Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các đơn vị vận tải sắp xếp bố trí lái xe tiêu biểu của đơn vị mình tham dự Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 do Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức.

Thứ ba - 21/11/2017 17:00 153 0

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các đơn vị vận tải sắp xếp bố trí lái xe tiêu biểu của đơn vị mình tham dự Giải thưởng

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1143/SGTVT

V/v Tham dự Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 năm 2017.

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

         

 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

 

 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh nhận được Công văn số 466/UBATGTQG ngày 15 tháng 11 năm 2017 và Kế hoạch số 463/KH-UBATGTQG ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về việc tuyên truyền, tham dự Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 năm 2017.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đề nghị các đơn vị vận tải sắp xếp bố trí lái xe tiêu biểu của đơn vị mình tham dự Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 do Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức để nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Toàn bộ thể lệ giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 năm 2017 được đăng tải trên Trang điện tử của Sở.

Websitte: https://sogtvt.tayninh.gov.vn/Pages/Home.aspx, tại chuyên mục Tin chuyên ngành\QL vận tải PTNL./.

 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;

- Giám đốc Sở (để b/cáo);

- Lưu: VT, P.QLVT-PTNL.                                                                    

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


 (đã ký)


Trịnh Văn Lo


* GHI CHÚ:

Thể lệ Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 5 năm 2017: Bạn hãy click chuột vào đường link này để xem nội dung.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây