Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý" năm 2022

Thứ năm - 10/03/2022 18:00 300 0

Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 221/KH-HĐPH ngày 26/01/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý" năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là các quy định mới, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ và nhân dân.

- Thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022.

2. Yêu cầu

- Các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trên toàn tỉnh tham gia dự thi.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong việc phát động, tổ chức cuộc thi.

- Kế thừa những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật trong thời gian trước đây.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh không được tham gia dự thi.

2. Thời gian, hình thức tổ chức

- Trong năm 2022, tổ chức 03 cuộc thi, quý II, III, IV năm 2022.

- Đối với mỗi cuộc thi tổ chức hàng quý, Ban Tổ chức sẽ đăng tải bộ câu hỏi của quý đó, đáp án và danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi quý trước trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh (https://pbgdpl.tayninh.gov.vn), mục "Thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông". Đồng thời, phát hành văn bản phát động cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) và gửi về Sở Tư pháp (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 3812647) hoặc gửi về địa chỉ email: baiduthiatgt2022@gmail.com.

- Thời gian gửi bài dự thi mỗi cuộc thi quý như sau:

+ Quý II: Gửi trước ngày 15/6/2022.

+ Quý III: Gửi trước ngày 15/9/2022.

+ Quý IV: Gửi trước ngày 15/12/2022.

- Đối với mỗi cuộc thi quý, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 bài dự thi, nếu 01 thí sinh gửi nhiều bài dự thi sẽ đưa vào chấm bài dự thi được gửi cuối cùng. Trên bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân, gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của thí sinh.

- Bài dự thi nộp sau thời gian quy định, trả lời không đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức, sao chép lẫn nhau, bài dự thi không ghi thông tin cá nhân, tập thể làm chung 01 bài dự thi là bài dự thi không hợp lệ, không đưa vào chấm thi và không xếp giải.

3. Nội dung thi

Chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

III. CHẤM THI VÀ TRAO GIẢI

1. Sau khi hết hạn nộp bài thi mỗi quý, Tổ Thư ký tổng hợp các bài dự thi để Ban Giám khảo chấm. Căn cứ vào đáp án của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện việc chấm thi và tham mưu Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải. Thí sinh đạt giải là người có số điểm cao nhất tính từ trên xuống.

2. Nếu có thí sinh bằng điểm, thí sinh nào gửi bài về dự thi sớm hơn sẽ được xếp giải cao hơn. Căn cứ để tính thời hạn gửi bài dự thi của thí sinh như sau:

- Nếu thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp tại Sở Tư pháp: Sẽ căn cứ vào ngày, giờ nộp; có danh sách ký nhận.

- Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua Bưu điện: Sẽ tính theo dấu Bưu điện.

- Nếu thí sinh gửi bài dự thi qua địa chỉ email: baiduthiatgt2022@gmail.com: Sẽ căn cứ vào ngày, giờ nhận email.

3. Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2022 (sẽ có Giấy mời thí sinh đạt giải, thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian tổ chức).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Tại mỗi cuộc thi tổ chức hàng quý, cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 1.200.000 đồng/ 01 giải.

- 02 giải nhì: 1.000.000 đồng/ 01 giải.

- 03 giải ba: 800.000 đồng/ 01 giải.

- 04 giải khuyến khích: 400.000 đồng/ 01 giải.

- 01 giải người cao tuổi nhất: 350.000 đồng/ 01 giải.

Thí sinh đạt giải được tặng tiền thưởng và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức các cuộc thi từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 được cấp cho Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

2. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp kinh phí tổ chức thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi; ban hành Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi hàng quý; tổ chức chấm thi; bố trí kinh phí tổ chức các cuộc thi theo quy định của pháp luật và khen thưởng Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cho thí sinh đạt giải.

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật – Sở Tư pháp tham mưu Ban Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức các cuộc thi đạt hiệu quả.

3. Đề nghị các cấp, ngành phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

4. Đối với mỗi cuộc thi hàng quý, mỗi Phòng Tư pháp phải có ít nhất 01 công chức tham gia dự thi; 100% công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tham gia dự thi. Nếu sao chép bài thi lẫn nhau sẽ không được tính vào thành tích thi đua năm 2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ" năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vấn đề mới sẽ kịp thời bổ sung thực hiện./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây