Dự án - Đầu tư - Dự án chuẩn bị đầu tư
 
​Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2): Dự án đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư Tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11/7/2019. Đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 03/11/2020.
 
1. Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B): Đã trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. - Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng. 2. Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân: Đang lập hồ sơ mời thầu bước lập dự án. - Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.060 triệu đồng. 3. Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn ...
 
1. Tên dự án: Đường và cầu Bến Cây Ổi: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT. - Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.500 triệu đồng. Giải ngân 500 triệu đồng. 2. Tên dự án: Đường từ ngã ba ĐT.781 – Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT.- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.500 triệu đồng. Giải ngân 410 triệu đồng. 3. Tên dự án: 8. Đường ra ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Các dự án đang thực hiện - p02Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưCác dự án đang thực hiện - p02/PublishingImages/2020-11/001-dangthuchien-02_Key_13112020173614.png
11/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

2.6. Cầu An Hòa: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 24/7/2018, với tổng mức đầu tư là 399.214.755.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2022.

- Quy mô đầu tư: Điểm đầu giao với đường quy hoạch đường C4 thuộc khu công nghiệp Bourbon An Hòa (nay là khu công nghiệp Thành Thành Công), điểm cuối giao với đường An Thạnh - Trà Cao tại Km7+100. Xây dựng mới cầu BTCT bắc qua sông Vàm Cỏ, chiều dài cầu là 445,5m (tính đến mép sau tường mố), với sơ đồ nhịp: 4x33+(50+80+50)+4x33. Chiều rộng mặt cầu 11m (gồm phần xe chạy 7m, lề bộ hành cùng mức 2m x 02 bên = 4m), chiều rộng lan can 0,5m x 02 bên = 1m, tổng bề rộng cầu 12m. Phần đường vào cầu mố A (phía Khu Công nghiệp) dài 0,254Km, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m (gồm 02 làn xe x 3,5m = 7m, lề gia cố cùng kết cấu mặt đường 02m x02 bên = 4m), lề đường 0,5m x 02 bên = 1m, tổng bề rộng nền đường là 12m. Phần đường vào cầu phía mố B dài 5,483Km, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, lề đường rộng 2,5m x 02 bên = 5m, tổng bề rộng nền đường là 12m.

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4  - Công ty Cổ phần 479 - Công ty Cổ phần Hải Đăng, giá trị trúng thầu là 276.122.412.000 đồng, thời gian thi công công trình là 720 ngày.

- Ngày khởi công: 17/7/2019.

- Ngày hoàn thành: 06/7/2021.

- Tiến độ thực hiện:

+ Phía bờ xã An Hòa: Hiện nay, đã thi công xong bản mặt cầu các nhịp từ T1-T4, đang thi công lắp đặt gờ lan can cho các nhịp từ T3-T4; Trụ T5 đang thi công bệ trụ;  Mố M1 chưa thi công do phải chờ đắp đất gia tải xử lý nền đất yếu.

+ Phía bờ xã Phước Chỉ: Trụ T6 đang thi công bệ trụ; Trụ T7, T8, T10 đã hoàn thành; Trụ T9 đang thi công thân trụ; Mố cầu M2 chưa thi công do phải chờ đắp đất gia tải xử lý nền đất yếu. Đồng thời, đang thi công đúc dầm I33 tại nhà máy.

+ Phần đường dẫn vào cầu: Đã thi công đắp cát xử lý đất yếu nền đường được 1,5/1,5km; Thi công mở rộng nền đường được 3,8/4,7km. Do chiều dày đắp cao, nhưng thời tiết mưa nhiều nên gây nhiều khó khăn cho quá trình thi công, làm ảnh hưởng tiến độ công trình.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đã chi trả được 153/156 hộ, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 6/6,1km. Còn vướng 100m của 03 hộ dân (01 hộ Đặng Thanh Tân đang xác định nguồn gốc đất; ở cuối tuyến 02 hộ bà Trần Thị Đằng và ông Ngô Thanh Tuấn tại chợ Bình Thạnh đang khiếu nại bồi thường) nên chưa chi trả.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 50.000 triệu đồng. Giải ngân 50.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.7. Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc): Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 26/3/2019, với tổng mức đầu tư là 669.344.991.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2022.

- Quy mô đầu tư: Điểm đầu tại ngã tư Tân Bình thuộc địa bàn thành phố Tây Ninh, điểm cuối tại cửa khẩu Chàng Riệc thuộc địa bàn huyện Tân Biên, tổng chiều dài tuyến là 45,482Km (được chia thành 02 đoạn). Đoạn 1: ĐT.793 đoạn từ Km0+00 đến Km24+00 và các cầu: Suối Núc, Kênh Tân Hưng, Suối Ky, dài 24km. Đoạn 2: ĐT.793 đoạn từ Km24+000 - Km40+044,84; ĐT.792 và cầu 16 dài 21,482Km. Phần đường: Mặt đường bê tông nhựa 11m (trong đó: mặt đường 02 làn xe x 3,5m = 7m, lề gia cố cùng kết cấu với mặt đường là 2 bên x 2,00m = 4,00m), chiều rộng lề sỏi đỏ 2 bên x 0,50m = 1,00m, chiều rộng nền đường 12,00m. Phần cầu: Cầu Suối Núc tại lý trình Km6+884. Chiều dài cầu 25,34m; Cầu Kênh Tân Hưng tại lý trình Km7+815.28 (theo lý trình quản lý Km32+215 - ĐT.793): Chiều dài cầu 25,34m; Cầu Suối Ky tại lý trình Km20+411.52: Chiều dài cầu 10,7m. Cầu 16 tại lý trình Km1+708.87 đoạn ĐT.792: Chiều dài cầu 25,34m. Chiều rộng mặt cầu 11,0m (gồm phần xe chạy 7m, lề bộ hành cùng mức 2m x 02 bên = 4m), lề bộ hành, gờ chặn 2 bên x 0,5m = 1,0m, tổng chiều rộng cầu 12,0m.

- Công trình được chia làm 03 gói thầu thi công xây dựng công trình với tổng giá trị trúng thầu là 590.256.573.639 đồng, cụ thể là:

- Gói thầu số 01 (ĐT.793 - từ Km0+000 đến Km24+000): Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, giá trị trúng thầu là 300.725.854.000 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 13/8/2019, ngày hoàn thành: 12/02/2021.

- Gói thầu số 02 (ĐT. 793  từ Km24+000 đến Km40+44,84 và ĐT.792 từ Km0+000 đến Km1+600): Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty TNHH Vũ Hoan, giá trị trúng thầu là 234.235.266.639 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 19/12/2019, ngày hoàn thành: 18/6/2021.

- Gói thầu số 8 (cầu 16 và ĐT.792 Km1+600 – cửa khẩu Chàng Riệc): Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, giá trị trúng thầu là 55.295.453.000 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 26/12/2019, ngày hoàn thành: 25/6/2021.

* Tiến độ thực hiện:

- Gói thầu số 01 (ĐT.793 - từ Km0+00 đến Km24+00):

+ Phần đường: Đoạn từ Km0+00 đến Km 2+800 dài 2,8km đã thảm BTN hoàn thiện; Đoạn từ Km2+800 đến Km24+00: bên trái mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 13,5km, đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 được 7,5km, lớp 2 được 6,5km, lớp 3 được 4,0km, lớp 4 được 2,5/21,2km; bên phải mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 15,8km, đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 được 11,7km, lớp 2 được 11,2km, lớp 3 được 9,5km, lớp 4 được 7,3/21,2km.

+ Phần thoát nước: Đã thi công xong cống ngang đường; đang thi công rãnh dọc thoát nước được 2.500/3.600m.

+ Phần cầu: Cầu Suối Núc, Cầu Tân Hưng, Cầu Suối Ky đã thi công đổ bê tông bản mặt cầu và lan can cầu. Đang thi công đắp đất hai đầu cầu và bản quá độ.

- Gói thầu số 02 (ĐT.973  từ Km24+00 đến Km40+44,84 và ĐT.792 từ Km0+00 đến Km1+600):

+ Đoạn từ Km24+00 đến Km39+00: hoàn thành bù vênh đá 4x6, thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường; bên trái mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 5,5km, đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 và 2 được 4,5km, lớp 3 và 4 được 3,8km/15km; bên phải mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 6,5km, đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 và 2 được 3,5km, lớp 3 được 2,5km/15km.

+ Đoạn từ Km39+00 đến Km40+44,84 và ĐT.792 từ Km0+00 đến Km1+600: đã mở rộng nền đường, thi công hoàn thành kết cấu móng đường đá 4x6 (4 lớp) toàn bộ mặt đường, đã hoàn thành thảm BTN C19 lớp 1.

+ Phần thoát nước: thi công 5/10 đường cống ngang. Sản xuất cấu kiện tấm đan rãnh 3.500/6.254 cái, đổ bê tông rãnh 4.641/6.254m, đã lắp đặt hoàn thiện 4.439m. Đào và lắp đặt ống điện chiếu sáng được 800/2.821m.

- Gói thầu số 8 (cầu 16 và ĐT.792 Km1+600 - cửa khẩu Chàng Riệc): Bên phải mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 3,8km; đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 và 2 được 3,8km, lớp 3 được 3,8km, lớp 4 được 3,5 /3,8km. Bên trái mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 3,8km, đá 4x6 (04 lớp) lớp 1 và 2 được 3,8km, lớp 3 được 3,5km, lớp 4 được 3,5/3,8km. Cầu 16: thi công hoàn thiện mố M1 và mố M2; đã hoàn thiện bản mặt cầu; đang thi công lắp đặt cốt thép bản quá độ.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 136.000 triệu đồng. Giải ngân 136.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.8. Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B): Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 08/10/2019, với tổng mức đầu tư là 199.453.673.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2023.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài phần đường là 6.764,77m. Điểm đầu tại cửa số 7 nội ô Tòa thánh, điểm cuối Giao với QL.22B (tại Km24+500). Mặt đường bê tông nhựa 4x3,5m=14m, dải phân cách giữa 1,5m, dải an toàn 0,5mx2 bên=1,0m, vĩa hè 2,0mx2 bên =4,0m, tổng chiều rộng nền đường 40m theo lộ giới quy hoạch.   

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, Công ty TNHH Thái Hòa và Công ty TNHH Vũ Hoan, giá trị trúng thầu là 177.304.746.000 đồng, thời gian thi công công trình là 715 ngày.

- Ngày khởi công: 25/9/2020.

- Ngày hoàn thành: 10/9/2022.

* Tiến độ thực hiện: Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành công tác chuẩn bị tập kết nhân công xe máy, xây dựng láng trại tại công trường, đang triển khai thi công hạng mục thoát nước dọc và đào mở rộng nền đường.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 62.483 triệu đồng. Giải ngân 62.483 triệu đồng, đạt 100 % so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.9. Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành thuộc dự án đường ra cửa khẩu biên mậu: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, với tổng mức đầu tư là 138.000.000.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2021.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài phần đường là 14.551,20m. Điểm đầu tại Km0+000 tại cửa khẩu Phước Tân, Xã Thành Long, huyện Châu Thành (gần cột mốc biên giới 150), điểm cuối tại Km14+551,2 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Mặt đường bê tông nhựa rộng 9m (trong đó: mặt đường 02 làn xe x 3,5m = 7m, lề gia cố cùng kết cấu với mặt đường là 1,0mx2 bên=2,0m), lề đường 1,0m x 2 bên = 2,0m, tổng chiều rộng nền đường 11m.   

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Hải Đăng Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Sáng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Hải Nam, giá trị trúng thầu là 122.294.721.000 đồng, thời gian thi công công trình là 365 ngày.

- Ngày khởi công: 28/9/2020.

- Ngày hoàn thành: 27/9/2021.

* Tiến độ thực hiện: Đơn vị thi công đang đào đắp mở rộng nền đường sỏi đỏ lớp 1 được 1,0/14,551km, gia công lồng thép rảnh thoát nước được 600/2.200m.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 40.261 triệu đồng. Giải ngân 40.261 triệu đồng, đạt 100 % so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.10. Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT.787B (đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789): Dự án đầu tư xây dựng công trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, Ban QLDA đang tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT. Dự kiến hồ sơ TKBVTC-DT sẽ hoàn thành và trình thẩm định, phê duyệt và khởi công trong quí IV/2020.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đã điều tra hiện trạng được 1.495/1.544 hộ (2.159/2.252 thửa, vắng 49 hộ/93 thửa).

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang điều tra giá đất và Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang lập phương án bồi thường. Dự kiến sẽ trình thẩm định, phê duyệt giá đất trong tháng 11/2020 và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 12/2020.

Đồng thời, TTPTQĐ thị xã Trảng Bàng cùng Ban QLDA tiếp tục triển khai vận động các hộ dân chưa đồng thuận về phạm vi không bồi thường đất (đường hiện trạng 12m) để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương phạm vi đường cũ không bồi thường.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 30.400 triệu đồng. Giải ngân 3.475 triệu đồng, đạt 11,43 % so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.11. Đường 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B) giai đoạn 2: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 271/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019, với tổng mức đầu tư là 48.109.823.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2021.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài phần đường là 5.769,97m. Điểm đầu tại Ngã ba giao giữa đường ĐT.790 (đường ĐT.790 nối dài) và đường ĐT.790 (đường Khedol – Suối Đá), điểm cuối Giao với đường ĐT.781B (đường Bờ Hồ - Bàu Vuông – Cống số 3). Mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, lề đường sỏi đỏ 2 be6nx1,0m=2,0m, chiều rộng nền đường 9m.   

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty 742, Công ty Minh Dũng và Công ty Sông Lục, giá trị trúng thầu là 39.079.092.000 đồng, thời gian thi công công trình là 270 ngày.

- Ngày khởi công: 29/9/2020.

- Ngày hoàn thành: 25/6/2021.

* Tiến độ thực hiện: Đã được khởi công ngày 29/9/2020. Đơn vị thi công đang kiểm tra đường đen nền đường và tập kết nhân công, xe máy để triển khai thực hiện.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 16.856 triệu đồng. Giải ngân 16.856 triệu đồng, đạt 100 % so với kế hoạch vốn năm 2020.

Dự án chuẩn bị đầu tưDự án chuẩn bị đầu tưTinNguyễn Nam TưDự án chuẩn bị đầu tư/PublishingImages/2020-11/001-chuanbi_Key_13112020172929.png
11/7/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2): Dự án đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư Tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11/7/2019. Đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 03/11/2020.

Các dự án đang thực hiện - p01Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưCác dự án đang thực hiện - p01/PublishingImages/2020-11/001-dangthuchien-01_Key_13112020173759.png
11/7/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

Các dự án đang thực hiện: Gồm 11 dự án (07 dự án chuyển tiếp và 4 dự án khởi công mới năm 2020).

2.1. Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, điều chỉnh tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 05/6/2018, điều chỉnh lần 2 tại Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 với tổng mức đầu tư là 119.655.232.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2021.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 3,471Km. Điểm đầu tuyến tại cầu Thái Hòa, điểm cuối tuyến giao với QL22B. Đoạn 1: từ cầu Thái Hòa đến điểm đầu nút giao thông ngã tư Quốc Tế; Mặt đường bê tông nhựa rộng 11,25m, lề đường rộng 1,4m x 2 bên, chiều rộng nền đường 14,05m. Đoạn 2: từ điểm cuối nút giao thông ngã tư Quốc Tế đến cuối dự án (giao với QL22B); Mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, lề đường gia cố cùng kết cấu mặt đường rộng 0,5m x 2 bên, lề đường rộng  0,5 x2 bên, chiều rộng nền đường 9m. Xây dựng mới cầu Thái Hòa: cầu dài 61m, rộng 16m, mặt đường trên cầu 12m, lề bộ hành và lan can 2bênx2m=4m. Nút giao thông ngã tư Quốc Tế: dài 220m, điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu.

- Phần xây lắp được chia làm 02 gói thầu gồm:

+ Gói thầu số 05: đoạn từ cầu Thái Hòa đến cuối phương án (giao với QL.22B): Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan, giá trị trúng thầu là 55.303.998.000 đồng, thời gian thi công công trình là 17 tháng. Ngày khởi công: 06/9/2018. Ngày hoàn thành: 31/12/2020 (Đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tại văn bản số 2694/UBND-KTTC ngày 30/10/2020).

+ Gói thầu số 07: thi công xây dựng cầu Thái Hòa: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh, giá trị trúng thầu là 43.620.661.000 đồng, thời gian thi công công trình là 95 ngày. Ngày khởi công: 28/9/2020. Ngày hoàn thành: 31/12/2020.

- Tiến độ thực hiện:

+ Phần đường: Đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, mương thoát nước dọc và thông xe suốt tuyến.

+ Phần cầu Thái Hòa: Đã được khởi công ngày 28/9/2020. Đơn vị thi công đang thi công hệ móng cọc khoan nhồi đường kính D=1,2m, đạt 14/28 cọc và đúc dầm. Dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn thành kết cấu phần dưới (mố, trụ cầu).

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 33.065 triệu đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Giải ngân 22.322 triệu đồng, đạt 67,51% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.2. Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (đoạn từ tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình): Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, với tổng mức đầu tư: 1.167.934.518.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2020.

- Quy mô đầu tư: Điểm đầu tại ngã ba tuyến tránh Xuyên Á tại Km2+200 thuộc phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, điểm cuối tại ngã tư Tân Bình giao với ĐT.785 và ĐT.793 thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tổng chiều dài tuyến là 46,288Km.  Mặt đường BTN rộng 21,5m, dải phân cách cứng giữa 0,5m, dải an toàn 2x0,5m = 1m, lề đường gia cố cùng kết cấu 2,5x2m = 5m, lề đường đất 0,5m x 2 bên = 1,0m, chiều rộng nền đường 22,5m.

- Phần xây lắp được chia làm 05 gói thầu thời gian thi công công trình là 24 tháng từ ngày 29/8/2018 đến ngày 29/8/2020 gồm:

+ Gói 11 - Đoạn từ Km2+200 đến Km17+600: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Hải Đăng, giá trúng thầu là 189.102.562.000 đồng.

+ Gói 12 - Đoạn từ Km17+600 đến Km22+000 và cầu kênh K13: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh, giá trúng thầu là 135.872.747.000 đồng.

+ Gói 13 - Đoạn từ Km22+000 đến Km32+169,70: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, giá trúng thầu là 203.988.927.000 đồng.

 + Gói 14 - Đoạn từ Km32+169,70 đến Km39+600: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty Cổ phần Hải Đăng, giá trúng thầu là 149.502.686.000 đồng.

+ Gói 15 - Đoạn từ Km40+100 đến Km48+505,30: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao Su - Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, giá trúng thầu là 178.698.931.000 đồng.

- Tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu: 857.165.853.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện:

+ Gói XL11: Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng hạng mục thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường; Đang hoàn thiện thủ tục chờ nghiệm thu.

+ Gói XL12 và Gói XL13: Hiện nay, nhà thầu đang định vị phạm vi thi công, tập kết xe máy thiết bị tiếp tục thi công. Dự kiến trong tháng 11 sẽ tiến hành đào, đắp mở rộng các đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

 + Gói XL14: Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường hiện hữu và các cấu kiện đúc sẵn (dải phân cách, nắp đan), hoàn thành mương cáp ngầm hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến. Đồng thời, đang triển khai đào đắp mở rộng nền đường được 2,3km (1 bên) trong đó, đã thảm BTN hoàn thiện phần mở rộng được 1,2km.

+ Gói XL15: Đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 18/9/2020.

- Giải phóng mặt bằng: Đoạn tuyến cần phải bồi thường, GPMB từ ngã ba Bàu Đồn đến ngã ba Bàu Cốp với chiều dài khoảng 21,4Km. Trong đó: Đoạn tuyến qua địa bàn huyện Gò Dầu có chiều dài là 3,1Km, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Dương Minh Châu có chiều dài là 18,3km, tiến độ như sau:

+ Huyện Gò Dầu: Phương án bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2020. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã chi trả cho các hộ dân được 304/381 hộ với số tiền là 36,61/45,39 tỷ. Còn lại 77 hộ chưa nhận tiền bồi thường, huyện Gò Dầu và Ban QLDA tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường. Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được khoảng 2,5Km.

+ Huyện Dương Minh Châu: Tổng số hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng là 2.588 hộ. UBND huyện Dương Minh Châu đã phê duyệt 6 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị đã phê duyệt PABT là 52.566.293.947 đồng/884 hộ. Hiện nay, đã chi trả được 42.787.241.352 đồng/731 hộ. Còn lại 153 hộ chưa nhận tiền bồi thường, huyện Dương Minh Châu và Ban QLDA tiếp tục giải quyêt khiếu nại và vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường. Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được khoảng 5,5Km.

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã có thông báo số 7574/TB-VP, về việc kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án thuộc phạm vi huyện Dương Minh Châu. UBND huyện Dương Minh Châu đang triển khải thực hiện theo thông báo kết luận trên, để tiếp tục áp giá bồi thường và phê duyệt phương án bồi thường bổ sung, cụ thể như sau:

Các hộ không đủ điều kiện bồi thường về đất là 203 hộ (đất Nông trường cao su) được hỗ trợ theo bảng giá đất của tỉnh là 300.000 đồng/m2.

Các hộ bị ảnh hưởng nhà là 616 hộ (xác định lại năm xây dựng để bồi thường).

Các hộ đang chờ chủ trương UBND tỉnh để xác định diện tích kênh thủy lợi là 885 hộ.

Khó khăn: Ngày 14/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở ngành liên quan để giải quyết kiến nghị của UBND huyện Dương Minh Châu tại tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 07/10/2020, để xem xét, xử lý phạm vi bồi thường các thửa đất nằm trong phạm vi kênh do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh quản lý. Theo kết luận cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương phạm vi không bồi thường các tuyến kênh, làm cơ sở tính diện tích bồi thường cho các hộ dân thuộc xã Truông Mít và xã Chà Là.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 617.612 triệu đồng, đã giải ngân 241.526 triệu đồng, đạt 39,11% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.3. Đường Đất Sét - Bến Củi: Đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 14/11/2019, với tổng mức đầu tư là 517.902.139.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2022.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 16,963Km. Điểm đầu tại ngã ba đường Trà Võ - Đất Sét và đường ĐT.784, điểm cuối nối vào đường vào cầu mới qua sông Sài Gòn kết nối với tỉnh Bình Dương.

+ Đoạn từ giao lộ giữa đường Trà Võ – Đất Sét với ĐT.784 (Km0+000) đến đường ĐT.789 (Km11+278): Chiều rộng mặt đường 4x3,5m = 14m, chiều rộng dải phân cách 1m, chiều rộng lề đường 2x0,5m = 1m, chiều rộng nền đường 16m.

+ Đoạn từ Km11+287 đến Km12+422, chiều dài 1,135Km: Chiều rộng mặt đường 4x3,5m = 14m, chiều rộng dải phân cách 1,5m, dải an toàn 2x0,5m = 1m, chiều rộng lề đường gia cố cùng kết cấu mặt đường 2x0,5m = 1m, chiều rộng lề đường 2x0,5m = 1m, chiều rộng nền đường 18,5m.

+ Đoạn từ Km12+422 đến cuối tuyến (Km12+513,29), chiều dài 0,91Km: Chiều rộng mặt đường 6x3,5m = 21m, chiều rộng dải phân cách 1,5m, dải an toàn 2x0,5m = 1m, chiều rộng đường dân sinh 2x4,5m = 9m, vỉa hè + lan can 2x1,75m = 3,5m, chiều rộng lề đường 2x0,5m = 1m, chiều rộng nền đường 37m.

+ Đoạn đường cũ từ ngã ba Đất Sét đến Km0+280 được sửa chữa và mở rộng để đảm bảo giao thông với quy mô mặt cắt ngang như sau: Chiều rộng mặt đường 2x3,5m = 7m, chiều rộng lề đường gia cố cùng kết cấu mặt đường 2x1m = 2m, chiều rộng lề đường 2x1m = 2m, chiều rộng nền đường 11m.

+ Đoạn đường hiện hữu từ Km9+640 (UBND xã Bến Củi) đến cầu Tàu tỉnh Bình Dương (Km13+735: sửa chữa, đảm bảo giao thông và thảm bê tông dày 7cm trên mặt đường hiện hữu rộng 6m, nền đường rộng 9m.

- Dự án được chia làm 03 gói thầu thi công xây dựng công trình với tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu là 305.031.040.000 đồng, cụ thể:

+ Gói 9 - Đoạn từ Km0+000 đến Km6+752: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Cao Su, Công ty TNHH Đồng Thuận Hà và Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đại Việt, giá trị trúng thầu là 130.871.147.000 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 29/8/2018. Ngày hoàn thành: 30/4/2021 (UBND tỉnh đã phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tại văn bản số 743/UBND-KTTC ngày 14/4/2020).

+ Gói 11 - Đoạn chỉnh tuyến từ giao lộ đường Trà Võ - Đất Sét với ĐT.784 đến Km0+280 và đoạn từ Km6+752 đến cầu Bến Củi (Km13+735): Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty TNHH Đồng Thuận Hà và Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Sáng, giá trị trúng thầu là 95.441.352.000 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 28/12/2019. Ngày hoàn thành: 28/6/2021.

+ Gói 12 – Đoạn từ Km9+640 (UBND xã Bến Củi đến đường vào cầu kết nối hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty TNHH Vũ Hoan và Công ty TNHH Thái Hòa, giá trị trúng thầu là 78.718.541.000 đồng, thời gian thi công công trình là 18 tháng. Ngày khởi công: 28/12/2019. Ngày hoàn thành: 28/6/2021.

- Tiến độ thực hiện:

- Đoạn mở mới đầu tuyến: Chưa triển khai do còn vướng mặt bằng;

- Đoạn từ Km0+00 đến Km4+700 (Suối Ông Hùng): Bên trái mở rộng nền đường thi công đá 4x6 lớp 2 được 4,4/4,7km, đá 4x6 lớp 03 được 0,5/4,7km; Bên phải mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 4,4km, đá 4x6 lớp 1 được 4,0/4,7km, đá 4x6 lớp 02 được 3,7/4,7km.

- Đoạn mở mới qua cầu K8 (Km4+700 đến Km6+752): phần đường chưa triển khai; Phần cầu K8 cơ bản đã hoàn thành (chưa thảm BTN mặt cầu).

- Đoạn từ Km6+752 đến Km9+640: Bên trái mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 2,88km, đá 4x6 lớp 3 được 1,3/2,88km; bên phải mở rộng nền đường 2,8km, đá 4x6 lớp 3 được 1,3/2,88km. Thảm bê tông nhựa C19 chiều dày 8cm được 0,9km/2,88km.

- Đoạn từ Km9+640 đến Km12+513 (Cầu kết nối tỉnh Bình Dương): mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 2,6km, đá 4x6 lớp 3 được 2,02/2,87km; hoàn thành 4/4 đường cống ngang, công tác sản xuất cấu kiện đúc sẵn mương và dải phân cách đã hoàn thành, thảm BTN lớp 1 được 1,200/2,87Km.

- Đoạn từ Km9+640 đến cầu Bến Củi: Thảm BTN trên mặt đường hiện hữu đã hoàn thành.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Tổng số hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng để GPMB đường Đất Sét Bến Củi là: 814, trong đó 11 hộ chưa phê duyệt, như sau:

+ Xã Truông Mít (07 hộ): 04 hộ giáp đường 782-784, 01 hộ là bà Nguyễn Thị Út (đang kiểm tra, do giấy đất cấp thổ cư trong phạm vi lộ giới), 01 hộ đi nước ngoài, 01 hộ vắng chủ.

+ Xã Lộc Ninh (01 hộ): Đỗ thị Hương, xã chưa xác định mương thoát nước là đất công hay của dân.

+ Xã Bến Củi (03 hộ): đang kiểm tra, do giấy đất cấp thổ cư trong phạm vi lộ giới gồm: Kiều Lê Mộng Phiên, Trần Văn Của, Lê Khắc Điệp.

UBND huyện Dương Minh Châu đã phê duyệt 16 phương án bồi thường với kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là 104 tỷ đồng/803 hộ.

Hiện nay, Đã chi trả được 80,85 tỷ đồng/709 hộ. Còn lại 92 hộ/23,15 tỷ chưa nhận tiền bồi thường, huyện Dương Minh Châu và Ban QLDA tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường.

Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 11,5Km/12,5Km.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 156.875 triệu đồng. Giải ngân 156.872 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.4. Đường và cầu Bến Cây Ổi: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, với tổng mức đầu tư là 131.205.410.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2021.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài phần đường là 1,188Km. Điểm đầu tiếp nối đường ĐH.6 xã Hòa Thạnh, điểm cuối nối tiếp đường ĐH.5 xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. Mặt đường bê tông nhựa rộng 8m (trong đó lề gia cố cùng kết cấu mặt đường 1m), lề đường 0,5m x 2 bên =1m, chiều rộng nền đường 9m. Xây dựng mới cầu BTCT bắc qua sông Vàm Cỏ, chiều dài phần cầu là 238m (sơ đồ nhịp 2x33m+40m+4x33m = 238m). Chiều rộng mặt cầu 11m (gồm phần xe chạy 7m, lề bộ hành cùng mức 2m x 02 bên = 4m), chiều rộng lan can 0,5m x 02 bên = 1m, tổng bề rộng cầu 12m.

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần 479 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh, giá trị trúng thầu là 79.045.759.000 đồng, thời gian thi công công trình là 519 ngày.

- Ngày khởi công: 12/4/2019.

- Ngày hoàn thành: 11/9/2020.

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành công trình, chờ tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng và hoàn thiện hồ sơ bàn giao đơn vị kiểm toán lập báo cáo quyết toán trình thẩm định, phê duyệt.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 68.000 triệu đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Giải ngân 51.185 triệu đồng, đạt 75,27% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.5. Làm đường ra Biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, với tổng mức đầu tư là 110.048.637.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2023.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến đường là 13,535 km. Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.796 (Xóm mía), điểm cuối giao với đường Tuần tra biên giới  khu vực làng Thanh niên lập nghiệp dài 8,998Km và 03 tuyến nhánh: đường vào trung tâm xã Ninh Điền dài 3,876Km, đường vào đồn Biên phòng 845 dài 0,392Km, đường vào trường Mẫu giáo dài 0,269Km. Mặt đường láng nhựa rộng 7m, lề đường đắp sỏi đỏ rộng 1m x 02 bên, tổng bề rộng nền đường 9,0m.

- Công trình được chia làm 02 gói thầu thi công xây dựng công trình với tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu là 78.979.473.000 đồng, cụ thể:

- Gói Thầu số 04 - Đoạn 1 (từ ĐT.796 Km0+000 đến Km6+423,75) và Đoạn 2: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty TNHH Hải Đăng Khoa, giá trị trúng thầu là 63.430.998.000 đồng, thời gian thi công công trình là 540 ngày. Ngày khởi công: 30/10/2019. Ngày hoàn thành: 21/4/2021.

- Gói Thầu số 05 - Đoạn 2 từ Km6+423,75 đến đường vành đai biên giới Km8+960; Đoạn 3 và Đoạn 4: Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Công ty Xây dựng và Cầu đường Đại Việt, giá trị trúng thầu là 15.548.475.000 đồng, thời gian thi công công trình là 120 ngày. Ngày khởi công: 31/8/2020. Ngày hoàn thành: 29/12/2020.

- Tiến độ thực hiện:

+ Gói thầu số 04 - Đoạn 1 (từ ĐT.796 Km0+00 đến Km6+423,75) và Đoạn 2: mở rộng nền đường thi công sỏi đỏ được 9,5km; đá 4x6 chèn sỏi (gồm 03 lớp), lớp 01 được 9,5km, lớp 02 được 8,9/10,3km; Đá lớp 03 hoàn thiện được 5,5Km/10,3Km; hoàn thành 9/10 cống ngang đường; 02/02 đường cống dọc và 900/900m mương thoát nước dọc.

+ Gói thầu số 05 - Đoạn 1 từ Km6+423,75 đến đường vành đai biên giới Km8+960; Đoạn 3 và đoạn 4: Đã khởi công ngày 31/8/2020. Hiện nay, đơn vị thi công đào hạ nền được 0,8/3,19Km; đắp sỏi đỏ được 0,5/3,19Km; Thi công nối cống được 05/05 đường cống, làm mới cống được 02/07 đường cống.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 70.000 triệu đồng. Giải ngân 54.851 triệu đồng, đạt 78,35% so với kế hoạch vốn năm 2020.

2.6. Cầu An Hòa: Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 24/7/2018, với tổng mức đầu tư là 399.214.755.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2022.

- Quy mô đầu tư: Điểm đầu giao với đường quy hoạch đường C4 thuộc khu công nghiệp Bourbon An Hòa (nay là khu công nghiệp Thành Thành Công), điểm cuối giao với đường An Thạnh - Trà Cao tại Km7+100. Xây dựng mới cầu BTCT bắc qua sông Vàm Cỏ, chiều dài cầu là 445,5m (tính đến mép sau tường mố), với sơ đồ nhịp: 4x33+(50+80+50)+4x33. Chiều rộng mặt cầu 11m (gồm phần xe chạy 7m, lề bộ hành cùng mức 2m x 02 bên = 4m), chiều rộng lan can 0,5m x 02 bên = 1m, tổng bề rộng cầu 12m. Phần đường vào cầu mố A (phía Khu Công nghiệp) dài 0,254Km, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m (gồm 02 làn xe x 3,5m = 7m, lề gia cố cùng kết cấu mặt đường 02m x02 bên = 4m), lề đường 0,5m x 02 bên = 1m, tổng bề rộng nền đường là 12m. Phần đường vào cầu phía mố B dài 5,483Km, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, lề đường rộng 2,5m x 02 bên = 5m, tổng bề rộng nền đường là 12m.

- Nhà thầu trúng thầu thi công xây lắp là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4  - Công ty Cổ phần 479 - Công ty Cổ phần Hải Đăng, giá trị trúng thầu là 276.122.412.000 đồng, thời gian thi công công trình là 720 ngày.

- Ngày khởi công: 17/7/2019.

- Ngày hoàn thành: 06/7/2021.

- Tiến độ thực hiện:

+ Phía bờ xã An Hòa: Hiện nay, đã thi công xong bản mặt cầu các nhịp từ T1-T4, đang thi công lắp đặt gờ lan can cho các nhịp từ T3-T4; Trụ T5 đang thi công bệ trụ;  Mố M1 chưa thi công do phải chờ đắp đất gia tải xử lý nền đất yếu.

+ Phía bờ xã Phước Chỉ: Trụ T6 đang thi công bệ trụ; Trụ T7, T8, T10 đã hoàn thành; Trụ T9 đang thi công thân trụ; Mố cầu M2 chưa thi công do phải chờ đắp đất gia tải xử lý nền đất yếu. Đồng thời, đang thi công đúc dầm I33 tại nhà máy.

+ Phần đường dẫn vào cầu: Đã thi công đắp cát xử lý đất yếu nền đường được 1,5/1,5km; Thi công mở rộng nền đường được 3,8/4,7km. Do chiều dày đắp cao, nhưng thời tiết mưa nhiều nên gây nhiều khó khăn cho quá trình thi công, làm ảnh hưởng tiến độ công trình.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đã chi trả được 153/156 hộ, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 6/6,1km. Còn vướng 100m của 03 hộ dân (01 hộ Đặng Thanh Tân đang xác định nguồn gốc đất; ở cuối tuyến 02 hộ bà Trần Thị Đằng và ông Ngô Thanh Tuấn tại chợ Bình Thạnh đang khiếu nại bồi thường) nên chưa chi trả.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 50.000 triệu đồng. Giải ngân 50.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.

Dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụngDự án đã hoàn tấtTinNguyễn Nam TưDự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng/PublishingImages/2020-11/001-hoanthanh_Key_13112020172236.png
7/11/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Dự án đã nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng: Gồm 06 dự án.

1.1. Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 15/4/2020. Ban QLDA ngành giao thông đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Kế hoạch vốn năm 2020 : Chờ quyết toán.

1.2. Đường 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol -Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (ĐT.781B):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 30/6/2020. Ban QLDA ngành giao thông đã trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2019 là 3.091 triệu đồng. Giải ngân 1.587 triệu đồng, đạt 51,34%.

1.3. Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia:

- Tiến độ thực hiện: Ban QLDA đã trình Sở KH&ĐT, Sở GTVT xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 30/10/2020. Sau đó hoàn thiện hồ sơ thực hiện kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 37.000 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Giải ngân 33.953 triệu đồng, đạt 91,76% so với kế hoạch vốn năm 2020.

1.4. Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương: 

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 30/4/2020. Đơn vị kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 50.000 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Giải ngân 24.583 triệu đồng, đạt 49,17% so với kế hoạch vốn năm 2020. Ban QLDA đã trình UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chuyển 25,4 tỷ đồng qua dự án Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B và dự án Làm đường ra Biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành tại tờ trình số 731/TTr-BQLDA ngày 28/10/2020.

1.5. Đường huyện 12 xã Biên Giới, huyện Châu Thành:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 30/4/2020. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2019 là 3.824 triệu đồng. Giải ngân 3.824 triệu đồng, đạt 100% vốn chuyển nguồn.

1.6. Đường từ ngã ba ĐT.781 – Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng ngày 16/7/2020. Đơn vị kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành.

- Kế hoạch vốn năm 2020 là 57.000 triệu đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Giải ngân 57.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.


Các dự án đang thực hiện đầu tư năm 2019Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưCác dự án đang thực hiện đầu tư năm 2019/PublishingImages/2019-08/du-an-dag-thuc-hien-01_Key_22082019104923.png
8/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

1. Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (gđ1)

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 28/10/2014, với tổng mức đầu tư là 528.847.763.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: tổng chiều dài tuyến 17,283Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng ngày 31/12/2018. Hiện nay, đã hoàn thành hồ sơ hoàn công, quyết toán dự án, chờ báo cáo kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước chuyên ngành 4 để trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

2. Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 và Quyết định số 594/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi, với tổng mức đầu tư: 43.205.949.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: tổng chiều dài tuyến là 1,101km.

- Tiến độ thực hiện: Bên trái tuyến: Đoạn từ đầu tuyến đến hết hàng rào chùa Tòa Thánh dài 1.030m (từ Km0+000 đến Km1+030): Đã hoàn thành các công tác thảm bê tông nhựa, cải tạo bó vỉa vỉa hè, lát gạch vỉa hè, cải tạo các hố ga; Đoạn từ hàng rào chùa Tòa Thánh đến cuối dự án dài 71m (từ Km1+030 đến Km1+101,38): Đã thi công xong cống dọc, bó vỉa vỉa hè và lát gạch Terrazzo vỉa hè; Phần đường: Đã thi công thảm bê tông nhựa. Bên phải tuyến: Đã bàn giao mặt bằng được khoảng 850m/1.100m. Hiện đã thi công cơ bản hoàn thành những đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

3. Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30-4:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, với tổng mức đầu tư là 352.228.725.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 5,366Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã thi công xong cầu BTCT qua Suối Xa Cách. Hiện nay, đang thi công nền đường được 5Km/5,7Km và cống ngang đường. Hoàn thiện mặt đường sỏi đỏ được 3,5Km/5,7Km.

5. Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, với tổng mức đầu tư là 89.138.753.829 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 11,29Km.

6. Đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 1434/QĐ-UBND ngày 05/6/2018, với tổng mức đầu tư là 119.655.232.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 3,471Km.

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa mặt đường và lắp đặt mương thoát nước dọc. Riêng Nút giao ngã tư Quốc Tế đang chờ bàn giao mặt bằng thi công.

7. Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 05/9/2017, với tổng mức đầu tư là 108.557.148.216 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 18,647Km.

- Tiến độ thực hiện: Đắp sỏi đỏ nền đường được 16,7Km/18,647Km; Ra đá lớp 1 và lớp 2 được 16,7Km/18,647Km; Ra đá lớp 3 được 7,7Km/18,647Km; Đang thi công láng nhựa mặt đường được 6,7Km/18,647Km; Đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước toàn tuyến.

8. Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương:

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 09/5/2019, với tổng mức đầu tư là 81.323.539.000 đồng. - Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 14,751Km.

- Tiến độ thực hiện: Thi công cống ngang đường 04/05 đường cống, thi công rãnh thoát nước dọc bằng bê tông cốt thép 320m/633m. Đã hoàn thiện mặt đường bê tông xi măng, thảm bê tông nhựa bù vênh mặt đường C12.5 5Km/14,7Km, đắp sỏi đỏ lề đường lớp 1 7Km/14,7Km (trái tuyến).

9. Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (đoạn từ tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình):

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, với tổng mức đầu tư: 1.167.934.518.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 46.288,52Km.

10. Đường Đất Sét - Bến Củi:

- Đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/10/2017, với tổng mức đầu tư là 320.068.408.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 13,729Km.

- Tiến độ thực hiện: Đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông dải phân cách đúc sẵn. Cầu K8 thi công hoàn thành cọc khoan nhồi mố M2.

11. Đường huyện 12 xã Biên Giới, huyện Châu Thành:

- Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 470/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017, với tổng mức đầu tư là 14.904.459.000 đồng.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 5,557Km.

Hoàn thành sửa chữa vừa các dự án.Dự án đã hoàn tấtTinNguyễn Nam TưHoàn thành sửa chữa vừa các dự án./PublishingImages/2018-11/icon-da-dahoanthanh-0_Key_13112018152126.png
11/13/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

icon-da-dahoanthanh-0.png

Các công trình sửa chữa hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2018:

- Đường ĐT.795

- Đường ĐT.789

- Đường ĐT.789B đoạn từ Trà Võ - đến Đất Sét

- Đường ĐT.790B đoạn từ Khedol - đến Suối Đá

- Đường ĐT.793, đoạn từ Km20+500 đến Km39+900

- Đường An Thạnh đến Trà Cao

Về bảo trì và tổ chức giao thông đường bộ:

- Sửa chữa hoàn thành các công trình sửa chữa vừa năm 2018, bao gồm: Sửa chữa vừa đường ĐT.784B, lắp đặt đèn tín hiệu trên đường tỉnh, đường ĐT.792D, ĐT.793 đoạn từ Km0 đến Km20+500, đường huyện 18 Châu Thành, Đường ĐT.792 (Km6+800 đến Km30+800), đường ĐT.785, đường Suối Đá - Phước Ninh- Phước Minh; Đường ĐT.781; Lắp đặt cống trên đường ĐT782B; Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên đường ĐT.786 (ấp Thanh Phước- Thanh Thuận- xã Thanh Điền); Đường ĐT.795B (Ngã tư khu vực đến Giáp ĐT.794); Đường ĐT.792B (đường vào nhà máy xi măng fico); Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên đường ĐT787B - Hương lộ 2 (ngã ba chợ Lộc Hưng); Tổ chức giao thông tại nút giao ngã tư ĐT787B (ngã tư Hai Châu)... 
- Kiểm định và gia cường 04 cầu đã đầu tư lâu đạt tải trọng khai thác tương đương HL.93 để phục vụ nhu cầu vận tải, bao gồm: cầu Trạm bơm Long Thuận trên đường Long Thuận, cầu Phước Ninh trên đường Suối Đá - Phước Ninh, cầu Thống Nhất trên ĐT.784B, cầu K33 trên ĐT.781. 
- Bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường tỉnh quản lý để đảm bảo ATGT và bảo vệ công trình đường bộ; khắc phục theo các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp...
Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậuDự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưTiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100951.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Tiểu dự án Đường Tà Nông thuộc dự án Đường ra cửa khẩu biên mậu

- Mục tiêu chính:

- Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến là 6,506Km. Điểm đầu giao với đường Hòa Hội - Hòa Thạnh (đường ĐH7) tại Km11+000, điểm cuối tại vị trí cột mốc biên giới 145. Mặt đường láng nhựa rộng 7m, lề sỏi đỏ 1m x 2 bên, chiều rộng nền đường 9m.

- Thời gian thực hiện: 15 tháng. Ngày khởi công: 31/8/2017, ngày hoàn thành: 30/11/2018.

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công đắp sỏi lề và sửa chữa, gia tải cầu Hiệp Bình.

Các dự án chuẩn bị đầu tưDự án chuẩn bị đầu tưTinNguyễn Nam TưCác dự án chuẩn bị đầu tư/PublishingImages/2018-10/da-cbdt-1_Key_10102018101415.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B): Đã trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng.

2. Đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân: Đang lập hồ sơ mời thầu bước lập dự án. 
- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.060 triệu đồng.

3. Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2): Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các sở, ngành.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 6.200 triệu đồng.

4. Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư.

Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.400 triệu đồng.

5. Đường Hoàng Lê Kha (đoạn từ CMT8 đến đường Bời Lời): Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ dự án để trình phê duyệt.

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai thi công đắp sỏi lề và sửa chữa, gia tải cầu Hiệp Bình.

Các dự án chuẩn bị đầu tưDự án chuẩn bị đầu tưTinNguyễn Nam TưCác dự án chuẩn bị đầu tư/PublishingImages/2018-10/da-cbdt-1_Key_10102018101446.png
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Tên dự án: Đường và cầu Bến Cây Ổi: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.500 triệu đồng. Giải ngân 500 triệu đồng.

2. Tên dự án: Đường từ ngã ba ĐT.781 – Bờ hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 ngã tư Tân Hưng: Đang thẩm tra tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.500 triệu đồng. Giải ngân 410 triệu đồng.

3. Tên dự án: 8. Đường ra Biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Đơn vị tư vấn đã lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Ban QLDA đang kiểm tra để trình thẩm định, phê duyệt.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 1.200 triệu đồng. Giải ngân 100 triệu đồng.

4. Tên dự án: Cầu An Hòa: Đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn TKBVTC-DT.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 2.100 triệu đồng.

5. Tên dự án: 10. Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tâu Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc): Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư.

- Kế hoạch vốn năm 2018 là 100 triệu đồng.

Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưNâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100905.png
10/10/2018 8:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường CMT8 đến đường Châu Văn Liêm)

- Mục tiêu:

- Thời gian thực hiện: 12 tháng. Ngày khởi công: 01/9/2016, ngày hoàn thành: 30/9/2018).

- Tình trạng dự án: Đào nền đường mở rộng được 0,85Km/1,101Km, đắp sỏi đỏ được 0,8Km/1,101Km, ra đá lớp 1 được 0,8Km/1,101Km, ra đá lớp 2 được 0,8Km/1,101Km. Bên trái tuyến: thảm Bê tông nhựa được 1Km/1,1Km, lát gạch vỉa hè xong; Bên phải tuyến: lát gạch vỉa hè được 0,5Km/1,101Km. Thi công lắp đặt mương thoát nước dọc 596m/614m. Các đoạn còn lại đang chờ giải phóng mặt bằng.

Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)Dự án đã triển khaiTinNguyễn Nam TưĐường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)/PublishingImages/2018-10/da-1_Key_10102018100821.png
10/10/2018 7:00 AMNoĐã ban hành

- Tên dự án: Đường ĐT.794 đoạn ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 1)

- Mục tiêu:

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

- Tình hình thực hiện: Đơn vị thi công đã thi công hoàn thiện: hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc đạt 85%; nền đường sỏi đỏ K98 đạt 98,26% (17Km/17,3Km); nền đường cấp phối đá dăm dmax25 đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục móng mặt đường đá dăm gia cố xi măng đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục láng nhựa mặt đá gia cố 1,5 Kg/m2 đạt được 92,5% (16Km/17,3Km); hạng mục mặt đường bê tông xi măng 42 Mpa chiều dày 24 cm khối lượng đạt được 92,5% (16Km/17,3Km), đang triển khai thi công các hạng mục công tác đắp lề đường; công tác an toàn giao thông: lắp đặt dải phân cách, gia công cọc tiêu, hoàn thiện các giao lộ, đường nhánh dân sinh.