THÔNG BÁO Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thủ tục cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải Cấp, đổi phù hiệu chạy xe

Thứ sáu - 15/05/2015 23:10 178 0

THÔNG BÁO Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thủ tục cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải Cấp, đổi phù hiệu chạy xe

 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, phù hiệu chạy xe như sau:

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ:

1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể:

a) Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;

b) Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

c) Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

a) Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

b) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);

c) Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

4. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.

5. Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Về tổ chức, quản lý:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;

b) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

d) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

7. Tùy theo loại hình kinh doanh vận tải, đơn vị phải chấp hành thêm những quy định khác có liên quan.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh: (01 bộ)

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; Hợp đồng lao động của đơn vị vận tải với người trực tiếp điều hành vận tải;

d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu);

đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh: (01 bộ)

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại (theo mẫu);

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép: (01 bộ)

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo mẫu).

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng: (01 bộ)

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

b) Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng) hoặc văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP PHÙ HIỆU CHẠY XE:

1. Hồ sơ cấp mới phù hiệu chạy xe: (01 bộ)

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu);

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

c) Bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đối với phương tiện thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt theo quy định).

2. Hồ sơ cấp lại phù hiệu chạy xe do hết hạn, hư hỏng, mất: (01 bộ)

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu);

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải.

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

1. Cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp đến Sở GTVT hoặc theo đường bưu điện;

b) Sở GTVT xem xét giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định. Riêng cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do bị mất, giải quyết trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định. Trường hợp từ chối không cấp, Sở GTVT trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Phí cấp Giấy phép KDVT:

200.000 đồng/giấy (đối với trường hợp cấp lần đầu);

  50.000 đồng/giấy (đối với trường hợp cấp lại).

2. Cấp, đổi phù hiệu chạy xe:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở GTVT;

b) Sở GTVT xem xét giải quyết trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương và 08 ngày làm việc  đối với phương tiện  mang  biển số  đăng  ký  không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính (kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định). Trường hợp từ chối không cấp, Sở GTVT trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây