banner-apec-v1.jpg
-
02/08/2017 16:00:00
​Bạn hãy nhấp chuột vào đường link kế bên: Hướng dẫn đăng ký cấp đổi Giấy phép lái xe
 
-
02/08/2017 16:00:00
​Bạn hãy nhấp chuột vào đường link kế bên: Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công cấp đổi phù hiệu vận tải
 
-
16/08/2017 16:00:00
​Bạn hãy nhấp chuột trái vào đường link kế bên: Hướng dẫn đăng ký Sàn Giao dịch vận tải hàng hóa
-
07/11/2017 15:00:00
Thanh tra Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 08/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông Vận tải Tây Ninh. Thanh tra Giao thông Vận tải (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành pháp luật về giao thông vận tải của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông vận tải nhằm bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, phục vụ giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 124521
Số lượt đang online: 16