Văn bản Quy phạm Pháp luật
Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một hoặc toàn bộ lĩnh vực QLNN của Bộ Tài chính 
Số Ký hiệu:
71/QĐ-BTC 
Ban hành:
07/01/2019 
Người ký:
Thứ trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
07/01/2019 
Trích yếu:
- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một hoặc toàn bộ lĩnh vực QLNN của Bộ Tài chính. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: