DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH


 

Stt Tên đơn vị Điện thoại
1

Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh

 

- Địa chỉ: Ấp Long Vĩnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: (0276) 3844 199

0908.610.633


Giám đốc: ông Lê Hùng Dũng
Email: lehungdungtn@gmail.com
ĐTDĐ: 0908.610.633

Phó Giám đốc: ông Lê Tấn Lửa
Email: tanlua@tayninh.gov.vn
ĐTDĐ: 0913.884.527