Tin Tức
Thứ 2, Ngày 12/11/2018, 11:00
Kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp ngày 23/02/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2018 | Nguyễn Nam Tư
kl-atgt-0.png

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2018, tại Sở GTVT, Giám đốc Sở Nguyễn Tấn Tài đã chủ trì cuộc họp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo TTATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tháng 02/2018 và chỉ đạo triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được cấp trên giao. Tham dự họp có đầy đủ các đồng chí là cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ Sở, Ban lãnh đạo Thanh tra Sở; Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.

- Tại cuộc họp, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 31/QĐ-SGTVT ngày 20/01/2018; Kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 13/01/2018 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, những đề xuất biện pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của các phòng, đơn vị. Giám đốc Sở Nguyễn Tấn Tài đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, CCVC toàn ngành trong những tháng đầu năm 2018, đặc biệt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3372/KH-UBND ngày 14/12/2017 và Quyết định số 3442/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ GTVT.

- Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018 tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2018, các nhiệm vụ được giao tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2018. Giám đốc Sở Nguyễn Tấn Tài đề nghị trưởng các phòng, đơn vị phải tập trung bám sát các nhiệm vụ đã được Giám đốc Sở chỉ đạo tại cuộc họp ngày 13/01/2018 về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 31/QĐ-SGTVT ngày 20/01/2018 về giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018. Tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị theo quy định, và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo có hiệu quả và đúng thời gian quy định. Trong thời gian tới, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng KHTC):

- Để thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao xây dựng và tổ chức thực hiện đề án liên quan đến tổ chức, khai thác vận tải đường thủy (chủ yếu là sông Vàm Cỏ Đông), Phòng KHTC – QLKCHTGT phối hợp với TTGT, Cảng vụ đường thủy nội địa tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức Đoàn khảo sát thực tế do Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, sau đó trình xin ý kiến UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về công tác phát triển nguồn lực vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh, thời gian dự kiến tháng 5/2018, với thành phần mời tham dự như: Đại diện Cục quản lý đường thủy nội địa Việt Nam; đại diện Sở GTVT các tỉnh giáp ranh, gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An; các đơn vị vận tải đường sông; các tổ chức, doanh nghiệp có cảng bến trên địa bàn tỉnh; Cảng vụ tại Tây Ninh thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III; ...

- Để phối hợp thực hiện nội dung được UBND tỉnh giao xây dựng Trung tâm kiểm soát điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, công tác lắp đặt Camera thông minh, cân tải trọng tự động tại các giao lộ, tuyến đường quan trọng của tỉnh để tích hợp với Camera của ngành Công an và các tổ chức, cá nhân đã lắp đặt để "phạt nguội" và có cơ chế phối hợp thực hiện nội dung này. Giao Phòng KHTC tham mưu đ/c PGĐ Lê Văn Đúng chủ trì nghiên cứu và liên hệ với các địa phương đã triển khai thực hiện để tham khảo kinh nghiệm;

- Khẩn trương tham mưu phân khai vốn bảo trì đường bộ năm 2018;

- Chủ trì phối hợp tham mưu phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa;

- Tham mưu PGĐ Trịnh Văn Lo chủ trì soạn thảo văn bản để trình UBND tỉnh đề nghị cho chủ trương mở bến khách ngang sông Đồi Thơ do có yếu tố tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam – Campuchia;

- Tham mưu xây dựng Đề cương Quy chế về phân cấp quản lý, khai thác và thực hiện công tác bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh để tổ chức lấy ý kiến BGĐ Sở, các phòng nghiệp vụ và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng quản lý đô thị thành phố;

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về thủ tục hành chính cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông;

- Tiếp tục tham mưu bổ sung lắp đặt đèn chiếu sáng một số đoạn có nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường tỉnh ĐT 784;

2. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Phòng QLCLCTGT)

- Khẩn trương tham mưu lập kế hoạch tổ chức thẩm định, thẩm tra và kiểm tra chất lượng các dự án giao thông theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Tăng cường công tác tham mưu phối hợp với các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trục vớt lục bình và tổ chức kiểm tra chất lượng công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông;

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ  của Sở về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020.

3. Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái (Phòng QLVT, PT-NL).

- Tham mưu, đề xuất kêu gọi các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh xây dựng lộ trình sử dụng xe buýt chất lượng cao, nâng cao tính tiện nghi của dịch vụ và khảo sát mở thêm các tuyến mới để phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, qua đó thu hút ngày càng nhiều người dân lựa chọn sử dụng loại phương tiện nhiều tiện ích này trong tiến trình đô thị hóa. Mặc dù hiện nay đang duy trì hoạt động 07 tuyến xe buýt trong tỉnh với số lượng 72 xe các loại, về cơ bản vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm điều kiện vận chuyển hành khách an toàn, tuy nhiên phần lớn các phương tiện đang hoạt động đều đã cũ và thiếu tiện nghi.

- Tiếp tục công bố các điểm dừng đón trả khách tuyến cố định theo quy hoạch;

- Tham mưu đ/c PGĐ Trịnh Văn Lo chủ trì mời 02 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định (Đồng Phước và Quốc Dũng) để tính toán giá thành dịch vụ và thống nhất đưa ra mức giá phù hợp với cự ly vận chuyển, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân khi sử dụng dịch vụ;

- Tiếp tục chú trọng công tác phối hợp với Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe.

- Duy trì thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

4. Cảng vụ đường thủy nội địa

- Tiếp tục phát huy công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan vận động, kiểm tra các chủ phương tiện thủy nội địa, các bến thủy nội địa thực hiện đúng quy định về công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác kiểm tra quản lý các bến thủy nội địa, các bến khách ngang sông; Phối hợp với Thanh tra giao thông, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

- Thống kê, tổng hợp và báo cáo định kỳ về tổng sản lượng hàng hóa vận tải đường thủy tại các cảng, bến thuộc thẩm quyền quản lý nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá và quy hoạch phát triển vận tải đường thủy của tỉnh.

5. Thanh tra giao thông vận tải

- Khẩn trương phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính- QLKCHTGT tham mưu thực hiện quy trình trang bị thiết bị cho lực lượng TTGT theo Công văn số 268/STC-QLGCS ngày 26/01/2018 của Sở Tài chính và Công văn số 340/UBND-KTTC ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh;

- Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết và dự thảo báo cáo thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Lập kế hoạch cụ thể các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để phát sinh việc tái lấn chiếm trên các tuyến đã được lập lại kỷ cương; Phối hợp tham mưu đ/c PGĐ Lê Văn Đúng chủ trì mời Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức rà soát, đề xuất và thống nhất công tác phối hợp xử lý các tuyến đường trọng điểm đang bị lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ để đưa vào kế hoạch xử lý năm 2018 theo tinh thần Quyết định số 1632/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh.

6. Văn phòng Sở

- Báo cáo, đề xuất BGĐ cho ý kiến thống nhất việc biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, với thời hạn biệt phái không quá 03 năm.

- Đề án thành lập Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa đã được Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định, giao Văn phòng Sở tham mưu soạn thảo văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương.  Đồng thời tích cực liên hệ và theo dõi kết quả để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Sau khi có chủ trương cho thành lập Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa, Văn phòng Sở phối hợp với Cảng vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị Cảng vụ trình BGĐ Sở phê duyệt.

- Tham mưu dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và khuyến khích, phát huy việc cung cấp, đăng tải thông tin và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT của Sở.

Thừa lệnh Giám đốc Sở GTVT, Văn phòng Sở thông báo Kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở Nguyễn Tấn Tài tại cuộc họp ngày 23 tháng 02 năm 2018 để các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Download File : TB Ket luan GĐ Sở hop 23-2-2018 (Word).docx
Lượt người xem:  Views:   120
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức