Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư ... 
Số Ký hiệu:
01/2019/TT-BNV 
Ban hành:
24/01/2019 
Người ký:
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng 
Cơ quan ban hành:
Sở Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư ... 
Nội dung Tập tin Đính kèm: