Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Thứ tư - 11/04/2018 17:00 370 0

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên.

M5.jpg


- Ngày 04/4/2018, Đảng Ủy Sở Giao thông vận tải Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên với nội dung như sau:

1. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Phong cách dân chủ, quần chúng

- Phong cách khoa học

- Phong cách nêu gương


2. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh:

- Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán

- Phong cách lãnh đạo sâu sát

- Khéo dùng người, trọng dụng người tài

- Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo


3. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

- Giữ vững các nguyên tắc: "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên

- Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây