Tin Tức
Thứ 3, Ngày 02/10/2018, 15:00
Quyết định số 428/QĐ-SGTVT ngày 22/8/2018 - V/v Thu hồi phù hiệu xe ô tô (10 xe-HTX DV VT Đồng Tâm - VP quá tốc độ 01/7/2018-31/7/2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2018 | Nguyễn Nam Tư
phu-hieu-428-1.png

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

- Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu quá tốc độ từ thiết bị giám sát hành trình trên trang điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 01 tháng (từ ngày 01/07/2018 đến 31/07/2018);

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện người lái Sở GTVT Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi phù hiệu Xe tải đối với 10 phương tiện (Danh sách đính kèm) thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đồng Tâm do vi phạm quá tốc độ theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 22 Thông tư 10/2015/TT-BGTVT, Thời gian thu hồi phù hiệu: 01 tháng, kể từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 20/9/2018.

Điều 2. Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đồng Tâm có trách nhiệm nộp trả 10 phù hiệu Xe tải gửi Sở Giao thông vận tải Tây Ninh trước ngày 28/8/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện người lái; Chánh Thanh tra Sở; Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đồng Tâm và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Lượt người xem:  Views:   160
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức