DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH


 

Stt Tên đơn vị Điện thoại
1

Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh

 

- Địa chỉ: Ấp Long Vĩnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276 3844 199

0913.647.813


Phó Giám đốc, Phụ trách đơn vị: ông Trương Văn Thắng
Email: truongvanthang.law@gmail.com
ĐTDĐ: 0913.647.813

Phó Giám đốc: ông Lê Hùng Dũng
Email: dunglh@tayninh.gov.vn
ĐTDĐ: 0908.610.633