Tin Chuyên Ngành
Thứ 3, Ngày 07/05/2019, 15:00
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2019 | Nguyễn Nam Tư

- Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của pháp luật từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

kiemtra-clctgt.png

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Nghị định số: 46 /2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng, ngày 25/3/2019 Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Kế hoạch số: 14/KH-SGTVT về việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng thuộc chuyên ngành giao thông năm 2019.

- Theo đó, mục đích của việc kiểm tra là: 1) Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 2) Qua kiểm tra đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt đông xây dựng; làm rõ những ưu điểm và tồn tại trong quá trình quản lý chất lượng công trình; 3) Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 4) Kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình các quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan; 5) Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Tây Ninh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung và công trình chuyên ngành giao thông nói riêng; 6) Chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Lượt người xem:  Views:   148
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành