Tin Tức
Thứ 4, Ngày 10/10/2018, 15:00
Về việc thu hồi GPLX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2018 | Nguyễn Nam Tư

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ vào thông tin kiểm tra, kết quả xác minh giấy phép lái xe (GPLX);

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi hồ sơ gốc GPLX mô tô hạng A1 ông Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm: 1992, CMND số: 072092002724, cư trú : Ninh Thạnh –TP Tây Ninh -Tây Ninh. Lý do: Sử dụng GPLX mang tên người khác (số AU763943, cấp ngày 11/04/2012)

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Vũ không được cấp GPLX trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải- Phương tiện Người lái, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tây Ninh, các cơ quan chức năng có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Vũ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

@ Dowload toàn bộ văn bản tại đây: qdth_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   138
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức