Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/09/2018, 08:00
Lịch làm việc BAN GIÁM ĐỐC SỞ (Từ 17/09/2018 đến 21/09/2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2018 | Nguyễn Nam Tư
tuan-93-1.png

Ngày Thứ Nội dung Ghi chú
GĐ: Ông Nguyễn Tấn Tài    
17/09 2 - Công tác, dự họp tại Hà Nội
 
18/09 3 - Dự họp tại UBND tỉnh 
19/09 4 - 8h30, dự lễ ký kết hợp tác Tây Ninh-Tboung Khmum
- Chiều: Họp xử lý giải phóng mặt bằng tại Sở GT 
 
20/09 5- Dự họp tại UBND tỉnh 
21/09 6- Xử lý công việc cơ quan 
PGĐ: Ông Trịnh Văn Lo   
17/09 2 - Xử lý công việc cơ quan 
18/09 3 - Xử lý công việc cơ quan 
19/09 4 - Xử lý công việc cơ quan
 
20/09 5 - Xử lý công việc cơ quan
 
21/09 6 - Xử lý công việc cơ quan
 
PGĐ: Ông Lê Văn Đúng  
17/09 2Xử lý công việc cơ quan 
18/09 3 - Họp thông qua dự thảo kế hoạch diễn tập sự cố hóa chất 2018 
19/09 4 - Khảo sát vị trí lắp đặt Trạm cân lưu động tại Tân Châu
 
20/09 5 - Xử lý công việc tại cơ quan
 
21/09 6 Xử lý công việc tại cơ quan
 

Lịch trực tiếp dân (Thứ sáu, ngày 21/09/2018) : Phó GĐ. Trịnh Văn Lo

Lượt người xem:  Views:   121
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức