Tin Tức
Thứ 2, Ngày 20/05/2019, 10:00
Về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2019 | Nguyễn Nam Tư

3681014.png

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Sở GTVT chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở GTVT

- Không được sử dụng rượu, bia, chất có cồn khác trong thời gian làm nhiệm vụ và điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người thân, người dân về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông.

2. Công đoàn và Đoàn Thanh niên

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức cho cán bộ, đoàn viên cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệc là điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

- Đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm nội dung chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của đoàn viên.

3. Thanh tra GTVT

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng và phù hợp; tổ chức tuyên truyền thường xuyên.

- Tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến tại các bến xe, đầu nguồn hàng; xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệc là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện.

- Phối hợp chặc chẽ với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện.

4. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ lái xe về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; không để người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép điều khiển phương tiện.

- Phối hợp với với các cơ sở đào tạo lái xe, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền cho các học viên tham gia các khoá đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông.

5. Cảng vụ đường thủy nội địa

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thủy, các bến thủy nội địa tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ lái xe, người điều khiển phương tiện thủy về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; các quy định về xử phạt, xử lý đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; không để người điều khiển phương tiện thủy có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép điều khiển phương tiện.

6. Văn phòng Sở GTVT

- Triển khai nội dung 1 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở GTVT.

- Tổ chức theo dõi việc thực hiện các nội dung của văn bản này, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Sở GTVT.

Nhận được văn bản này, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT triển khai thực hiện nghiêm./.

@ Download toàn văn văn bản tại đây:368-qdsgtvt.pdf

Lượt người xem:  Views:   166
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức