Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 
Số Ký hiệu:
02/2019/TT-BNV 
Ban hành:
24/01/2019 
Người ký:
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng 
Cơ quan ban hành:
Sở Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo  quản tài liệu lưu trữ điện tử. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: