Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
165
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
113/2020/TT-BGTVT29/06/2020

THÔNG TƯ 13/2020/TT-BGTVT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 50/2015/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ THÔNG TƯ 35/2017/TT-BGTVT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 50/2015/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Bộ Giao thông Vận tải
 
213/2020/TT-BGTVT29/06/2020- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015//TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.Bộ Giao thông Vận tải
 
342/NQ-CP09/04/2020- Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Chính phủ
 
441/2020/NĐ-CP08/04/2020Nghị định Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.Chính phủ
 
542/2020/NĐ-CP08/04/2020Nghị định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
Chính phủ
 
631/2019/TT-BGTVT29/08/2019- Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải
 
7477/QĐ-TTCP28/06/2019- Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018.
Thanh tra Chính phủ
 
8477/QĐ-TTCP28/06/2019- Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018.
Thanh tra Chính phủ
 
948/2019/NĐ-CP 05/06/2019Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nướcChính phủ
 
101120/UBND-KTTC31/05/2019Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1118/2019/TT-BGTVT20/05/2019Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Bộ Giao thông Vận tải
 
12794/KH-UBND23/04/2019- Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1333/2019/NĐ-CP23/04/2019- Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.Chính phủ
 
1432/2019/NĐ-CP10/04/2019- Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.Chính phủ
 
1501/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư ...Sở Nội vụ
 
1602/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo  quản tài liệu lưu trữ điện tử.Sở Nội vụ
 
1771/QĐ-BTC07/01/2019- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một hoặc toàn bộ lĩnh vực QLNN của Bộ Tài chính.Bộ Tài Chính
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI