Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý III năm 2018

Thứ ba - 16/10/2018 00:00 188 0

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý III năm 2018

congkhaingansach-QUI3.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: QIII.18.CONGKHAITC moi - web (1).xls

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 15.18.QDCONGKHAITC.QIII_Signed.pdf

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1 bs01.xlsx

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2 bs02.xlsx

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây