Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ năm - 22/09/2022 08:12 264 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của Tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh
2. Mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.
3. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
II. CHỦ ĐỀ NĂM 2022
Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.
III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
1. Lan toả, phổ biến thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 đến các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan đảng, đoàn thể và mặt trật Tổ quốc các cấp; các doanh nghiệp, các tổ chức Hội nghề nghiệp và địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh.
          - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
          - Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Tham dự các sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (theo kế hoạch của Bộ TTTT)
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành liên quan.
- Kinh phí: Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022.
3. Tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2022 (theo kế hoạch của Tỉnh ủy)
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Kinh phí: Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022.
4. Tổ chức Hội thi tin học trẻ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2022.
- Kinh phí: Đã giao cho Tỉnh đoàn trong năm 2022.
5. Tổ chức phát động Lễ ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số và nền tảng số
- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND xã, phường, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2022.
- Kinh phí: Vận động xã hội hóa.
6. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 10/2022 và thưc hiện thường xuyên trong năm.
7. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2022.
- Kinh phí: Sự nghiệp khoa học công nghệ giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022.
8. Tổ chức trao tặng máy tính bảng cho Tổ công nghệ cộng đồng ở 20 xã biên giới
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện và UBND 20 xã biên giới.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2022.
- Kinh phí: Các doanh nghiệp viễn thông, CNTT tặng theo kế hoạch của Bộ TTTT.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.
- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2022.
2. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.
3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ động tuyên truyền trong ngành, lĩnh vực về ngày chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.
- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội do đơn vị thiết lập; đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
- Tham gia đầy đủ các chương trình của tỉnh tổ chức hưởng ứng ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.
4. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh
- Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
- Vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức như: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số.
5. Đề nghị Tỉnh đoàn Tây Ninh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình dạy và học trực tuyến trên nền tảng số.
6. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/10/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây