CÔNG TÁC KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2022

Thứ năm - 15/09/2022 16:26 336 0

     Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-B.ATGT ngày 26/5/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022, Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh, cơ quan được giao chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2022 đã tham mưu xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2022 như sau:

  - Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa mới ban hành bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp cho từng đối tượng; tuyên truyền vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông về trang bị, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, hướng dẫn việc phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn từ năm 2021 - 2025.
  - Kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng và tổ chức các hoạt động trên đường thủy nội địa; vi phạm quy định về hoạt động của phương tiện; vi phạm quy định về hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; vi phạm quy tắc giao thông và quy định về tín hiệu; vi phạm quy định về quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; vi phạm quy định về vận tải đường thủy nội địa; phương tiện không duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm tra, phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; vi phạm quy định về hoa tiêu… và các quy định đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
  - Kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến khách ngang sông; kiểm tra tình trạng người dân cắm cọc chà, vó cá trên sông và trong kênh rạch làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, xử lý đúng quy định các hành vi vi phạm.
  - Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu về thuyền viên, phương tiện, công tác xử lý vi phạm phục vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
    KẾT QUẢ THỰC HIỆN
   Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật:
   Triển khai và tuyên truyền tại các cảng, bến thủynội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về các nội dung như: trách nhiệm của chủ cảng, bến thủy nội địa, người vận hành phương tiện xếp, dỡ hàng hóa, người lái phương tiện thủy, thuyền viên…
  - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa;
  - Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;
  - Thông tư số 39/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa;
  - Công văn số 366/UBND-KT ngày 27/01/2022 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh;
   Kết quả: Đã triển khai tuyên truyền đến 04 cảng thủy nội địa, 112 bến thủy nội địa và 108 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
   Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm
   Đợt 1: Kiểm tra từ ngày 07/6/2022 đến ngày 29/6/2022, với 70 lượt người tham gia. Trong đó:
  Đã tiến hành kiểm tra: 04 cảng thủy nội địa;112 lượt bến thủy nội địa;174 phương tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa tại bến;108 phương tiện thủy đang neo tại bến.
DLN2022 1
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bến thủy và phương tiện

   Qua công tác, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa đã phát hiện 55 lỗi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.Tập trung các lỗi như sau:
  - Báo hiệu đường thủy nội địa bị cây xanh che khuất tầm nhìn: 03 trường hợp;
  - Thiết bị xếp, dỡ hàng hóa tại bến hết hạn kiểm định tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật: 33 trường hợp;
  - Phương tiện neo đậu tại bến không xuất trình được giấy tờ khi có yêu cầu kiểm tra: 06 trường hợp;
  - Phương tiện thủy không hoạt động neo tại bến giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn: 11 trường hợp;
  - Người điều khiển phương tiện không xuất trình bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định: 02 trường hợp.
   Xử lý vi phạm: Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng hành vi vi phạm và tiến hành khắc phục ngay các lỗi vi phạm theo quy định.
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ bến
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ bến
   Đợt 2: Kiểm tra từ ngày 12/7/2022 đến ngày 20/7/2022 trên các tuyến sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng với 22 lượt người tham gia. Kết quả:
   Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành không phát hiện hành vi vi phạm về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Các phương tiện thủy hoạt động trên các tuyến sông, rạch, hồ… đều tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và các quy định khác có liên quan.
DLN2022 5
Kiểm tra trên các tuyến sông, rạch

   Đợt 3: Kiểm tra từ ngày 02/8/2022 đến ngày 03/8/2022, với 13 lượt người tham gia; mục đích rà soát lại các cảng, bến thủy nội địa đã có hành vi vi phạm mà Đoàn đã lập biên bản nhắc nhở đợt 1.
  Qua công tác kiểm tra, hầu hết các chủ, cảng bến thủy nội địa đã khắc phục các lỗi vi phạm. Riêng các phương tiện xếp dỡ hàng hóa hết hạn kiểm định nhưng không hoạt động tại bến, đoàn công tác đã nhắc nhở yêu cầu chủ bến phải tiến hành kiểm định trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.
  Đối với các vi phạm xảy ra tại các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa do Trung ương quản lý, Đoàn kiểm tra liên ngành đã bàn giao cho Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III Đại diện tại Tây Ninh tiếp tục kiểm tra, giám sát các lỗi vi phạm mà Đoàn kiểm tra nhắc nhở chủ cảng, bến đang khắc phục. Đối với các hành vi vi phạm của các phương tiện thủy đang hoạt động trên các tuyến đường thủy do lực lượng Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông khi tuần tra phát hiện sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền.
   KIẾN NGHỊ
   Để hoạt động khai thác tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh được thông suốt, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống ô nhiễm môi trường và tuân thủ tốt các quy định khác có liên quan, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2022 có một số kiến nghị như sau:
   Kiến nghị Công an tỉnh Tây Ninh: Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tần suất tuần tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và có biện pháp chế tài nghiêm khắc các hành vi vi phạm hiện nay như: phương tiện thủy đang hoạt động giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn; người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ áo phao, dụng cụ nỗi cứu sinh…
   Kiến nghị Sở Giao thông vận tải Tây Ninh: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa, các hành vi vi phạm xảy ra tại cảng, bến thủy do địa phương quản lý theo thẩm quyền.
  Kiến nghị Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã: Chỉ đạo lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc người dân cắm cọc, chà hai bên bờ sông, kênh, rạch làm nơi nuôi cá, thả vó cá trên lòng sông để bắt cá nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây