Dự án - Đầu tư
 
Các công trình sửa chữa hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2018: - Đường ĐT.795 - Đường ĐT.789 - Đường ĐT.789B đoạn từ Trà Võ - đến Đất Sét - Đường ĐT.790B đoạn từ Khedol - đến Suối Đá - Đường ĐT.793, đoạn từ Km20+500 đến Km39+900 - Đường An Thạnh đến Trà Cao ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Các dự án đang thực hiện đầu tư năm 2019Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưCác dự án đang thực hiện đầu tư năm 2019/PublishingImages/2019-08/du-an-dag-thuc-hien-01_Key_22082019104923.png
8/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

1. Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (gđ1)

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 28/10/2014, với tổng mức đầu tư là 528.847.763.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: tổng chiều dài tuyến 17,283Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng ngày 31/12/2018. Hiện nay, đã hoàn thành hồ sơ hoàn công, quyết toán dự án, chờ báo cáo kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước chuyên ngành 4 để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

2. Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 và Quyết định số 594/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi, với tổng mức đầu tư: 43.205.949.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: tổng chiều dài tuyến là 1,101km.

- Tiến độ thực hiện: Bên trái tuyến: Đoạn từ đầu tuyến đến hết hàng rào chùa Tòa Thánh dài 1.030m (từ Km0+000 đến Km1+030): Đã hoàn thành các công tác thảm bê tông nhựa, cải tạo bó vỉa vỉa hè, lát gạch vỉa hè, cải tạo các hố ga; Đoạn từ hàng rào chùa Tòa Thánh đến cuối dự án dài 71m (từ Km1+030 đến Km1+101,38): Đã thi công xong cống dọc, bó vỉa vỉa hè và lát gạch Terrazzo vỉa hè; Phần đường: Đã thi công thảm bê tông nhựa. Bên phải tuyến: Đã bàn giao mặt bằng được khoảng 850m/1.100m. Hiện đã thi công cơ bản hoàn thành những đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

3. Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30-4:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, với tổng mức đầu tư là 352.228.725.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 5,366Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã thi công xong cầu BTCT qua Suối Xa Cách. Hiện nay, đang thi công nền đường được 5Km/5,7Km và cống ngang đường. Hoàn thiện mặt đường sỏi đỏ được 3,5Km/5,7Km.

5. Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, với tổng mức đầu tư là 89.138.753.829 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 11,29Km.

6. Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 1434/QĐ-UBND ngày 05/6/2018, với tổng mức đầu tư là 119.655.232.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 3,471Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa mặt đường và lắp đặt mương thoát nước dọc. Riêng Nút giao ngã tư Quốc Tế đang chờ bàn giao mặt bằng thi công.

7. Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 05/9/2017, với tổng mức đầu tư là 108.557.148.216 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 18,647Km.

- Tiến độ thực hiện: Đắp sỏi đỏ nền đường được 16,7Km/18,647Km; Ra đá lớp 1 và lớp 2 được 16,7Km/18,647Km; Ra đá lớp 3 được 7,7Km/18,647Km; Đang thi công láng nhựa mặt đường được 6,7Km/18,647Km; Đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước toàn tuyến.

8. Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 09/5/2019, với tổng mức đầu tư là 81.323.539.000 đồng. - Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 14,751Km.

- Tiến độ thực hiện: Thi công cống ngang đường 04/05 đường cống, thi công rãnh thoát nước dọc bằng bê tông cốt thép 320m/633m. Đã hoàn thiện mặt đường bê tông xi măng, thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường C12.5 5Km/14,7Km, đắp sỏi đỏ lề đường lớp 1 7Km/14,7Km (trái tuyến).

9. Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (đoạn từ tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, với tổng mức đầu tư: 1.167.934.518.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 46.288,52Km.

10. Đường Đất Sét - Bến Củi:

- Đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/10/2017, với tổng mức đầu tư là 320.068.408.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 13,729Km.

- Tiến độ thực hiện: Đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông dải phân cách đúc sẵn. Cầu K8 thi công hoàn thành cọc khoan nhồi mố M2.

11. Đường huyện 12 xã Biên Giới, huyện Châu Thành:

- Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 470/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017, với tổng mức đầu tư là 14.904.459.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 5,557Km.

Hoàn thành sửa chữa vừa các dự án.Dự án đã hoàn tấtTinNguyễn Nam TưHoàn thành sửa chữa vừa các dự án./PublishingImages/2018-11/icon-da-dahoanthanh-0_Key_13112018152126.png
11/13/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

icon-da-dahoanthanh-0.png

Các công trình sửa chữa hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2018:

- Đường ĐT.795

- Đường ĐT.789

- Đường ĐT.789B đoạn từ Trà Võ - đến Đất Sét

- Đường ĐT.790B đoạn từ Khedol - đến Suối Đá

- Đường ĐT.793, đoạn từ Km20+500 đến Km39+900

- Đường An Thạnh đến Trà Cao

Về bảo trì và tổ chức giao thông đường bộ:

- Sửa chữa hoàn thành các công trình sửa chữa vừa năm 2018, bao gồm: Sửa chữa vừa đường ĐT.784B, lắp đặt đèn tín hiệu trên đường tỉnh, đường ĐT.792D, ĐT.793 đoạn từ Km0 đến Km20+500, đường huyện 18 Châu Thành, Đường ĐT.792 (Km6+800 đến Km30+800), đường ĐT.785, đường Suối Đá - Phước Ninh- Phước Minh; Đường ĐT.781; Lắp đặt cống trên đường ĐT782B; Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên đường ĐT.786 (ấp Thanh Phước- Thanh Thuận- xã Thanh Điền); Đường ĐT.795B (Ngã tư khu vực đến Giáp ĐT.794); Đường ĐT.792B (đường vào nhà máy xi măng fico); Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên đường ĐT787B - Hương lộ 2 (ngã ba chợ Lộc Hưng); Tổ chức giao thông tại nút giao ngã tư ĐT787B (ngã tư Hai Châu)... 
- Kiểm định và gia cường 04 cầu đã đầu tư lâu đạt tải trọng khai thác tương đương HL.93 để phục vụ nhu cầu vận tải, bao gồm: cầu Trạm bơm Long Thuận trên đường Long Thuận, cầu Phước Ninh trên đường Suối Đá - Phước Ninh, cầu Thống Nhất trên ĐT.784B, cầu K33 trên ĐT.781. 
- Bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường tỉnh quản lý để đảm bảo ATGT và bảo vệ công trình đường bộ; khắc phục theo các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp...
Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậuDự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưTiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100951.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu

- Mục tiêu chính:

- Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến là 6,506Km. Điểm đầu giao với đường Hòa Hội - Hòa Thạnh (đường ĐH7) tại Km11+000, điểm cuối tại vị trí cột mốc biên giới 145. Mặt đường láng nhựa rộng 7m, lề sỏi đỏ 1m x 2 bên, chiều rộng nền đường 9m.

- Thời gian thực hiện: 15 tháng. Ngày khởi công: 31/8/2017, ngày hoàn thành: 30/11/2018.

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công đắp sỏi lề và sửa chữa, gia tải cầu Hiệp Bình.

Các dự án chuẩn bị đầu tưDự án chuẩn bị đầu tưTinNguyễn Nam TưCác dự án chuẩn bị đầu tư/PublishingImages/2018-10/da-cbdt-1_Key_10102018101415.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B): Đã trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng.

2. Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân: Đang lập hồ sơ mời thầu bước lập dự án. 
- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.060 triệu đồng.

3. Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2): Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các sở, ngành.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 6.200 triệu đồng.

4. Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư.

Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng.

5. Đường Hoàng Lê Kha (đoạn từ CMT8 đến đường Bời Lời): Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ dự án để trình phê duyệt.

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công đắp sỏi lề và sửa chữa, gia tải cầu Hiệp Bình.

Các dự án chuẩn bị đầu tưDự án chuẩn bị đầu tưTinNguyễn Nam TưCác dự án chuẩn bị đầu tư/PublishingImages/2018-10/da-cbdt-1_Key_10102018101446.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Tên dự án: Đường và cầu Bến Cây Ổi: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.500 triệu đồng. Giải ngân 500 triệu đồng.

2. Tên dự án: Đường từ ngã ba ĐT.781 – Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.500 triệu đồng. Giải ngân 410 triệu đồng.

3. Tên dự án: 8. Đường ra Biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Đơn vị tư vấn đã lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Ban QLDA đang kiểm tra để trình thẩm định, phê duyệt.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.200 triệu đồng. Giải ngân 100 triệu đồng.

4. Tên dự án: Cầu An Hòa: Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.100 triệu đồng.

5. Tên dự án: 10. Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tâu Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc): Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 100 triệu đồng.

Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưNâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100905.png
10/10/2018 8:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)

- Mục tiêu:

- Thời gian thực hiện: 12 tháng. Ngày khởi công: 01/9/2016, ngày hoàn thành: 30/9/2018).

- Tình trạng dự án: Đào nền đường mở rộng được 0,85Km/1,101Km, đắp sỏi đỏ được 0,8Km/1,101Km, ra đá lớp 1 được 0,8Km/1,101Km, ra đá lớp 2 được 0,8Km/1,101Km. Bên trái tuyến: thảm Bê tông nhựa được 1Km/1,1Km, lát gạch vỉa hè xong; Bên phải tuyến: lát gạch vỉa hè được 0,5Km/1,101Km. Thi công lắp đặt mương thoát nước dọc 596m/614m. Các đoạn còn lại đang chờ giải phóng mặt bằng.

Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưĐường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100821.png
10/10/2018 7:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)

- Mục tiêu:

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

- Tình hình thực hiện: Đơn vị thi công đã thi công hoàn thiện: hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc đạt 85%; nền đường sỏi đỏ K98 đạt 98,26% (17Km/17,3Km); nền đường cấp phối đá dăm dmax25 đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục móng mặt đường đá dăm gia cố xi măng đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục láng nhựa mặt đá gia cố 1,5 Kg/m2 đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục mặt đường bê tông xi măng 42 Mpa chiều dày 24 cm khối lượng đạt được 92,5% (16Km/17,3Km), đang triển khai thi công các hạng mục công tác đắp lề đường; công tác an toàn giao thông: lắp đặt dải phân cách, gia công cọc tiêu, hoàn thiện các giao lộ, đường nhánh dân sinh.