trung chuyển 22/12/2024
346 70G00105 Xe Trung chuyển 22/12/2024
347 70G00134 Xe Trung chuyển 22/12/2024
348 70G00133 Xe Trung chuyển 22/12/2024
349 70G00128 Xe Trung chuyển 22/12/2024
350 51F81553 Xe Trung chuyển 15/12/2030
351 51F39854 Xe Trung chuyển 15/12/2030

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây