V/v tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 16/04/2023 14:57 103 0
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT;
Căn cứ Công văn số 3448/BGTVT-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Công văn số 2250/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT.
Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung sau:
1. Khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung, trách nhiệm quản lý DAT theo “Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thí điểm và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống thông tin dữ liệu DAT của Cục Đường bộ Việt Nam” (ban hành tại Quyết định số 104/QĐ-SGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh).
2. Phân công cán bộ theo dõi, giám sát phần mềm hệ thống thông tin DAT, kịp thời phát hiện các phiên học không hợp lệ để báo cáo Sở Giao thông vận tải từ chối trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam; báo cáo, giải trình để Sở Giao thông vận tải xem xét, tiếp nhận các phiên học vi phạm quy định về thời gian truyền dữ liệu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu quản lý DAT; kiểm tra các thông tin về giáo viên, xe tập lái trong quá trình tổ chức đào tạo và xét duyệt học viên khi kết thúc khóa học; kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải khi có thay đổi kế hoạch, tiến độ đào tạo (xe tập lái, giáo viên dạy lái, thời gian đào tạo…).
3. Tổ chức đào tạo, quản lý học viên đảm bảo học đủ nội dung, chương trình và thời gian đào tạo theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.
4. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung tại Công văn số 61/SGTVT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn tỉnh (có văn bản kèm theo).
Đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây