SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sodotochuc-sogtvt-tayninh-08.01.2021.jpg

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ GTVT TÂY NINH

  

  I. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

pgd_nguyentantai.jpg

- Họ và tên: NGUYỄN TẤN TÀI

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 13/5/1971

- Chức vụ: Giám đốc Sở         

- ĐTDĐ: 0913.884.028

- Email: taint@tayninh.gov.vn

nv-ntt-01.png
pgd_trinhvanlo.jpg
- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG HẢI

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 01/11/1976          

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- ĐT: (0276) 3827.511

- ĐTDĐ: 0919.169.096

- Email: hainh@tayninh.gov.vn

​ ​nv-nhh-00.png
achuong-03-final.png
- Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG CHƯƠNG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 18/6/1977          

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- ĐTDĐ: 0989.170.028

- Email: chuongdh@tayninh.gov.vn

​ ​nv-nhh-00.png
pgd_trinhvanlo.jpg
- Họ và tên: NGUYỄN THÁI BÌNH

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 08/3/1979          

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- ĐTDĐ: 0908.969.693

- Email: binhnt@tayninh.gov.vn

​ ​nv-nhh-00.png

   

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN


1. Văn phòng Sở:

 

- Họ và tên: ĐINH VĂN KHANG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày:1967

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

- ĐT: (0276) 3823.065

- ĐTDĐ: 0913.987.171

- Email: khangdv@tayninh.gov.vnNhiệm vụ Văn phòng Sở:

- Tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CC,VC về các mặt chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nội vụ, thi đua khen thưởng theo quy định.

- Duy trì hoạt động và đổi mới các nội dung trên giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử của Sở theo hướng phong phú về nội dung và thể loại; trình bày khoa học; nghiên cứu bổ sung thêm các chuyên trang, chuyên mục. Quá trình vận hành đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác về thông tin; tiện ích khi sử dụng, tra cứu thông tin.

- Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy chế dân chủ. Phát huy ứng dụng văn phòng điện tử vào công tác quản lý của ngành.

  

2. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái:

img140.jpg  

- Họ và tên: LÊ PHAN PHI PHỤNG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 08/12/1977

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- ĐT: (0276) 3820.974

- ĐTDĐ: 01655.997.799

- E mail: phunglpp@tayninh.gov.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ

- Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 30/5/1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- ĐTDĐ: 0978.751.827

- E mail: nhunt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ Phòng QLVT-PTNL:

- Phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với các đơn vị vận tải, quy định về đào tạo lái xe đối với các đơn vị đào tạo lái xe, cụ thể như sau:

+ Tham mưu việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.

+ Duy trì thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GTVT danh sách các xe bị xử lý thu hồi phù hiệu, xe vi phạm không truyền dữ liệu để người dân theo dõi, giám sát.

+ Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xử lý thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả việc giải quyết cấp phép kinh doanh và phù hiệu vận tải các loại qua hình thức dịch vụ công cấp độ 4, dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng lưới Bưu điện hoặc qua các hình thức trực tuyến khác.

+ Tham mưu duy trì kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhiều đối tượng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.

+ Phối hợp với Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe. Trong đó chú trọng chuyên đề đạo đức người lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp ở tất cả các đơn vị đào tạo trong tỉnh, chú trọng hình thức kiểm tra, giám sát đột xuất, không để cắt giảm thời lượng đào tạo. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe tại địa phương.

- Chủ trì tham mưu dự thảo Quy chế hoạt động của các điểm đón trả khách tuyến cố định được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. - Phối hợp cùng các đơn vị vận tải khảo sát và mở mới các tuyến xe khách cố định để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; Mở mới các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

- Tham mưu việc phối hợp với Sở GTVT các địa phương bạn rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tuyến vận tải khách liên tỉnh trình Tổng Cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải ban hành.

   

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Quản lý kết hạ tầng giao thông:

tp_vohuythong.jpg  

- Họ và tên: VÕ HUY THÔNG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 1976

- Chức vụ: Trưởng phòng

- ĐT: (0276) 3812.561

- Email: thongvh@tayninh.gov.vn

pp_laihoangphuong.jpg - Họ và tên: LẠI HOÀNG PHƯƠNG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 1971

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- ĐT: (0276) 3812.561

- ĐTDĐ: 0918.332.335

- Email: phuonglh@tayninh.gov.vn

vuong lam vu.jpg - Họ và tên: VƯƠNG LÂM VŨ

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 09/07/1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- ĐTDĐ: 0989.170.038

- Email: vuvl@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ Phòng KHTC-QLHTGT:

kh-tc-qlhtgt.png

 4. Thanh tra GTVT Tây Ninh:

pp_nguyenthanhtan.jpg 

- Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂN

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 15/05/1975

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- ĐT: (0276) 3812.702

- ĐTDĐ: 0918.585.015

- Email: tannt@tayninh.gov.vn

 

ptt_phungthanhtu.jpg  

- Họ và tên: PHÙNG THANH TÚ

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 1968

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- ĐT: (0276) 3812.702.

- ĐTDĐ: 0913.787.621

- Email: tupt@yahoo.com.vn

 img141.jpg

- Họ và tên: LÊ NHẬT THÀNH

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 11/10/1969

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- ĐTDĐ: 0982.585.875

- Email: lenhatthanh30@gmail.com

Nhiệm vụ Thanh tra GTVT:

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT liên quan đến ngành theo tinh thần các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, của Bộ GTVT và của địa phương.

- Duy trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là ngay nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (như: kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô, công trường xây dựng).

- Duy trì công tác phối hợp với các lực lượng địa phương kiểm soát tải trọng phương tiện các tuyến đường nhánh để tránh tình trạng phương tiện tránh Trạm cân lưu động; Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với phương tiện không đăng kiểm an toàn kỹ thuật theo quy định.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, cương quyết lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo tinh thần Quyết định số 1632/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp với các địa phương trong thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.

- Kiên quyết xử lý Nhà thầu thi công nếu có sai phạm, nhất là các hành vi tái sai phạm thì cương quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.

5. Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh:

hinhthe-23.png 

- Họ và tên: LÊ HÙNG DŨNG

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 1969

- Chức vụ: Giám đốc

- ĐT: (0276) 3844.199

- ĐTDĐ: 0908.610.633

- Email: dunglh@tayninh.gov.vn


- Họ và tên: LÊ TẤN LỬA

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 01/01/1979

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- ĐT: (0276) 3844 199

- ĐTDĐ: 0913.884.527

- Email: tanlua@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ Cảng vụ Đường thủy nội địa:

- Tiếp tục thông báo và phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan vận động, kiểm tra các chủ phương tiện thủy nội địa, các bến thủy nội địa thực hiện đúng quy định về công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác kiểm tra quản lý các bến thủy nội địa, các bến khách ngang sông.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.

- Kiểm tra việc neo đậu của các phương tiện, đảm bảo phương tiện neo đậu trong phạm vi vùng nước đã được cấp phép, kiên quyết không cho phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn.

- Chủ động phối hợp với các địa phương để giải quyết triệt để các bến thủy nội địa hoạt động không giấy phép trên địa bàn quản lý.