Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh

Thứ sáu - 20/01/2023 10:37 56 0
Sở GTVT công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 10/01/2023 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét đề nghị của Kế toán trưởng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm /uploads/news/2023_08/phu-luc-kem-qd-19-qd-sgtvt.pdf).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Ký thay Giám đốc - Phó Giám đốc - Nguyễn Thái Bình - đã ký.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây