Tin Tức
Thứ 4, Ngày 11/04/2018, 10:00
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2018 | Nguyễn Nam Tư
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên.

M5.jpg


- Ngày 04/4/2018, Đảng Ủy Sở Giao thông vận tải Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên với nội dung như sau:

1. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Phong cách dân chủ, quần chúng

- Phong cách khoa học

- Phong cách nêu gương


2. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh:

- Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán

- Phong cách lãnh đạo sâu sát

- Khéo dùng người, trọng dụng người tài

- Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo


3. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

- Giữ vững các nguyên tắc: "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên

- Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Lượt người xem:  Views:   115
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức