Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tếVề việc hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế

Thực hiện Công văn số 1322/TCĐBVN-VT ngày 09/03/2022 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc thực hiện Công văn số 2012/BGTVT-HTQT ngày 03/3/2022 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 155/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ:

- Cổng thông tin Một cửa quốc gia, địa chỉ: https://vnsw.gov.vn,

- Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

- Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Đăng ký tài khoản và thực hiện các bước nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế theo quy định.

2. Đối với trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực tiếp:

Đơn vị hoạt động vận tải quốc tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 83, đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu nội dung chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (thông tin liên hệ: Ông Lê Phan Phi Phụng – Phụ trách P.QLVT-PTNL, SĐT 0946.398839; Bà Nguyễn Thị Như - P.TP QLVT-PTNL, SĐT 0978.751827; Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên, SĐT: 0972.500297) để được hướng dẫn./.

* Đính kèm văn bản Thông báo: 25-TB_thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phép liên vận quốc tế_Signed.pdf

6/2/2022 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-06/banner-lvqt-2022-final_Key_22062022135604.pngThông báo
Tăng cường sử dụng Công báo điện tử của Chính phủ và Công báo điện tử tỉnh Tây NinhTăng cường sử dụng Công báo điện tử của Chính phủ và Công báo điện tử tỉnh Tây Ninh

1423-vp-ubnd-tinh.png

5/9/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-05/CB-1423_Key_09052022164259.pngThông tin tuyên truyền
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng 70LA-2640Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng 70LA-2640

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH

 

THÔNG BÁO

(V/v mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng)

 

Ngày 07/04/2022, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Ông Lê Huy Thành (do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký) cụ thể như sau:

- Chủ Phương tiện: Lê Huy Thành

- Địa chỉ: Ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Loại xe máy chuyên dùng: Máy kéo nông nghiệp

- Nhãn hiệu (mác, kiểu): MTZ; Màu sơn: Đỏ; Nước sản xuất: Nga

- Số khung: 153288; Số máy: 90800286

- Biển số đăng ký: 70LA-2640

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 08/4/2022, nếu không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng nêu trên, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Trân trọng!

4/8/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-04/le-huy-thanh_Key_12042022141627.pngThông báo
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng 70LA-7379Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng 70LA-7379

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH

THÔNG BÁO

(V/v mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng)

 

Ngày 23/02/2022, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Ông Bùi Minh Châu (do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký) cụ thể như sau:

- Chủ Phương tiện: Bùi Minh Châu

- Địa chỉ: Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Loại xe máy chuyên dùng: Máy kéo nông nghiệp

- Nhãn hiệu (mác, kiểu): FORD; Màu sơn: Xanh; Nước sản xuất: Mỹ

- Số khung: B196449; Số máy: D460002

- Biển số đăng ký: 70LA-7379

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 30/3/2022, nếu không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng nêu trên, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Trân trọng!

3/30/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-03/70LA-7379_Key_30032022110847.pngThông báo
Thông báo phù hiệu số CO7221000001 cấp cho Xe tải biển số 70H-017.87 hết giá trị sử dụngThông báo phù hiệu số CO7221000001 cấp cho Xe tải biển số 70H-017.87 hết giá trị sử dụng

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh nhận được Công văn số 53/TTrGTVT  ngày 18/3/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc tước quyền sử dụng phù hiệu, cụ thể  phù hiệu Xe Công-ten-nơ số CO7221000001 cấp cho xe ô tô đầu kéo biển số đăng ký 70H-017.87, thời hạn tước 02 tháng (từ ngày 18/3/2022).

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo như sau:

1. Phù hiệu số CO7221000001 cấp cho xe ô tô đầu kéo biển số 70H-017.87 (có giá trị đến ngày 13/12/2024) thuộc HTX TM DV VT Phúc Đại Phát hết giá trị sử dụng từ ngày 18/3/2022 do bị tước quyền sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải để biết, thực hiện./.

* Ký thay Giám đốc - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.3/23/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-03/70H-01787_Key_23032022151041.pngThông báo
V/v đăng ký học Lớp Sơ cấp Quản trị và Khai thác vận tải đường bộ.V/v đăng ký học Lớp Sơ cấp Quản trị và Khai thác vận tải đường bộ.

sgtvt-socap-qlkt.png

3/14/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-03/BN-QLKT-LOP_Key_15032022165346.pngThông báo
Thông báo phù hiệu số 7221040742 cấp cho Xe tải biển số 70H-017.95 hết giá trị sử dụngThông báo phù hiệu số 7221040742 cấp cho Xe tải biển số 70H-017.95 hết giá trị sử dụng

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh nhận được Công văn số 42/TTrGTVT  ngày 10/3/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc tước quyền sử dụng phù hiệu, cụ thể  phù hiệu Xe Công-ten-nơ số 7221040742 cấp cho xe ô tô đầu kéo biển số đăng ký 70H-017.95, thời hạn tước 02 tháng (từ ngày 10/3/2022).

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo như sau:

1. Phù hiệu số 7221040742 cấp cho xe ô tô đầu kéo biển số 70H-017.95 (có giá trị đến ngày 02/02/2023) thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải Minh Thiên hết giá trị sử dụng từ ngày 10/3/2022 do bị tước quyền sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải để biết, thực hiện./.

* Ký thay Giám đốc - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.

* Đính kèm văn bản: Thong bao-PH het gia tri SD-70H01795-10.03.2022_Signed.pdf3/14/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-03/256-SGTVT_Key_16032022095903.pngThông báo
Thông báo phù hiệu số 7220035856 cấp cho Xe tải biển số 79D-3125 hết giá trị sử dụngThông báo phù hiệu số 7220035856 cấp cho Xe tải biển số 79D-3125 hết giá trị sử dụng

Kính gửi: Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải Phúc Đại Phát.

 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh nhận được Quyết định số 401/QĐ-XPHC ngày 24/02/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể: tước quyền sử dụng phù hiệu xe tải số 7220035856 (biển số đăng ký 79D-3125), thời hạn tước 02 tháng (từ ngày 28/02/2022).

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo như sau:

1. Phù hiệu số 7220035856 cấp cho xe tải biển số 79D-3125 (có giá trị đến ngày 13/12/2024) thuộc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải Phúc Đại Phát hết giá trị sử dụng từ ngày 28/02/2022 do bị tước quyền sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải để biết, thực hiện./.

* Ký thay Giám đốc - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.

* Đính kèm văn bản:Thong bao-PH het gia tri SD-79D3125-25.02.2022_Signed.pdf


3/1/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-03/206-SGTVT_Key_01032022110011.pngThông báo
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng BàngThông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng Bàng

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH

THÔNG BÁO

(V/v mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng)

 

Ngày 23/02/2022, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng Bàng (do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký) cụ thể như sau:

- Chủ Phương tiện: Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng Bàng

- Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Loại xe máy chuyên dùng: Máy dào bánh xích

- Nhãn hiệu (mác, kiểu): Kobelco; Màu sơn: Vàng; Nước sản xuất: Nhật

- Số khung: LN-8256; Số máy: 6D14-312930

- Biển số đăng ký: 70XA-0581

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 25/02/2022, nếu không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng nêu trên, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Trân trọng!

2/25/2022 7:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-02/mat-xmcd-cty-quangsang_Key_28022022093642.pngThông báo
Thông báo phù hiệu số 7221038335 cấp cho Xe tải biển số 51C-588.34 hết giá trị sử dụngThông báo phù hiệu số 7221038335 cấp cho Xe tải biển số 51C-588.34 hết giá trị sử dụng

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh nhận được Thông báo số 62/TB-TTrS ngày 23/01/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bến Tre về việc tước quyền sử dụng phù hiệu xe tải số 7221038335 (biển số đăng ký 51C-588.34), thời hạn tước 02 tháng (từ ngày 24/01/2022).

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo như sau:

1. Phù hiệu số 7221038335 cấp cho xe tải biển số 51C-588.34 (có giá trị đến ngày 11/07/2024) thuộc Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tâm hết giá trị sử dụng từ ngày 24/01/2022.

Đơn vị kinh doanh vận tải và chủ phương tiện không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại điểm d khoản 9 và điểm b khoản 12 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

2. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng phù hiệu, nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải để biết, thực hiện./.

* Ký thay Giám đốc - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.

* Đính kèm văn bản: Thong bao-PH het gia tri SD-51C58834-21.02.2022_Signed.pdf


2/22/2022 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-02/173-sgtvt_Key_22022022090129.pngThông báo
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021

dm-vbqppl-hethl-2021-pdf.png

* Đính kèm Phụ lục Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành: PL-DM-HETHL-06-2021.pdf

2/10/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-02/dm-vbqppl-hethl-2021_Key_10022022103733.pngThông báo
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của ông Đỗ Thành CôngThông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của ông Đỗ Thành Công

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÂY NINH


THÔNG BÁO

(V/v mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng)

 

Ngày 28/01/2022, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng của ông: Đỗ Thành Công (do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký) cụ thể như sau:

- Chủ Phương tiện: Đỗ Thành Công

- Số CMND: 290600260, Ngày cấp: 07/01/2013, Nơi cấp: Công an Tây Ninh.

- Địa chỉ: Ấp Phước Hiệp, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Loại xe máy chuyên dùng: Máy kéo nông nghiệp bánh lốp.

- Nhãn hiệu (mác, kiểu): Belarus; Màu sơn: Đỏ; Nước sản xuất: Belarus.

- Số khung: 405025; Số máy: 197148.

- Biển số đăng ký: 70LA-8390

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 31/01/2022, nếu không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng nêu trên, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Trân trọng!


1/31/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-02/mat-xmcd-dothanhcong_Key_28022022093349.pngThông báo
Quyết định về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02-qd-ubndtinh-giatronggiuxe.png

PL-GIAGIUXE.png

1/25/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2022-01/BN-02-2022-TRONGGIUXE_Key_25012022105652.pngThông báo
V/v Báo cáo lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.V/v Báo cáo lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Tây Ninh đã ban hành các văn bản:

- Công văn số 1235/SGTVT ngày 06/9/2021 triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP; tiếp tục thực hiện lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

- Công văn số 1375/SGTVT ngày 30/9/2021 đôn đốc thực hiện các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

- Công văn số 1703/SGTVT ngày 29/11/2021 nhắc nhở, đôn đốc thực hiện lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Theo đó, việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Các loại xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera được quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP gồm: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái) trở lên; Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11 năm 2021, các đơn vị báo cáo số lượng xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera là rất ít (283 xe đã lắp/2.094 xe phải lắp; chỉ đạt 13,5%).

Để kịp thời báo cáo Bộ GTVT, UBND tỉnh về kết quả thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, Sở GTVT Tây Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả triển khai lắp đặt camera theo mẫu đính kèm, gửi về Sở GTVT Tây Ninh trước ngày 20/12/2021 (trong báo cáo cần nêu rõ nguyên nhân, lý do cụ thể đối với những trường hợp chưa lắp đặt; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị…).

(Danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cập nhật và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Tây Ninh, địa chỉ trang web: sogtvt.tayninh.gov.vn; mục Thông tin cần biết - Thông báo).

 

Sở GTVT Tây Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Danh sach cac don vi kinh doanh van tai bang xe o to bao cao lap camera theo CV1776SGTVT.pdf


12/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-12/cam2-1776_Key_21122021145005.jpgThông báo
Thông báo về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Tây Ninh đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lạiThông báo về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Tây Ninh đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Ngày 24/10/2021, Sở GTVT Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-SGTVT về hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Trên cơ sở Thông báo số 11587/TB-SGTVT ngày 27/10/2021 của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố đã công bố cấp độ dịch đạt cấp 1 và 2 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

Sở GTVT Tây Ninh thông báo khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 31/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Phương án hoạt động tạm thời các tuyến cố định từ Tây Ninh đi Tp. Hồ Chí Minh theo phụ lục đính kèm. 

Do khu vực điều hành, phòng khách chờ tại Bến xe khách Tây Ninh đang trong thời gian thực hiện quyết định thiết lập khu vực phong tỏa tạm thời để điều tra truy vết phòng, chống dịch COVID-19 (Quyết định số 354/QĐ-BCĐ ngày 29/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Phường 2, Thành phố Tây Ninh) nên để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Sở GTVT Tây Ninh sẽ sắp xếp và thực hiện các thủ tục cho phương tiện của một số đơn vị vận tải đang hoạt động tuyến tại Bến xe Tây Ninh tạm thời chuyển về xuất bến tại Bến xe Hòa Thành đi Bến xe An Sương).

3. Về thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19: Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện theo Hướng dẫn 05/HD-SGTVT ngày 24/10/2021 của Sở GTVT Tây Ninh và chấp hành theo hướng dẫn của địa phương nơi đến tại Tp. Hồ Chí Minh.

4. Trường hợp phương tiện hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp độ 4 thì không được dừng, đỗ đón hoặc trả khách.

Sở GTVT Tây Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bến xe khách; các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị vui lòng liên hệ ông Lê Phan Phi Phụng, PTP. Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (SĐT: 0946.398839) để phối hợp hướng dẫn./.

126_Phụ lục_Tuyến Tây Ninh_An Sương.pdf

* PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT - NGUYỄN HỒNG HẢI - ĐÃ KÝ.

10/31/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/vanta-hkcodinh-final-01_Key_31102021091747.pngThông báo
Hướng dẫn hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"Hướng dẫn hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn chi tiết hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

 

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Cấp độ dịch và công bố cấp độ dịch: Gồm 4 cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Bản đồ cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được công bố hàng tuần (hiện nay là vào ngày thứ năm) được cập nhật đăng tải tại địa chỉ: https://covidmap.tayninh.gov.vn/

 

2. Các yêu cầu đối với người lao động (người làm việc tại trụ sở Công ty, điều khiển phương tiện, làm việc tại công trường xây dựng; Tư vấn giám sát…):

2.1. Yêu cầu về tiêm chủng và đảm bảo nguyên tắc 5K:

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin ngừa COVID-19 từ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng;

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng;

- Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo tất cả đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc (Trụ sở Công ty; Ban Chỉ huy công trình, láng trại…);

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.2. Xét nghiệm y tế:

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động như sau:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Khi:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa);

c) Người lao động làm việc tại trụ sở Công ty, Công trường xây dựng… ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc;

d) Người lao động làm việc tại trụ sở Công ty, Công trường xây dựng… ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc;

đ) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

 

II. HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

Được hoạt động ở tất cả các cấp độ dịch, cụ thể như sau:

1. Công trình, hạng mục công trình xây dựng:

- Trong vùng dịch cấp độ 1, 2, 3: Hoạt động bình thường; người lao động được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đảm bảo nguyên tắc 5K.

- Trong vùng dịch cấp độ 4: Hoạt động theo mô hình " 3 tại chỗ" (khi có quy định mới của UBND tỉnh thì sẽ áp dụng mô hình hoạt động theo quy định mới).

2. Người lao động làm việc tại các vùng dịch phải đảm bảo các yêu cầu tại mục 2, phần I nêu trên.

3. Vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, nhiên liệu, thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống (nếu có)… đảm bảo hoạt động thông suốt. Người trên phương tiện vận chuyển phải chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt khi vận chuyển vào công trường xây dựng thuộc vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 phải giữ khoảng cách đảm bảo "an toàn" với cán bộ kỹ thuật hoặc người điều hành công trường xây dựng.

 

III. CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

1. Đối với chủ đầu tư:

a) Thành lập "Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường" với thành viên bao gồm: Đại diện chủ đầu tư, đại diện Tư vấn giám sát; Chỉ huy trưởng công trường và người làm công tác y tế của nhà thầu thi công... để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường" do nhà thầu thi công xây dựng lập; tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời này và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; xử lý tình huống khi địa phương thay đổi cấp độ dịch và/hoặc khi phát hiện các trường hợp người lao động nhiễm, nghi nghiễm COVID-19 tại công trường.

- Kịp thời nắm bắt thông tin về cấp độ dịch, tình hình dịch bệnh tại khu vực thuộc phạm vi dự án, các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền; phổ biến kịp thời các yêu cầu, quy định pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho các nhà thầu xây dựng, người lao động và tổ chức hướng dẫn việc thực hiện.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai, ban hành các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường để thống nhất với các nhà thầu trong việc thực hiện.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường; định kỳ, đột xuất kiểm tra, đánh giá việc thực hiện "Kế hoạch" phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu các nhà thầu có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có); xử lý các vi phạm theo quy định.

b) Là đầu mối để hỗ trợ nhà thầu xây dựng, người lao động đảm bảo hoạt động thi công, lao động, sản xuất được thông suốt:

- Có đầu mối liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng cấp tỉnh hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch cho công trường và xử lý tình huống trong trường hợp công trường có các ca nhiễm, nghi nghiễm COVID-19.

- Có đầu mối liên lạc với cơ quan chức năng quản lý giao thông, vận tải của địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ nhà thầu trong hoạt động giao thông, vận tải phục vụ thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo việc cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị, hàng hóa, thí nghiệm... cho công trường thông suốt. Đặc biệt trong trường hợp khi dịch bùng phát cấp độ cao ở địa phương.

- Là đầu mối phối hợp với cơ quan chức năng trong việc giải quyết, ứng phó kịp thời các yêu cầu về phòng, chống dịch.

c) Chủ động cùng với nhà thầu xây dựng kế hoạch tiêm vacxin cho người lao động; báo cáo chính quyền địa phương để người lao động được ưu tiên tiêm vacxin, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở.

 

2. Đối với nhà thầu xây dựng:

Lập "Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường" phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại công trường và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác thi công tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cần phát huy tính chủ động trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý, bảo vệ công trường, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

a) Đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động:

- Khẩn trương rà soát, chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được tiêm đủ các mũi vacxin phòng COVID-19 cho người lao động do mình quản lý.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh, hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền, cơ quan y tế địa phương để có phương án quản lý công trường thi công cho phù hợp; thông báo cho người lao động biết, hướng dẫn người lao động có biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chủ đầu tư, các cấp chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn để sản xuất, thi công; huy động đầy đủ các trang thiết bị, đồ bảo hộ an toàn (đồ bảo hộ thi công, găng tay, khẩu trang y tế...) cho người lao động.

- Bố trí nơi ăn, chỗ ở; quản lý, sắp xếp nơi sinh hoạt, làm việc cho người lao động hợp lý (như: bố trí làm việc, sinh hoạt theo ca, nghiên cứu chia nơi sinh hoạt, nơi ăn, chỗ nghỉ của người lao động thành từng nhóm nhỏ nhằm giãn cách, giảm mật độ tập trung…) để hạn chế nguy cơ lây nhiễm rộng trong công trường khi có ca mắc COVID-19. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các khu vực nhà ở, lán trại… đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường chăm lo đời sống, quan tâm sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt của người lao động; có các giải pháp bảo vệ sức khỏe, kịp thời động viên, hỗ trợ để người lao động yên tâm lao động, sản xuất. Đảm bảo an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế hành chính khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn.

b) Chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho công trường:

- Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại các điểm thuận lợi tại nơi làm việc, công trường, láng trại… để người lao động, cá nhân có liên quan… quét mã QR.

- Chủ động kiểm soát chặt chẽ công tác giao, nhận vật liệu, vật tư, hàng hóa, thực phẩm, thiết bị, hồ sơ… đặc biệt chú ý đến việc tiếp xúc với các lái xe vận chuyển vật liệu, vật tư, người giao nhận, nhân công thời vụ….

- Xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao (như: người lao động làm việc tại trụ sở Công ty, công trường, láng trại; bảo vệ, quản lý kho, giao nhận vật liệu, hàng hóa…) theo kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị, cụ thể:

+ Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc;

+ Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc.

(Thông báo ngay kết quả xét nghiệm cho Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế xã nơi đơn vị có trụ sở, nơi đang làm việc).

- Khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại công trường, phải khẩn trương báo cho Tổ công tác phòng chống COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng của địa phương để được hướng dẫn xử lý, thực hiện cách ly và xét nghiệm để khẳng định và thực hiện phương án xử lý theo quy định.

- Thành lập Bộ phận phụ trách công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường phù hợp đặc điểm công trường; xây dựng, trình đại diện chủ đầu tư xem xét, phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường" và tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có); cập nhật tình hình, diễn biến, cấp độ dịch COVID-19 trên phạm vi công trường để điều chỉnh "Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường" cho phù hợp làm cơ sở thực hiện.

- Chú trọng việc quản lý thông tin dịch tễ của từng người, đặc biệt với những cá nhân có lịch sử dịch tễ từ vùng dịch nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài cho công trường thi công.

- Đối với lao động mới được huy động bổ sung phải thực hiện các yêu cầu về kiểm tra dịch tễ theo đúng quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương trước khi tham gia lao động, sản xuất trong công trường.

c) Rà soát tổ chức công trường, tổ chức thi công hợp lý:

- Bố trí mặt bằng, khu vực riêng để tiếp nhận vật tư, vật liệu, giao nhận hàng hóa, thực phẩm, hồ sơ... đảm bảo vệ sinh, thực hiện khử khuẩn trong trường hợp cần thiết. Bố trí không gian, văn phòng làm việc vệ sinh, thông thoáng, đảm bảo giãn cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

- Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến (như: tổ chức họp trực tuyến, giải quyết hồ sơ, tài liệu điện tử…); từng bước thay đổi các phương thức làm việc, quản lý thi công để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch thi công, sản xuất, huy động vật liệu, vật tư, thiết bị, thí nghiệm xây dựng... và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh trong trường hợp phát sinh các nguy cơ lây nhiễm tại công trường và/hoặc địa phương phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động xã hội theo quy định khi dịch bùng phát ở cấp độ cao. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong trường hợp địa phương phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động xã hội, vận tải theo quy định khi dịch bùng phát ở cấp độ cao để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu, vật tư, hàng hóa....

 

3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng:

3.1. Bố trí văn phòng làm việc của tư vấn giám sát thông thoáng, đảm bảo giãn cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong công trường khi phát sinh các ca nhiễm COVID-19…. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn khu vực nhà ở, văn phòng theo hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan chức năng.

3.2. Phối hợp với chủ đầu tư trong việc quản lý, giám sát hoạt động thi công xây dựng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà thầu thi công, của người lao động, của các tổ chức, cá nhân cung ứng, cung cấp nhiên liệu, vật liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ thi công đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

 

4. Đối với tổ chức, cá nhân cung ứng, cung cấp nhiên liệu, vật liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ thi công và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho người lao động trên công trường:

4.1. Xây dựng và triển khai phương án vận tải, vận chuyển, giao nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

4.2. Bố trí và yêu cầu lái xe, phụ xe (nếu có) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

4.3. Lập danh sách để theo dõi và thông báo cho nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tiếp nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa, nhu yếu phẩm thông tin về phương tiện (biển số xe), tên của lái xe, phụ xe thực hiện và tham gia vận tải, vận chuyển, giao nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa.

4.4. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe, phụ xe trong suốt quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn giao thông và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng; các tổ chức, cá nhân cung ứng, cung cấp nhiên liệu, nguyên - vật liệu, vật tư, hàng hóa… phục vụ thi công và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho người lao động trên công trường; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn này phổ biến, triển khai thực hiện, nhất là việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Quản lý Đô thị tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch trong hoạt động thi công dự án, công trình giao thông trên địa bàn.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp phổ biến, triển khai cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động thi công dự án, công trình giao thông trên địa bàn.

 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị vui lòng liên hệ ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh (SĐT: 0989.170028) để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn./.

* Giám đốc Sở GTVT - ông Nguyễn Tấn Tài - đã ký.

10/27/2021 9:30 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/thicong-ct-383_Key_27102021214205.pngThông báo
Hướng dẫn hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh  thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”Hướng dẫn hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh  thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

Thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn chi tiết hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

 

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Cấp độ dịch và công bố cấp độ dịch: Gồm 4 cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

 

Bản đồ cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được công bố hàng tuần (hiện nay là vào ngày thứ năm) được cập nhật đăng tải tại địa chỉ: https://covidmap.tayninh.gov.vn/

 

2. Các yêu cầu đối với học viên, thí sinh dự học, sát hạch lái xe:

2.1. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tạo mã QR cá nhân và quét mã QR trong quá trình tham gia học tập, dự sát hạch tại cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe.

2.2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.3. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

2.4. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ.

 

3. Các yêu cầu chung đối với người lao động tham gia hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe (bao gồm: giáo viên; cán bộ, nhân viên; người lao động làm việc tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe):

3.1. Yêu cầu về tiêm chủng:

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin ngừa COVID-19 từ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 3 đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng (cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tại vùng dịch cấp độ 4: dừng hoạt động).

3.2. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tạo mã QR cá nhân và quét mã QR khi đến làm việc tại cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe.

3.3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

3.4. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

d) Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc;

đ) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

 

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ DỊCH:

1. Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2: Hoạt động bình thường.

2. Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn có dịch ở cấp 3: Hoạt động hạn chế, cụ thể như sau:

2.1. Hoạt động đào tạo lái xe:

a) Các môn học lý thuyết: Đào tạo trực tuyến.

b) Môn thực hành lái xe: Tập trung học viên để được giáo viên hướng dẫn trực tiếp, số lượng như sau:

- Đào tạo thực hành hạng A1, A2: Không quá 10 học viên tại sân tập lái.

- Đào tạo hạng B1, B2: Bố trí 01 giáo viên; không quá 02 học viên/xe; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện.

- Đào tạo hạng C: Bố trí 01 giáo viên; không quá 04 học viên/xe; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện.

2.2. Công tác sát hạch lái xe:

a) Sát hạch lý thuyết:

- Tập trung thí sinh (theo khung giờ từng đợt) tại các phòng chờ sát hạch: không quá 10 thí sinh/phòng (ngồi giãn cách).

- Số lượng thí sinh vào phòng sát hạch lý thuyết không quá 10 thí sinh/đợt, mỗi người ngồi cách nhau 01 máy tính.

b) Sát hạch thực hành lái xe trong sa hình:

Tập trung không quá 10 thí sinh tại khu vực thực hành lái xe mô tô và ô tô.

c) Sát hạch thực hành lái xe đường trường (đối với ô tô):

- Đối với hạng B1, B2: Bố trí 01 sát hạch viên; không quá 02 thí sinh/xe, đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện.

- Đối với hạng C: Bố trí 01 sát hạch viên; không quá 04 thí sinh/xe, đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện.

 

3. Đối với địa bàn cấp 4: Dừng hoạt động.

 

4. Các trường hợp được phép hoạt động phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Hướng dẫn này.

 

III. CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE:

1. Trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để thực hiện kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đối với giáo viên, nhân viên, học viên, thí sinh dự sát hạch và cá nhân khác khi đến cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch.

2. Đảm bảo tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Tạo mã QR tại các điểm như: cổng ra/vào, phòng học, phòng làm việc, sân tập lái, căn tin, trên xe tập lái… để học viên, thí sinh, người đến giao dịch… quét mã QR.

3. Yêu cầu tất cả người ra/vào cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đeo khẩu trang đúng cách trong suốt quá trình làm việc, học tập, giảng dạy, dự sát hạch, liên hệ giải quyết công việc…

4. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

5. Thường xuyên dọn vệ sinh và khử khuẩn các phòng học, phòng chờ, phòng sát hạch, xe tập lái, xe sát hạch trước và ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo, sát hạch.

6. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, cụ thể như sau: Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc.

Thông báo ngay kết quả xét nghiệm cho Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế xã nơi đơn vị có trụ sở, nơi đang làm việc.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kính đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

2. Đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn này phổ biến, triển khai thực hiện.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định  của Bộ Y tế và Hướng dẫn này.

4. Giao Chánh Thanh tra Sở GTVT Tây Ninh chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái, các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị vui lòng liên hệ ông Nguyễn Thanh Tân, PTP. Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái- Sở GTVT Tây Ninh (SĐT: 0918.585015) để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn./.

* Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh - ông Nguyễn Tấn Tài - dã ký.

10/27/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/bn-shlx-383_Key_27102021213118.pngThông báo
Hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa  thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”Hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa  thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

Thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành "Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn chi tiết hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa (bao gồm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa và hoạt động vận tải nội bộ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình…) đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

 bn-hdvt-cv19-01.png


I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Cấp độ dịch và công bố cấp độ dịch: Gồm 4 cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

 

Cấp độ dịch đánh giá theo phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) do Bộ Y tế công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/

Cấp độ dịch đánh giá với phạm vi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (hoặc thấp hơn) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các tỉnh, thành phố công bố. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được công bố hàng tuần (hiện nay là vào ngày thứ năm) được cập nhật đăng tải tại địa chỉ: https://covidmap.tayninh.gov.vn/

 

2. Các yêu cầu đối với hành khách tham gia giao thông:

2.1. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, quét mã QR tại Bến xe/điểm dừng đón trả khách; Bến khách ngang sông.

2.2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.3. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

2.4. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

 

3. Các yêu cầu chung đối với người lao động tham gia hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa (bao gồm: Người điều khiển phương tiện, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện; Người làm việc tại các Bến xe, Trạm dừng đón trả khách, Bến khách ngang sông; Nơi xếp dỡ hàng hóa; Cảng, Bến thủy nội địa):

3.1. Yêu cầu về tiêm chủng:

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin ngừa COVID-19 từ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng (dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở vùng dịch cấp độ 4).

3.2. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, quét mã QR tại Bến xe/điểm dừng đón trả khách; Bến khách ngang sông; Cảng, Bến thủy nội địa; Nơi xếp dỡ hàng hóa.

3.3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

3.4. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

d) Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

đ) Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

e) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

 

II. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH (nội tỉnh, liên tỉnh):

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách:

1.1. Đối với địa bàn cấp 1: Hoạt động với tần suất bình thường.

1.2. Đối với địa bàn cấp 2:

a) Đường bộ: Hoạt động hạn chế. Cụ thể:

- Đối với xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch: Hoạt động không quá 50% số lượng phương tiện của đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Đối với xe tuyến cố định, xe buýt: Hoạt động không quá 50% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất phương án bằng văn bản đối với tuyến liên tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

b) Bến khách ngang sông: Được hoạt động; đảm bảo giãn cách người trên phương tiện.

1.3. Đối với địa bàn cấp 3:

a) Đường bộ: Hoạt động hạn chế. Cụ thể:

- Đối với xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch: Hoạt động không quá 20% số lượng phương tiện của đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Đối với xe tuyến cố định, xe buýt: Hoạt động không quá 30% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất phương án bằng văn bản đối với tuyến liên tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

b) Bến khách ngang sông: Được hoạt động; đảm bảo giãn cách người trên phương tiện.

1.4. Đối với địa bàn cấp 4: Dừng hoạt động.

 

2. Hoạt động vận chuyển người lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh (bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa):

2.1. Đối với địa bàn cấp 1, cấp 2: Hoạt động đảm bảo nguyên tắc 5K, quét mã QR dán trên phương tiện vận chuyển; lập danh sách vận chuyển.

2.2. Đối với địa bàn cấp 3, cấp 4: Hoạt động theo phương án khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo nguyên tắc 5K, quét mã QR dán trên phương tiện vận chuyển; lập danh sách vận chuyển. Đảm bảo các biện pháp y tế và sự giám sát của địa phương nơi cư trú, lưu trú.

 

III. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (nội tỉnh, liên tỉnh):

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa:

- Hoạt động ở tất cả các cấp độ dịch. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính) hoạt động tại địa bàn cấp 4: Số lượng người tham gia không quá 50% so với điều kiện bình thường.

2. Hoạt động vận chuyển hàng hóa (không kinh doanh vận tải):

Hoạt động ở tất cả các cấp độ dịch. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

IV. CÁC YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

1. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện:

1.1. Xây dựng và triển khai Phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo Hướng dẫn này; bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại các điểm kiểm dịch nơi làm việc như: Trụ sở Công ty, Bến xe, Trạm dừng đón trả khách, Bến khách ngang sông; Cảng, Bến thủy nội địa,… để người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, người đến giao dịch, hành khách… quét mã QR.

1.2. Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện thủy đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

1.3. Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

1.4. Trường hợp có hành khách đi từ địa bàn có dịch ở cấp 4: lập danh sách hành khách đi xe theo Phụ lục đính kèm phuluc-huongdan-vantai.docx; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh sách hành khách đi xe về Sở Giao thông vận tải; lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật;

1.5. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô (nếu có).

1.6. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, cụ thể:

- Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm cả người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

- Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng).

Thông báo ngay kết quả xét nghiệm cho Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế xã nơi đơn vị có trụ sở, nơi đang làm việc.

 

2. Bến xe khách; Trạm dừng đón, trả khách; Cảng, bến thủy nội địa; Bến khách ngang sông:

2.1. Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách, xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại các điểm thuận lợi để người đến giao dịch, người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, hành khách… quét mã QR.

2.2. Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; bố trí khu vực bán vé, phòng chờ (đối với bến xe), nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

2.3. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

2.4. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

2.5. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện thủy; hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.6. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao (thực hiện tương tự khoản 1.6, mục 1, phần IV Hướng dẫn này).

3. Nơi xếp dỡ hàng hóa:

3.1. Xây dựng và triển khai phương án xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR để người đến giao dịch, người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, người xếp dỡ hàng hóa… quét mã QR.

3.2. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

3.3. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

3.4. Yêu cầu người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 và Bộ Y tế.

4. Phương tiện vận tải:

4.1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên;

4.2. Đối với xe vận tải hành khách: Dán mã QR trên xe để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện quét mã QR.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; các bến xe khách, trạm đón, trả khách; cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; nơi xếp dỡ hàng hóa; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn này phổ biến, triển khai thực hiện, nhất là việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp phổ biến, triển khai đến các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện. Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (khi có văn bản lấy ý kiến) thống nhất về phương án khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (gồm tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh) để triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh phối hợp, phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn cho các đơn vị vận tải, thành viên Hiệp hội biết, thực hiện.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định  của Bộ Y tế và Hướng dẫn này.

5. Giao Chánh Thanh tra Sở GTVT Tây Ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị vui lòng liên hệ ông Lê Phan Phi Phụng, PTP. Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (SĐT: 0946.398839) để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn./.

10/27/2021 7:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/bn-hdvt-cv19-383_Key_27102021084012.pngThông báo
Giấy mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã đăng ký về địa phươngGiấy mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã đăng ký về địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 3367/KH-UBND ngày 30/9/2021 và văn bản số 3422/UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước có nguyện vọng trở về địa phương.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh trân trọng kính mời: người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước có đăng ký trở về địa phương theo Kế hoạch của tỉnh đi xét nghiệm SARS-CoV-2 và về Tây Ninh như sau:

 

* Đính kèm danh sách đã đăng ký: 1-TPHCM.xlsx; 2- BINH-DUONG.xlsx; 3- DONG-NAI.xlsx; 4- BINH-PHUOC.xlsx; 5- LONG AN.xlsx

dongpuoc-goc2-750.jpg

Đoàn xe sẵn sàng đón người dân về quê


I. Thời gian và địa điểm đón người dân về Tây Ninh:

1. Đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh:

a) Ngày 18/10/2021: Đón tại Bến xe An Sương, gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh; trừ huyện Củ Chi (dự kiến 806 người, có danh sách kèm theo):

-08 giờ: Đón người dân về Tx. Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu.

-09 giờ: Đón người dân về Tp. Tây Ninh, Tx. Hòa Thành, Dương Minh Châu.

-10 giờ: Đón người dân về Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu.

b) 09 giờ ngày 18/10/2021: Đón tại Bến xe Củ Chi, gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại huyện Củ Chi (dự kiến số lượng 36 người, có danh sách kèm theo).

2. Đón người dân tại tỉnh Bình Dương:

a) 08 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Bình Dương (Đường 30/4, Tp. Thủ Dầu Một), gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Tp. Thủ Dầu Một, Tp. Thuận An, Tp. Dĩ An (dự kiến số lượng khoảng 96 người, có danh sách kèm theo).

b) 09 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Tx. Bến Cát, gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Tx. Bến Cát, Tx. Tân Uyên và các huyện: Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên (dự kiến số lượng khoảng 60 người, có danh sách kèm theo).

3. Đón người dân tại tỉnh Đồng Nai:

a) 08 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Đồng Nai (Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa), gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Tp. Biên Hòa và các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu (dự kiến số lượng khoảng 59 người,  danh sách kèm theo).

b) 10 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Dầu Dây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), gồm người dân Tây Ninh đang lưu trú tại các huyện: Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Long Khánh (dự kiến số lượng khoảng 28 người, có danh sách kèm theo).

4. Đón người dân tại tỉnh Bình Phước:

a) 08 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Trường Hải (Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), gồm người dân đang Tây Ninh lưu trú tại Tp. Đồng Xoài và các huyện: Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú (dự kiến số lượng khoảng 18 người, có danh sách kèm theo).

b) 10 giờ ngày 19/10/2021: Đón tại Bến xe Tx. Bình Long (tỉnh Bình Phước), gồm người dân đang lưu trú tại các huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành (dự kiến số lượng khoảng 13 người, có danh sách kèm theo).

5. Đón người dân tại tỉnh Long An:

a) Địa điểm đón: Bến xe Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

b) Thời gian đón: 09 giờ ngày 19/10/2021 (dự kiến số lượng khoảng 35 người, có danh sách kèm theo).

II.  Hình thức đón về:

-Trường hợp người dân có phương tiện cá nhân (xe ô tô, xe mô tô, xe máy) và có nhu cầu đi xe cá nhân về Tây Ninh, đề nghị tập trung tại địa điểm đón nêu trên trước 45 phút để được tổ chức, sắp xếp và được lực lượng Thanh tra giao thông và Công an Tây Ninh tổ chức dẫn đoàn về đảm bảo an toàn, chu đáo.

 

-Các trường hơp khác được tổ chức đón tập trung bằng phương tiện ô tô tại các điểm đón nêu trên, đề nghị tập trung trước 45 phút để được kiểm tra y tế và sắp xếp lên phương tiện đưa về địa phương.

III. Địa điểm tập trung khi khi về đến địa phương:

- TP Tây Ninh: tại Nhà thi đấu đa năng, đường Hoàng Lê Kha, phường 3, Thành phố Tây Ninh.

- TX. Hòa Thành: Trường THCS Trường Hòa (xã Trường Hòa, TX Hòa Thành)

- Gò Dầu: Trung tâm y tế huyện Gò Dầu.

- TX Trảng Bàng: Tại Bến xe cũ Thị xã Trảng Bàng.

- Dương Minh Châu: UBND xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu).

- Châu Thành: Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành.

- Bến Cầu: Trường THCS Khưu Văn Khuông (Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu).

- Tân Châu: Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu.

- Tân Biên: Trường THCS Trà Vong (xã Trà Vong)

IV. Một số lưu ý:

- Khi nhận được tin nhắn thông báo thời gian đón về (qua hệ thống "brandname TAYNINHeGov") thì chủ động đi xét nghiệm SARS CoV-2 và đi đến điểm đón về (phải có Giấy xét nghiệm âm tính SARS CoV-2 còn thời hạn trong 72 giờ bằng test nhanh hoặc PCR đến ngày được đón về).

- Người dân lưu giữ tin nhắn thông báo của tỉnh và xuất trình "TIN NHẮN" cho các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra khi di chuyển đến địa điểm xét nghiệm và điểm đón về.

- Mang theo giấy Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) khi đi xét nghiệm và đến điểm đón.

- Mang theo Giấy xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2 khi đến điểm đón về.

- Khai báo y tế trước qua App Zalo Tây Ninh Smart hoặc khai báo giấy theo mẫu gửi kèm (nếu không sử dụng Smartphone) khi đi xét nghiệm và khi đi đến điểm đón về.

Kính mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An có đăng ký về địa phương theo Kế hoạch, chủ động đi xét nghiệm SARS-CoV-2 và đến điểm đón về Tây Ninh theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Giám đốc Sở GTVT - Nguyễn Tấn Tài - đã ký.

10/15/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/dongpuoc-goc2-383_Key_16102021111946.jpgThông báo
Phương án đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã đăng ký (theo Kế hoạch số 3367/KH-UBND) trở về địa phương.Phương án đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã đăng ký (theo Kế hoạch số 3367/KH-UBND) trở về địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 3367/KH-UBND ngày 30/9/2021 và Văn bản số 3422/UBND-KT ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước có nguyện vọng trở về địa phương. UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng phương án tổ chức đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An về địa phương (đã đăng ký theo Kế hoạch) về địa phương.

* Toàn văn các phương án đón người dân từ 5 tỉnh, thành phố: 

1- CV3594 - UBND đón người từ TPHCM.pdf

2- CV3592 -UBND đón người từ Bình Dương.pdf

3- CV3591-UBND đón người từ Đồng Nai.pdf

4- CV3595 - UBND đón người từ Đồng Nai.pdf

5- CV3593-UBND đón người từ Long An.pdf

* Danh sách người dân đã đăng ký về địa phương:

1-TPHCM.xlsx

2-BINH-DUONG.xlsx

3-DONG-NAI.xlsx

4-BINH-PHUOC.xlsx

5-LONG AN.xlsx

10/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/pa-bn-don5tinh_Key_15102021172213.pngThông báo
Tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19Tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Thông báo số 423-TB/VPTU ngày 24/9/2021 về một số nội dung công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, như sau:

I. Quy mô, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng

1. Quy mô đánh giá cấp độ dịch áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách: cấp xã và có thể ở quy mô như tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm.

2. Mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng:

a. Cấp 1: Nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh;

b. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

c. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

d. Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

II. Vận tải hành khách nội tỉnh Tây Ninh

1. Tại các địa phương/vùng Cấp 3 và Cấp 4

1.1. Đường bộ: Dừng hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe ô tô (gồm các loại hình: xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch); trừ các trường hợp vận chuyển người đi cấp cứu, khám chữa bệnh; vận chuyển người hoàn thành cách ly, vận chuyển người khỏi bệnh COVID-19 đưa về nơi cư trú; và các trường hợp cấp thiết khác.

1.2. Đường thủy nội địa: Dừng hoạt động các bến khách ngang sông.

2. Tại các địa phương/vùng Cấp 1 và Cấp 2

2.1. Đường bộ

- Xe tuyến cố định, xe vận chuyển khách du lịch: Tiếp tục dừng hoạt động.

- Xe taxi: Được hoạt động không quá 30% số lượng xe của đơn vị vận tải (được Sở Giao thông vận tải Tây Ninh cấp phù hiệu theo quy định); đảm bảo vận chuyển không quá 50% sức chứa/chuyến xe.

- Xe buýt: Được hoạt động không quá 30% số chuyến xe/ngày/tuyến; đảm bảo vận chuyển không quá 50% sức chứa/chuyến xe.

- Xe hợp đồng: Được hoạt động để vận chuyển hành khách đi lại khám chữa bệnh, cấp cứu; vận chuyển người hoàn thành cách ly; vận chuyển người khỏi bệnh Covid-19.

- Xe đưa rước công nhân, chuyên gia: Đảm bảo vận chuyển không quá 50% sức chứa/chuyến xe.

*Trường hợp các phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa phương/vùng Cấp 3 hoặc Cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

2.2. Đường thủy nội địa

- Các bến khách ngang sông được hoạt động; phương tiện đảm bảo vận chuyển không quá 50% sức chứa/chuyến.

- Riêng Bến khách Năm Chỉ (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên): tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

3. Vận tải hành khách liên tỉnh (từ Tây Ninh đi các tỉnh/thành phố và ngược lại)

3.1. Đường bộ: Tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (gồm các loại hình: xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch) cho đến khi có thông báo mới; trừ các trường hợp vận chuyển người đi cấp cứu, khám chữa bệnh; vận chuyển người hoàn thành cách ly, vận chuyển người khỏi bệnh COVID-19 đưa về nơi cư trú; vận chuyển công nhân, chuyên gia; vận chuyển đưa đón người dân giữa các địa phương và các trường hợp cấp thiết khác.

3.2. Đường thủy nội địa: Tiếp tục dừng hoạt động các bến khách ngang sông giữa Tây Ninh và Long An cho đến khi có thông báo mới.

III. Các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19

1. Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện vận tải

a. Trường hợp đang có nơi ở (nhà) thuộc địa phương/vùng Cấp 3 hoặc Cấp 4 khi đến làm việc tại các địa phương/vùng Cấp 1 hoặc Cấp 2 (được cho phép hoạt động vận tải hành khách theo Phần II Kế hoạch này) thì phải thực hiện: "ăn - nghỉ - làm việc" tại địa phương/vùng Cấp 1 hoặc Cấp 2; không được về nhà cho đến khi có quyết định điều chỉnh giảm cấp độ nguy cơ dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền đối với nơi đang ở. Đồng thời, trước khi rời khỏi nơi đang ở đến làm việc trong địa phương/vùng Cấp 1 hoặc Cấp 2 phải đáp ứng điều kiện sau:

- Người có nơi ở (nhà) tại địa phương/vùng Cấp 3: Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

- Người có nơi ở (nhà) tại địa phương/vùng Cấp 4: Phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

b. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) trong quá trình làm việc:

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng Cấp 1, Cấp 2: Xét nghiệm hàng tuần (07 ngày/lần).

c. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; Đảm bảo đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia, mã QR có thể ở dạng điện tử trên điện thoại di động, dán trên các thẻ nhân viên hoặc thẻ in giấy. Yêu cầu phải quét mã QR tại điểm kiểm dịch của tất cả các điểm đến.

d. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại phương tiện; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện.... Chú ý đối với xe taxi: phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

2. Người lao động làm việc tại đơn vị vận tải, bến xe khách, bến khách ngang sông… có tiếp xúc trực tiếp với người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện vận tải, hành khách

a. Trường hợp đang có nơi ở (nhà) thuộc địa phương/vùng Cấp 3 hoặc Cấp 4 khi đến làm việc tại các địa phương/vùng Cấp 1 hoặc Cấp 2: Áp dụng tương tự theo điểm a, khoản 1, mục III Kế hoạch này.

b. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) trong quá trình làm việc:

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng Cấp 1, Cấp 2: Xét nghiệm hàng tuần (07 ngày/lần).

c. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; Đảm bảo đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia, mã QR có thể ở dạng điện tử trên điện thoại di động, dán trên các thẻ nhân viên hoặc thẻ in giấy. Yêu cầu phải quét mã QR tại điểm kiểm dịch của tất cả các điểm đến.

d. Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phương tiện vận tải

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19; phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ. Tạo mã QR điểm kiểm dịch dán tại cửa xe, trên xe để người lên xuống xe quét mã QR khi tham gia giao thông trên xe.

4. Đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện

a. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; bố trí người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện vận tải, nhân viên điều hành, bán vé, nhân viên làm việc tại đơn vị, bến xe, bến khách ngang sông, điểm đón, trả khách… phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch; Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR khi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại điểm kiểm dịch của địa điểm làm việc, bến tàu, bến xe, trên xe,… để nhân viên, người lên xuống xe quét mã QR.

b. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phương tiện theo quy định của Bộ Y tế; vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như: bề mặt vô lăng lái, tay nắm, ghế ngồi, sàn phương tiện…;

c. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý; bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc;

d. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển; tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô (nếu có); bảo đảm phương tiện hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi; yêu cầu người lái xe  chỉ dừng đỗ dọc đường tại những vị trí cho phép.

5. Bến xe khách, Bến khách ngang sông

a. Xây dựng phương án đón, trả hành khách ra, vào bến theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR; yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định;

b. Bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi dừng, đỗ phương tiện để hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

c. Trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

d. Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

6. Hành khách đi trên phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa: Phải tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, quét mã QR.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Kể từ 00 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021.

2. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh và Sở GTVT các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

- Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến khách ngang sông, chủ phương tiện… triển khai thực hiện.

- Kiên quyết dừng hoặc không cho hoạt động nếu không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch, tạo và quét mã QR cá nhân, mã QR tại điểm kiểm dịch.

3. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện.

4. Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương biết, thực hiện.

5. Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện; bến xe khách; bến khách ngang sông; các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Kế hoạch này và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm việc tạo và quét mã QR.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì chủ động giải quyết, hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Ký thay Chủ tịch - Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng - đã ký.


10/13/2021 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/bn-kh-3560-ubndtinh_Key_13102021140350.pngThông báo
V/v thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 10/2021V/v thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 10/2021

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh.

Sở GTVT thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tỉnh Tây Ninh của Chi nhánh 1 - Công ty CP TĐ Mai Linh tại Tây Ninh đang áp dụng cụ thể theo bảng giá như sau:

 

STTNội dung giá cướcThành tiền (đ/km)
1Xe Vios (4C) :       
                             Mở cửa 0,25 km đầu 
                             Km tiếp theo đến Km 3013.700
                             Km thứ 31 trở đi11.000
2Xe (7C) Innova J,G,E, Mitsubishi, Xpander, KiaRondo... 
                             Mở cửa 0,25 km đầu 
                             Km tiếp theo đến Km 3015.600
                             Km thứ 31 trở đi14.200
3Xe Kia, Hyundai (4C) :  
                             Mở cửa 0,25 km đầu 
                             Km tiếp theo đến Km 3013.700
                             Km thứ 31 trở đi11.000
4Tiền chờ600
10/8/2021 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/giacuoc-bn_Key_11102021093112.pngThông báo
Danh sách Giấy phép kinh doanh, phù hiệu vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Tây Ninh cấp từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021Danh sách Giấy phép kinh doanh, phù hiệu vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Tây Ninh cấp từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021
10/8/2021 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/bn-ph-gpkd-t9-sgtvt_Key_11102021142443.pngThông báo
Triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR Code của Cục C06 thay thế cho mã QR Code của ngành GTVTTriển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR Code của Cục C06 thay thế cho mã QR Code của ngành GTVT

Kính gửi:

  • Các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa;
  • Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
  • Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Tây Ninh;
  • Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 6850/TCĐBVN-VT ngày 24/9/2021 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR Code của C06 thay cho mã QR Code của ngành GTVT. Sở Giao thông vận tải Tây Ninh tiếp tục thông báo và đề nghị các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, các đơn vị, cá nhân có liên quan về việc triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm khai báo thông tin do Cục C06 - Bộ Công an vận hành, cụ thể như sau:

1. Kể từ 18 giờ 00 ngày 24/9/2021, triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô (lái xe và người đi cùng xe ô tô) vận tải hàng hóa do Cục C06 vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Trong thời gian triển khai thử nghiệm, đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa có thể thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc trên phần mềm của Tổng Cục ĐBVN tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn.

(Đính kèm theo "Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, khai báo di chuyển nội địa của lái xe, người đi cùng xe ô tô vận tải hàng hóa" theo văn bản số 5785/QLHC-TTDLDC ngày 20/9/2021 của Cục C06).

2. Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, phần mềm sẽ sinh ra mã QR Code theo hướng dẫn kèm theo; lái xe (là người đại diện) có trách nhiệm in mã QR Code của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành xe (để thay thế cho giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code trên phần mềm của Tổng Cục ĐBVN). Mỗi người trên phương tiện sẽ có 01 mã QR Code cố định được sinh ra ở lần kê khai đầu tiên; khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi, lấy mã QR Code đã in dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hóa.

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa (không áp dụng đối với xe ô tô chở người (xe con, xe khách), xe máy).

Trong thời gian thử nghiệm phần mềm của Cục C06, đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa có thể sử dụng mã QR Code trên phần mềm của Cục C06 hoặc mã QR Code trên phần mềm của Tổng Cục ĐBVN để dán trên xe ô tô vận tải hàng hóa của đơn vị mình.

3. Đề nghị các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến cho chủ phương tiện, người điều khiển, người đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hóa biết, thực hiện; kiểm soát, quét mã QR Code được cấp theo các phần mềm nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (thông tin liên hệ: Ông Lê Phan Phi Phụng - PTP, SĐT 0946.398839; Ông Nguyễn Thanh Tân - PTP, SĐT 0918.585015; Bà Nguyễn Thị Như - Chuyên viên, SĐT 0978.751827; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên, SĐT: 0972.500297; Ông Tạ Anh Tuấn - Chuyên viên, SĐT 0974.201883) để được hướng dẫn./.


10/4/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/VNEID_Key_04102021113441.pngThông báo
Về “Mô hình bảo vệ và bảo trì công trình cầu - đường có sự tham gia của cộng đồng” thuộc gói thầu CS6, Dự án LRAMP.Về “Mô hình bảo vệ và bảo trì công trình cầu - đường có sự tham gia của cộng đồng” thuộc gói thầu CS6, Dự án LRAMP.
9/22/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-10/bn-sgtvt_Key_08102021145649.pngThông tin tuyên truyền
Tiếp tục triển khai việc kê khai cấp mới, cấp lại và cập nhật các thông tin đối với Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa theo mã QR CodeTiếp tục triển khai việc kê khai cấp mới, cấp lại và cập nhật các thông tin đối với Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa theo mã QR Code

Ngày 26/8/2021, Sở GTVT Tây Ninh đã có văn bản số 1205/SGTVT về việc triển khai sử dụng phần mềm tự động cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa theo mã QR Code tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn (có đính kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Để tạo thuận lợi cho lưu thông vận chuyển hàng hóa và đảm bảo các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải Tây Ninh tiếp tục thông báo và đề nghị các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kê khai, cập nhật cấp mã QR Code đối với xe vận tải hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Đối với các xe đăng ký cấp mới mã QR Code hoặc đã được cấp mã QR Code nhưng hết hiệu lực: Đề nghị các đơn vị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn và kê khai, cập nhật thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị đơn vị in ra để dán trên kính xe, phía dưới bên phụ xe.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có sự thay đổi các thông tin đối với lái xe, người đi theo xe, giấy xét nghiệm SAR CoV-2, thời hạn đăng kiểm phương tiện, hành trình lưu thông…: Đề nghị các đơn vị truy cập tài khoản đã đăng ký (gồm Email và số điện thoại) trên phầm mềm để cập nhật lại các thông tin thay đổi theo mã QR Code đã cấp cho từng phương tiện.

(Đính kèm theo hướng dẫn sử dụng của Tổng cục ĐBVN)

huong-dan-su-dung.pdf

*Một số lưu ý: Việc kê khai phải đảm bảo thông tin chính xác, đúng sự thật. Đơn vị vận tải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai. Trường hợp khai báo thông tin sai sự thật hoặc vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

2. Để phục vụ kiểm soát tại chốt nhanh chóng, giảm ùn tắc và góp phần phục vụ cho công tác phòng chống dịch hiệu quả, đề nghị các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn cho lái xe và người đi cùng thực hiện khai báo di chuyển nội địa phòng chống dịch Covid-19 theo phần mềm: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (thông tin liên hệ: Ông Lê Phan Phi Phụng - PTP, SĐT 0946.398839; Ông Nguyễn Thanh Tân - PTP, SĐT 0918.585015; Bà Nguyễn Thị Như - Chuyên viên, SĐT 0978.751827; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên, SĐT: 0972.500297; Ông Tạ Anh Tuấn - Chuyên viên, SĐT 0974.201883) để được hướng dẫn./.

* Ký thay Giám đốc Sở GTVT - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.

--------------------------------------------------

9/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-09/bn-1246-sgtvt_Key_10092021083149.pngThông báo
Danh sách phân công trực ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 02 tháng 9 năm 2021Danh sách phân công trực ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 02 tháng 9 năm 2021

DS-TRUCNGHILE-02-9-21.png

9/1/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-09/BN-TRUCNGHILE-02-9-21_Key_01092021085857.pngThông báo
Triển khai sử dụng phần mềm tự động cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ website: vantai.drvn.gov.vn (thay thế phần mềm tại địa chỉ website:luongxanh.drvn.gov.vn)Triển khai sử dụng phần mềm tự động cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ website: vantai.drvn.gov.vn (thay thế phần mềm tại địa chỉ website:luongxanh.drvn.gov.vn)

Ngày 18/7/2021, Sở GTVT Tây Ninh đã có văn bản số 1040/SGTVT về việc hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh Quốc gia và lưu thông trong nội tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho quản lý, lưu thông vận chuyển hàng hóa trong thời gian các địa phương áp dụng Chỉ thị  16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc truy cập và cấp Giấy nhận diện được thực hiện trên môi trường mạng tại địa chỉ website: luongxanh.drvn.gov.vn.

 

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa, Tổng cục ĐBVN ban hành văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25/8/2021 và văn bản số 6137/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 26/8/2021 về việc triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá theo mã QR Code tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn.

 

Triển khai hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh về việc cấp Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR Code đối với xe vận tải hàng hóa, đề nghị thực hiện như sau:

1. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR Code trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021.

2. Để đăng ký mới, đề nghị các đơn vị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị đơn vị in ra để dán trên kính xe, phía dưới bên phụ xe.

3. Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18h00 ngày 26/8/2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị đơn vị in ra để dán trên kính xe, phía dưới bên phụ xe.

 (Đính kèm theo hướng dẫn sử dụng của Tổng cục ĐBVN: Hướng dẫn cấp QR tự động_27-8-Mới.docx)

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (thông tin liên hệ: Ông Lê Phan Phi Phụng - P.TP QLVT-PTNL, SĐT 0946.398839; Ông Nguyễn Thanh Tân - P.TP QLVT-PTNL, SĐT 0918.585015; Bà Nguyễn Thị Như - Chuyên viên, SĐT 0978.751827; Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên, SĐT: 0972.500297; Ông: Tạ Anh Tuấn - Chuyên viên, SĐT 0974.201883) để được hướng dẫn./. 

* Ký thay Giám đốc Sở GTVT - Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Hải - đã ký.

8/28/2021 7:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-08/bn-vt-278_Key_28082021071253.pngThông báo
Thông báo về việc cách ly y tế đối với người dân Tây Ninh lưu trú tại  thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phươngThông báo về việc cách ly y tế đối với người dân Tây Ninh lưu trú tại  thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương

Hiện nay, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 rất phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 về phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương trong vùng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trong đó: thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách đến ngày 15/9/2021, tỉnh Tây Ninh thực hiện giãn cách đến ngày 30/8/2021. Đồng thời, tỉnh đang triển khai thực hiện Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 nhằm kịp thời phát hiện và tách các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 để điều trị.

Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TC-TTg, đặc biệt bảo vệ an toàn cho người dân, nhất là gia đình, người thân của người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương; UBND tỉnh Tây Ninh thông báo như sau:

1. Người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương theo kế hoạch đón của tỉnh, khi về đến địa phương phải thực hiện cách ly y tế theo một trong hai hình thức như sau:

1.1. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi là cách ly tại nhà)

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chuẩn đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đón về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đón về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện): Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 07 ngày (kể từ ngày đón về địa phương), luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần (bằng phương pháp RT-PCR) vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày đón về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần (bằng phương pháp RT-PCR) vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

c) Điều kiện cách ly tại nhà, bao gồm:

- Người được cách ly cam kết (mẫu Bản cam kết kèm theo).

- Người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly cam kết (mẫu Bản cam kết kèm theo).

- Nơi cách ly phải đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 (ban hành kèm theo Công văn số 5599/BYT-MT) và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà (mẫu Giấy xác nhận kèm theo).

1.2. Cách ly tập trung tại các cơ sở dịch vụ có trả phí:

Người dân không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà theo Khoản 1.1 nêu trên hoặc người dân có nguyện vọng cách ly tập trung tại các cơ sở dịch vụ: lựa chọn, đăng ký các cơ sở cách ly dịch vụ và tự trả phí (kèm theo danh sách các cơ sở được phép cách ly). Thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày đón về địa phương.

2. Sở Y tế

Hướng dẫn các địa phương, cơ sở dịch vụ được phép cách ly thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 về cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tin đến người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương (theo danh sách được xác nhận) để biết, lựa chọn, đăng ký hình thức cách ly.

- Phân loại danh sách đăng ký cách ly theo từng địa phương và gửi về Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai cho UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra và xác nhận điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà các trường hợp đăng ký cách ly tại nhà trên địa bàn.

- Tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR người dân trong thời gian cách ly và xử lý các trường hợp dương tính với SARS-COV-2 theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Lắp đặt biển cảnh báo trước cửa nhà có người cách ly theo quy cách: nền đỏ, chữ vàng "ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19".

- Trang bị thùng màu vàng chứa chất thải lây nhiễm có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2" để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

- Tổ chức quản lý, theo dõi và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, nhà có người cách ly và người cách ly.

Đề nghị các cơ quan và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này./.

*Ký thay Chủ tịch - Phó Chủ tịch - Võ Đức Trong - đã ký.

mau-camket-cachlyyte-tainha.docx

8/21/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-08/bn-2818-00_Key_21082021174957.pngThông báo
Sở GTVT Tây Ninh kính mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại TPHCM đã đăng ký về địa phương theo kế hoạch của tỉnhSở GTVT Tây Ninh kính mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại TPHCM đã đăng ký về địa phương theo kế hoạch của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 2755/KH-TBHC ngày 13/8/2021 của Tiểu Ban hậu cần và Thông báo số 2722/TB-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về tổ chức đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh trân trọng kính mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có đăng ký trở về địa phương theo kế hoạch của tỉnh đi Tiêm vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm SARS-CoV-2; tập trung ra điểm đón về Tây Ninh như sau:

I. THÀNH PHẦN: có danh sách kèm theo

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tiêm vắc xin và xét nghiệm SARS-CoV-2:

a) Thời gian: từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021.

b) Địa điểm:

- Tiêm vắc-xin và xét nghiệm: Trung tâm Hội nghị White Palace. Địa chỉ: số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Giữ xe: Có thể đi xe máy hoặc taxi khi đi tiêm vắc-xin, xét nghiệm; Giữ xe máy tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Địa chỉ số 179 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

2. Đón về:

a) Thời gian: từ ngày 25/8 đến ngày 29/8/2021.

b) Địa điểm: 05 bến xe, bao gồm: Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông (bến xe cũ - quận Bình Thạnh), Bến xe ngã tư Ga, Bến xe An Sương, Bến xe Củ Chi.

(Chi tiết danh sách, thời gian và địa điểm từng đợt theo Bảng chi tiết kèm theo)

Lưu ý:

- Người dân lưu giữ tin nhắn thông báo của tỉnh và xuất trình "TIN NHẮN" hoặc “THƯ MỜI” có kèm theo danh sách cho các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra khi di chuyển đến địa điểm tiêm vắc-xin, xét nghiệm và điểm đón.

- Mang theo giấy Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) khi đi tiêm vắc xin, xét nghiệm và đến điểm đón.

- Mang theo Giấy xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2 khi đến điểm đón về.

- Khai báo y tế trước qua App Zalo Tây Ninh Smart hoặc khai báo giấy theo mẫu gửi kèm (nếu không sử dụng Smartphone) khi đi tiêm vắc xin và xét nghiệm; khi đi đến điểm đón về.

- Di chuyển đến địa điểm đón về: chỉ bằng phương tiện taxi (Không mang theo phương tiện cá nhân: xe mô tô, xe máy, xe đạp... đến địa điểm đón về). Có 2 hãng taxi hoạt động, liên hệ theo số điện thoại sau:

+ Đối với taxi Mai Linh: liên hệ theo số tổng đài 1055.

+ Đối với taxi Vinasun: liên hệ theo số tổng đài (028) 38 272727.

Kính mời người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có đăng ký về địa phương đi Tiêm vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 và đón về Tây Ninh theo đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh - Nguyễn Tấn Tài - đã ký.


8/21/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-08/bn-88-sgtvt-00_Key_21082021123356.pngThông báo
1 - 30Next