Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 10/06/2019, 09:00
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/06/2019 | Nguyễn Nam Tư

- Thông tư 01/2019/TT-BNV, các quy định chính gồm:

Quản lý văn bản đến

 • Tiếp nhận văn bản điện tử đến
 • Đăng ký, số hóa văn bản đến
 • Trình, chuyển giao văn bản đến trong Hệ thống
 • Giải quyết văn bản đến trong Hệ thống

Quản lý văn bản đi

 • Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đi
 • Soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
 • Ban hành và phát hành văn bản
 • Hình thức chữ ký số của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản
 • Hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư
 • ...

Lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan

 • Yêu cầu tạo lập hồ sơ điện tử
 • Tạo lập hồ sơ điện tử
 • Nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử tại Lưu trữ cơ quan

Chức năng cơ bản của hệ thống

 • Nguyên tắc xây dựng Hệ thống
 • Yêu cầu chung khi thiết kế Hệ thống
 • Yêu cầu chức năng của Hệ thống
 • Yêu cầu về quản trị Hệ thống
 • Thông tin đầu ra của Hệ thống

- Văn phòng Sở thông báo nội dung Thông tư này đến toàn thể Cán bộ, Công chức, viên chức Sở Giao thông Vận tải.

@ Tải về 'Thông tư 01/2019/TT-BNV' TT01_BNV.pdf

Lượt người xem:  Views:   778
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành