Tin Tức
Thứ 4, Ngày 31/01/2018, 10:00
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH NĂM 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2018 | Nguyễn Nam Tư
Vào 9h Sáng, ngày 27/01/2018, tại Hội trường Sở - Sở GTVT đã tiến hành Hội nghị CBCC cơ quan Văn phòng Sở năm 2018. Hội nghị thông qua báo cáo tình hình hoạt động 2017, kiểm điểm việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước,...

​Vào lúc 9h sáng, ngày 27/01/2018, tại Hội trường Sở - Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đã tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức Văn phòng Sở năm 2018.

IMG_1733.JPG

Ông Đinh Văn Khang tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch tại hội nghị

Hội nghị  thông qua các nội dung chính: 

  • Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Văn Phòng Sở GTVT Tây Ninh (Đoàn chủ tịch).
  • Kiểm điểm việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiểm điểm thực hiện Nghị Quyết Hội nghị CBCC năm 2017 (Ông Nguyễn Thanh Tân).
  • Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Văn phòng Sở GTVT năm 2017 (Đoàn chủ tịch).
  • Báo cáo công khai tài chính năm 2017. Kế hoạch tài chính năm 2018 (Bà Nguyễn Như Thủy),
  • Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ (Đoàn chủ tịch).
  • Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến (Đoàn chủ tịch).
  • Thủ trưởng đơn vị giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị.
  • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 (Ông Phạm Thanh Danh).
  • Bầu ban thanh tra nhân nhân nhiệm kỳ 2018-2020 (Tổ bầu cử).
  • Tổng kết công tác thi đua năm 2017 và Phát động thi đua năm 2018 của cơ quan Văn phòng Sở Giao thông Vận tải (Ông Ngô Châu Bình)

Nghị quyết Hội nghị được thông qua với một trăm phần trăm biểu quyết.

Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức