Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1DỰ THẢO KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022Quyết định978Kế hoạch thanh tra năm 2022.doc16/12/2021
2Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh189CV lay-y-kien.pdf205DU THAO_NGHI QUYET.docx205duthao-nghiquyet.pdf19/11/2021
3Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định3441164.CV Lay y kien_12-8_Signed.pdf344Bảng TH_so sánh mức giá_12-8.docx344Du thao BC-UBND tinh_12-8.docx344Dự thảo_Quyết định_12-8.docx11/09/2021
4Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết71002_2016_TT-BTC(13654).pdf710BC_Danh gia tac dong.docx710BC_Danh gia thực thi PL.docx710CV_Lay y kien_Signed.pdf710Quyết định số 13-2015-QĐ-TTg.pdf725To trinh-Xay dung Nghi quyet.docx888Du thao-Nghi quyet_B_Đăng TTĐT.doc19/04/2021
5Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Giao thông vận tảiQuyết định29327. QUYET DINH PHE DUYET 2021.doc30927.1 Kế hoạch thanh tra năm 2021 (dang web).doc04/12/2020
6Sở Giao thông Vận tải lấy ý kiến nhân dân về phương án kiến trúc công trình cầu Thái Hoà18/05/2020
7Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định589DuthaoQDsua doi_QĐ16SoGTVT.rar25/07/2019
8Dự thảo Đề án 'Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GTVT';QĐ sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 3 QĐ16/2016/QĐ-UBND ...Góp ý244duthao_kientoan-tc-bomay-soGTVT.rar713lay-y-kien-duthao.rar25/07/2019
9THÔNG TƯ - Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộThông tư628Dự thao Thong tu thay the TT 12-BGTVT.doc08/12/2018
10Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định9131053.SGTVT.pdf913QD_Quy_dinh_trach_nhiem_Qly_Vhanh_Khthac_BTri_duong_bo.doc01/12/2018
11QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Quy định thủ tục hành chính cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định320Cac_Mau_don_kem_theo.docx320Du_thao_Quy_dinh.doc630Du_thao_Quyet_dinh.doc27/09/2018
12Góp ý dự thảo Quyết định uỷ quyền tổ chức giao thông hệ thống đường địa phương quản lýCông văn44Lay_y_kien_Signed-1.png30/03/2018
13Về việc góp ý dự thảo Quyết định phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Công văn599Lay_y_kien_Signed (1)-1.png30/03/2018
14Góp ý dự thảo về Quyết định ban hành quy định về phân loại và phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Tây NinhQuyết định600Danh_muc_phan_loai_duong_Dang_cong_thong_tin.xls600QD_Phan_cap_quan_ly_duong_bo_tinh.doc600Quy_dinh_phan_cap_quan_ly_duong_bo_tinh.doc07/12/2017