V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư - 06/09/2023 08:10 31 0
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cũng như người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động.
Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, hiệp hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhất là các đơn vị trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp…Không yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.
Các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành rà soát Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Chỉ thị số 23/CT-TTg và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ để đề xuất phương án cắt giảm, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhằm cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính. Báo cáo kết quả rà soát trước ngày 15/9/2023 (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
2. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có giải pháp tổ chức thực hiện việc khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sau khi được phân quyền. Đẩy mạnh số hóa phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Tiếp tục việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề nghị kịp thời thông tin, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để cho chủ trương giải quyết.
Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo các phương án cắt giảm quy định liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chỉ thị số 23/CT-TTg.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp, thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
4. Bưu điện Tỉnh
Phối hợp với Sở Tư pháp để hướng dẫn việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Bưu điện cấp huyện, xã để tham gia tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; có giải pháp nâng cao hiệu suất cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại nhà, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, tránh thất lạc hồ sơ của công dân.
 Hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến khi có nhu cầu.
5. Đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, hiệp hội tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị này đối với các thành viên để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội, các hội, hiệp hội, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn này./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây