Thông tin cần biết - Thông báo
 
​ Kính gửi: - Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh;- Các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh;- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;- Các Chủ đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp, trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/7/2021, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đã ban hành văn bản số 1040/SGTVT về việc Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho ...
 
Thực hiện Hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN tại Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng "luồng xanh" ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 về ...
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo về việc tổ chức vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kể từ 00 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ ...
 
​ Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2322/UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT Tây Ninh thông báo kể từ 00 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới: I. ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Tây NinhNewThực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2479-ubndtinh.png

7/26/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/bn-2479_Key_26072021184809.pngThông báo
Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở GTVT Tây Ninh trong tình hình dịch Covid-19Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở GTVT Tây Ninh trong tình hình dịch Covid-19

100-tb-sgtvt.png

7/23/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/100-bn-sgtvt-03_Key_23072021171704.pngThông báo
Hướng dẫn chủ động khai báo y tế và thông tin cá nhân bằng ứng dụng Zalo trước khi đi vào địa phận tỉnh Tây NinhHướng dẫn chủ động khai báo y tế và thông tin cá nhân bằng ứng dụng Zalo trước khi đi vào địa phận tỉnh Tây Ninh

104-hd-khaibao-yte-trc-khi-vaotinhTN.png

7/21/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/bn-104-sgtvt_Key_23072021173751.pngThông báo
Về việc phối hợp triển khai thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh. Về việc phối hợp triển khai thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh.

Kính gửi:

- Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Các Chủ đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp, trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/7/2021, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh đã ban hành văn bản số 1040/SGTVT về việc Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa; vận chuyển công nhân, chuyên gia, người đi cách ly và người hoàn thành cách ly lưu thông trên các tuyến Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh Tây Ninh.

 luongxanh-bn-01.png

Để phối hợp đẩy nhanh cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải theo yêu cầu của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT Tây Ninh kính đề nghị quý đơn vị phối hợp thông tin, phổ biến và đề nghị các đơn vị hoạt động vận tải thuộc các đối tượng được cấp giấy nhận diện phương tiện khẩn trương đăng ký theo hướng dẫn tại văn bản số 1040/SGTVT ngày 18/7/2021 của Sở GTVT Tây Ninh. Sở GTVT tăng cường bố trí cán bộ làm việc, xử lý nhanh và trả kết quả cho đơn vị, cụ thể:

1. Nội dung hướng dẫn kèm theo văn bản số 1040/SGTVT, đề nghị truy cập vào Website: http://luongxanh.drvn.gov.vn

(Các bước trình tự đăng ký, trả kết quả được thực hiện trên môi trường mạng)

2. Thời gian tiếp nhận đăng ký: 24/7 (24 giờ mỗi ngày; kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ).

 

3. Thời gian giải quyết, trả kết quả:

-Trường hợp đăng ký nộp hồ sơ từ 07 giờ sáng đến 17 giờ chiều: Thời gian giải quyết và trả kết quả không quá 120 phút.

-Trường hợp đăng ký nộp hồ sơ từ 17 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau: Thời gian giải quyết và trả kết quả trước 09 giờ sáng.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Ông: Lê Phan Phi Phụng - PTP. QLVT, SĐT 0946398839; Ông: Nguyễn Thanh Tân - PTP. QLVT, SĐT 0918585015; Bà: Nguyễn Thị Như - Chuyên viên, SĐT 0978751827; Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên, SĐT 0972500297; Ông: Tạ Anh Tuấn - Chuyên viên, SĐT 0974201883) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến các đơn vị vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp phổ biến, thực hiện./.

* Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh - Nguyễn Tấn Tài đã ký.


7/20/2021 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/luongxanh-bn-02_Key_20072021202300.pngThông báo
Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh Quốc gia; lưu thông trong nội tỉnhHướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh Quốc gia; lưu thông trong nội tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN tại Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng "luồng xanh" ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

bn-tb-phieunhandien-03.jpg

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn trình tự cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh Quốc Gia; xe đưa rước công nhân, chuyên gia; vận tải hàng hóa nhu yếu phẩm; các loại hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, chế biến; công trình xây dựng… lưu thông trong nội tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông, quản lý người và phương tiện (số hóa); và thuận lợi cho việc truy vết khi cần thiết (Có phụ lục hướng dẫn đính kèm).

Đề nghị các đơn vị vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn để triển khai thực hiện./.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ

CẤP GIẤY NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN

ƯU TIÊN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số:1040/SGTVT, ngày:18/7/2021

của Sở GTVT Tây Ninh)

1. Mục đích: Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi và việc quản lý người, phương tiện tham gia vận chuyển (số hóa) trên các "Luồng xanh" đã công bố để đi đến (hoặc đi qua) các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Loại hình vận chuyển được cấp Giấy nhận diện phương tiện tham gia lưu thông theo luồng xanh Quốc Gia:

2.1. Phương tiện vận chuyển

a) Xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản….

b) Xe vận chuyển các loại hàng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; vận chuyển thiết bị; vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19; Công trình xây dựng.…

c) Xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia, người lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

2.2. Các luồng vận tải do Sở GTVT Tây Ninh cấp thẻ nhận diện:

a) Lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi TP.HCM hoặc đi qua TPHCM để đi đến các tỉnh miền Tây Nam bộ và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 7 → ĐT 822→ ĐT 825 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

-Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1.

 - Lộ trình 3: ĐT.784 - ĐT.782 ( hoặc QL22B) - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Lộ trình 4 (qua điểm kết nối ĐT.789 và Tỉnh lộ 6): có 02 lộ trình, bao gồm:

 + Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.789 - Tỉnh lộ 6 - Tỉnh lộ 15 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.

 + ĐT.787B - ĐT.789 - Tỉnh lộ 6 - Tỉnh lộ 15 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Lộ trình 5 (qua điểm kết nối Hương lộ 2): ĐT.787B - Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 7 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Lộ trình 6 (qua điểm kết nối Hương lộ 10): Tây Ninh - QL.22 - Hương lộ 10 - Tỉnh lộ 7 - QL.22 - Thành phố Hồ Chí Minh.

 

b) Lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( bao gồm các Cảng biển ) và ngược lại:

-Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 →
tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

c) Lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi Bình Dương:

- Lộ trình 1 (qua điểm kết nối cầu Sài Gòn): Tây Ninh - ĐT.781 - cầu Sài Gòn - ĐH.702 - Bình Dương.

- Lộ trình 2 (qua điểm kết nối cầu Bến Củi): Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.784 - ĐT.789B (đường Đất Sét - Bến Củi) - cầu Bến Củi - ĐT.750 - đường Cách Mạng Tháng 8 - ĐT.744 - Bình Dương.

- Lộ trình 3 (qua điểm kết nối cầu Bến Súc): Tây Ninh - ĐT.781 - ĐT.784 - ĐT.789B (đường Đất Sét - Bến Củi) ĐT.789 - Tỉnh lộ 7 - cầu Bến Súc - ĐT.744 - Bình Dương.

 

d) Lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi Bình Phước:

-Lộ trình: Tây Ninh - ĐT.785 - ĐT794 - ĐT.752 - QL.13 - tỉnh Bình Phước.

 

đ) Lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Long An:

-Lộ trình: Tây Ninh - QL.22B - QL.22 - ĐT.787A - ĐT.821 - ĐT.825 - tỉnh Long An.

 

3. Phương tiện vận tải hàng hóa nội tỉnh được cấp giấy nhận diện:

Vận tải hàng hóa nội tỉnh đảm bảo lưu thông thông suốt (trừ các khu vực phong tỏa, cách ly được thành lập theo hướng dẫn của Bộ y tế tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT, đã có tổ chức giao thông phù hợp cho từng Khu vực). Do vậy Sở GTVT Tây Ninh không công bố hệ thống "Luồng xanh" nội tỉnh mà chỉ cấp "Giấy nhận diện" cho phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia; hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm; các loại hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, chế biến; công trình xây dựng,.. để thuận lợi cho việc lưu thông; việc quản lý người và phương tiện (số hóa); và thuận lợi cho việc truy vết khi cần thiết .

 

4. Trách nhiệm của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe:

-Chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

-Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

-Không được dừng, đỗ dọc đường khi không thật sự cần thiết; giữ khoảng cách khi tiếp xúc đúng quy định.

-Chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; chấp hành kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát lực lượng chức năng, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; mang theo thông báo và Giấy nhận diện của phương tiện để được kiểm tra nhanh ưu tiên qua các chốt kiểm soát khi lưu thông trên các luồng xanh.

-Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trong suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông.

-Đơn vị vận tải, chủ phương tiện chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển; đảm bảo biện pháp an toàn trong suốt quá trình phương tiện lưu thông, giao nhận trao đổi hàng hoá từ nơi đi - đến/về.

-Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

5. Đối với trình tự cấp Giấy nhận diện cho phương tiện:

a) Đối với đơn vị đề nghị cấp Giấy nhận diện:

Đơn vị vận tải truy cập địa chỉ website: http://luongxanh.drvn.gov.vn và thực hiện theo các bước hướng dẫn nộp hồ sơ (Lưu ý: chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký là Sở GTVT Tây Ninh).

b) Trình tự giải quyết:

-Sở GTVT Tây Ninh sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các đơn vị, tiến hành kiểm tra để giải quyết cho đơn vị.

-Kết quả giải quyết sẽ được Sở GTVT Tây Ninh gửi về cho các đơn vị thông qua hộp thư điện tử hoặc qua tài khoản Zalo để các đơn vị tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

c) Thời gian giải quyết: Không quá 24 giờ.

         

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Ông: Lê Phan Phi Phụng, PTP. QLVT, SĐT 0946398839; Ông: Nguyễn Thanh Tân, PTP. QLVT, sđt: 0918585015; Bà: Nguyễn Thị Như – Chuyên viên, SĐT 0978751827; Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên, SĐT: 0972500297; Ông: Tạ Anh Tuấn – Chuyên viên, SĐT 0974201883) để được hướng dẫn, hỗ trợ giúp./.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hướng dẫn các bước đăng ký nộp hồ sơ qua phần mềm như sau:

 

Bước 01: Mở trình duyệt web truy cập vào website: http://luongxanh.drvn.gov.vn

bn-1040-01.png

 

Bước 02: Nhập Email của đơn vị vào ô Email sau đó chọn nhận mã xác thực

bn-1040-02.png

Bước 03: Đăng nhập vào địa chỉ Email của đơn vị, vào hộp thư đến lấy "Mã xác thực"

bn-1040-03.png

Bước 04: Nhập "Mã xác thực" vào ô Mã xác thực sau đó chọn tiếp tục

bn-1040-04.png

Bước 05 : Chọn "Lập đề nghị cấp Thẻ nhận diện" và điền đầy đủ thông tin vào các mục sau đó chọn "Gửi đề nghị":

bn-1040-05.png

bn-1040-06.png

 

 


7/19/2021 8:00 PMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/bn-tb-phieunhandien-02_Key_19072021192420.jpgThông báo
Thông báo Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội  để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội  để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo về việc tổ chức vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kể từ 00 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

 

I. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô:

1. Dừng hoạt động đối với tất cả các loại hình vận tải hành khách trong nội tỉnh Tây Ninh và từ Tây Ninh đi các tỉnh, thành phố và ngược lại (bao gồm: xe vận chuyển khách theo tuyến cố định; xe trung chuyển khách; xe khách theo hợp đồng; xe vận chuyển khách du lịch; xe taxi; xe buýt); trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ; xe chở người đi cấp cứu; xe vận chuyển người đi cách ly và hoàn thành cách ly về địa phương; xe đưa đón công nhân, chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

2. Vận chuyển người đi cách ly và hoàn thành cách ly về địa phương; đưa đón công nhân, chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

2.1. Đối với lái xe, phụ xe:

- Thực hiện xét nghiệm SARS CoV-2 và mang theo Giấy xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 (giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ hoặc 03 ngày) để xuất trình khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

- Phải khai báo y tế hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế; trường hợp có sử dụng thiết bị smartphone thì cài đặt, sử dụng 01 trong các ứng dụng: tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI… để thực hiện khai báo y tế điện tử và phải mở Bluetooth 24/24.

- Lập danh sách tất cả người đi trên xe (thông tin cụ thể gồm: Họ và tên, ngày sinh, số CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu, ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại); sau khi kết thúc chuyến xe gửi ngay danh sách hành khách cho đơn vị vận tải, chủ phương tiện để lưu trữ, phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

- Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo ngay với đơn vị quản lý, chủ xe, gọi điện ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế (0947.209050) hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ điều trị kịp thời.

 

2.2. Đối với phương tiện vận chuyển:

- Thực hiện khử khuẩn bề mặt khoan chở hành khách, lái xe; tay cầm, cửa lên xuống trước và sau khi kết thúc quá trình vận chuyển.

- Đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến, ngồi cách ghế; mở cửa kính xe thông thoáng trong quá trình vận chuyển.

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trong suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông.

- Phải bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn gần cửa lên xuống.

 

2.3. Đối với công nhân, chuyên gia; người đi cách ly và người hoàn thành cách ly về địa phương:

- Phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi lên xe (trường hợp cá nhân có sử dụng thiết bị smartphone thì cài đặt, sử dụng 01 trong các ứng dụng: tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI… để thực hiện khai báo y tế điện tử và phải mở Bluetooth 24/24).

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân để lái xe lập danh sách vận chuyển.

- Đối với người đi cách ly và người hoàn thành cách ly về địa phương thì ngoài các yêu cầu trên, phải cấp hành các quy định khác của ngành Y tế.

 

2.4. Đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện; chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện các yêu cầu tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên.

- Lưu trữ danh sách vận chuyển do lái xe gửi về để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, phụ xe có đủ điều kiện phòng chống dịch trước khi thực hiện vận chuyển; đảm bảo biện pháp an toàn trong suốt quá trình phương tiện lưu thông.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, để lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

 

II. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô:

1. Vận tải hàng hóa được phép hoạt động để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chế biến; công trình xây dựng; tiêu thụ sản phẩm; hàng hóa thiết yếu, … nhưng phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch.

2. Các yêu cầu đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe:

2.1. Đối với lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe:

- Thường xuyên xét nghiệm SARS CoV-2 để sàng lọc, sớm phát hiện dịch bệnh.

- Khi vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh đi đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại, phải mang theo Giấy xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 (giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ hoặc 03 ngày) để xuất trình khi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của các địa phương.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

- Khai báo y tế hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế; trường hợp có sử dụng thiết bị smartphone thì cài đặt, sử dụng 01 trong các ứng dụng: tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI… để thực hiện khai báo y tế điện tử và phải mở Bluetooth 24/24. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

- Không được dừng, đỗ dọc đường khi không thật sự cần thiết. Các trường hợp đặc biệt như: vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế… ra vào các khu phong tỏa, cách ly được lập theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT phải được sự cho phép của chính quyền địa phương và tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch.

 

2.2. Đối với phương tiện vận tải:

- Phải được khử khuẩn khoang trong cabin, tay cầm trước và sau khi kết thúc quá trình vận chuyển.

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trong suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông.

 

2.3. Đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo bảo thực hiện các yêu cầu tại mục 2.1 và mục 2.2.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, phụ xe có đủ điều kiện phòng chống dịch trước khi thực hiện vận chuyển; đảm bảo biện pháp an toàn trong suốt quá trình phương tiện lưu thông, giao -nhận trao đổi hàng hoá.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, để lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

 

III. Đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa:

1. Dừng hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa và hoạt động đưa đón tại các Bến khách ngang sông.

Riêng Bến khách Lái Mai-Cầu Hàn được tiếp tục hoạt động để phục vụ vận chuyển công nhân, lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh trong thời gian chưa tổ chức sản xuất theo mô hình 03 tại chỗ "sản xuất tại chỗ-ăn tại chỗ-nghỉ ngơi tại chỗ" hoặc chưa tổ chức được việc đưa đón công nhân tập trung. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

- Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

- Không chở quá 50% sức chứa.

- Đơn vị tổ chức đưa đón người qua lại tại bến khách ngang sông phải lập danh sách vận chuyển của từng chuyến phà (theo mẫu yêu cầu); chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo người điều kiển phương tiện, hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

2. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa đường thủy nội địa:

Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa được phép hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa Sông Sài Gòn và Sông Vàm Cỏ Đông từ tỉnh Tây Ninh đi đến các tỉnh, thành phố và ngược lại nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch. Cụ thể như sau:

- Người lái phương tiện thủy nội địa và người đi cùng phải tổ chức ăn, nghỉ trên phương tiện.

- Khi đến Bến, Cảng, chủ phương tiện chỉ cử 01 người đại diện (phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, . .) để liên hệ với lực lượng chức năng, chủ Cảng, Bến thủy nội địa, khách hàng… và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Khai báo danh sách người đi theo phương tiện vận chuyển khi cập Bến, Cảng tại Tây Ninh cho Cảng Vụ ĐTNĐ Tây Ninh, Đại diện Cảng Vụ III trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Chủ Cảng, Bến thủy nội địa phải có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu phòng phống dịch đối với nhân viên quản lý, bốc xếp hàng hóa …

- Chấp hành các yêu cầu phòng chống dịch của địa phương nơi đến.

 

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh; các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của ngành Y tế; và các yêu cầu tại thông báo này.

2. Kính đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp phổ biến, triển khai cho các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

3. Kính đề nghị Công an tỉnh; các sở, ban ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

4. Giao Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng QLVT, PT&NL; Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định./.

* Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh - Nguyễn Tấn Tài đã ký.

7/18/2021 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/99-tb-sgtvt-bn-02_Key_18072021102655.pngThông báo
Thông báo về tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo về tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


98-bn-01-02.png


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2322/UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT Tây Ninh thông báo kể từ 00 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới:


I. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô:

1. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh:

Dừng hoạt động các loại hình vận tải hành khách từ Tây Ninh đi các tỉnh, thành phố và ngược lại, bao gồm: xe chạy tuyến cố định; xe buýt; xe hợp đồng; xe vận chuyển khách du lịch; xe taxi (trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển người cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, nhân viên làm việc của các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh).

2. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh:

a) Dừng hoạt động các loại hình vận tải hành khách, bao gồm: xe chạy tuyến cố định; xe buýt; xe vận chuyển khách du lịch; xe hợp đồng (trên 09 chỗ ngồi).

b) Xe taxi được hoạt động trong phạm vi nội tỉnh (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg gồm: Huyện Dương Minh Châu;Thị xã Trảng Bàng; Thị trấn Bến Cầu và các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, An Thạnh của huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh). Các đơn vị kinh doanh vận tải loại hình taxi trên địa bàn tỉnh chỉ được hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị.

c) Xe hợp đồng (từ 09 chỗ ngồi trở xuống): chỉ hoạt động trong phạm vi nội tỉnh trong các trường hợp cần thiết như chở người đi bệnh viện, cấp cứu, có việc khẩn cấp.

3. Các trường hợp được phép hoạt động phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19:

a) Đối với xe đưa đón công nhân, chuyên gia:

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Lái xe, phụ xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 (Giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ); bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử qua các phần mềm: tokhaiyte.vn, Vietnam Health Declaration, Bluzone hoặc Ncovi.

-Phương tiện phải được khử khuẩn hàng ngày; tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, ngồi xen kẽ, cách ghế; mở cửa kính xe thông thoáng trong quá trình vận chuyển.

-Người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi lên xe.

-Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng xe đưa đón công nhân, chuyên gia phải yêu cầu công nhân, chuyên gia thực hiện khai báo y tế hàng ngày tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất.

b) Đối với xe taxi:

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Lái xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 (Giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ); bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử qua các phần mềm: tokhaiyte.vn, Vietnam Health Declaration, Bluezone hoặc Ncovi.

-Phương tiện phải được khử khuẩn hàng ngày; tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, ngồi xen kẽ, cách ghế; mở cửa kính xe thông thoáng trong quá trình phục vụ hành khách. 

-Người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế điện tử (trường hợp hành khách không sử dụng điện thoại thông minh thì lái xe thực hiện khai báo điện tử "khai hộ" cho hành khách; trường hợp không thực hiện được thì áp dụng hình thức khai báo giấy và lưu lại tờ khai).

-Từ chối vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định.

c) Đối với xe hợp đồng (từ 09 chỗ ngồi trở xuống):

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Lái xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 (Giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ); bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử qua các phần mềm: tokhaiyte.vn, Vietnam Health Declaration, Bluezone hoặc Ncovi.

-Phương tiện phải được khử khuẩn; đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, ngồi xen kẽ, cách ghế; mở cửa kính xe thông thoáng trong quá trình vận chuyển.

-Người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.


II. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô:

1. Về tổ chức hoạt động: Tất cả các loại phương tiện vận tải hàng hóa được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch.

2. Trách nhiệm của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe:

-Thường xuyên tổ chức xét nghiệm SARS CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) cho đội ngũ lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe để sàng lọc, sớm phát hiện dịch bệnh và mang theo giấy xét nghiệm SARS CoV-2 âm tính để xuất trình theo yêu cầu tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch của các tỉnh, thành phố (Giấy xét nghiệm trong vòng 72 giờ).

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử qua các phần mềm: tokhaiyte.vn, Vietnam Health Declaration, Bluezone hoặc Ncovi.

-Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

-Đảm bảo phương tiện không được dừng, đỗ trên đường tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

-Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, các yêu cầu các lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch và mang theo Giấy nhận diện phương tiện (nếu có) để được ưu tiên kiểm tra nhanh khi qua các Chốt kiểm soát.

-Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trong suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông.

-Đơn vị vận tải, chủ phương tiện chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển; đảm bảo biện pháp an toàn trong suốt quá trình phương tiện lưu thông, giao nhận trao đổi hàng hoá từ nơi đi - đến/về.

-Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, để lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.


III. Đối với hoạt động các bến khách ngang sông:

1. Dừng hoạt động các Bến khách ngang sông trên các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg gồm: Huyện Dương Minh Châu;Thị xã Trảng Bàng; Thị trấn Bến Cầu và các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, An Thạnh của huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.

Đối với bến khách Lái Mai-Cầu Hàn: Vẫn được hoạt động để phục vụ vận chuyển công nhân, lao động làm việc tại các công ty, doanh nghệp, cơ sản xuất kinh doanh trong thời gian chưa áp dụng hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình 03 tại chỗ: "sản xuất tại chỗ-ăn tại chỗ-nghỉ ngơi tại chỗ".

2. Các bến khách ngang sông được phép hoạt động phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Không chở quá 50% sức chứa, không quá 10 người/chuyến; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người.

-Các đơn vị tổ chức đưa đón người qua lại tại bến khách ngang sông chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo người điều kiển phương tiện, hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.


IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện.

2. Kính đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp phổ biến, triển khai cho các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

3. Kính đề nghị Công an tỉnh; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện; các Tổ Covid cộng đồng kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe đảm bảo khi hoạt động phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. 

4. Giao Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng QLVT, PT&NL, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Tây Ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các Chốt kiểm tra liên ngành; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định./.

* Đính kèm toàn văn bản: TB_Tổ chức vận tải TN_Theo CT15-CT16.signed.pdf


7/16/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/98-bn-01_Key_16072021104752.pngThông báo
Thông báo về việc đăng ký phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hoá thiết yếu đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam BộThông báo về việc đăng ký phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hoá thiết yếu đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ
Xem kết quả giải quyết ở cuối trang (đính kèm các thông báo của Sở GTVT TP.HCM)


bn-93-0001.png


Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại các văn bản: Công văn số 6434/BGTVT-VT ngày 05/7/2021 về việc phối hợp phân luồng phương tiện vận tải đảm bảo thông suốt 24/24, Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021 về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19, Thông báo kết luận số 238/TB-BGTVT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác vận tải hàng hóa trong hình hình dịch Covid-19;

Thực hiện Hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN tại Công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 về việc tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2268/UBND-KT ngày 09/7/2021 về việc phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24 trước diễn biến của dịch Covid-19.

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn thực công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trình tự thủ tục cấp Giấy nhận diện ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia khi lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi đến Tp. Hồ Chí Minh và lưu thông "quá cảnh" (đi qua) địa bàn Tp. Hồ Chí Minh để đến các tỉnh, thành phố khác theo phụ lục "HƯỚNG DẪN" đính kèm.

Đề nghị các đơn vị vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện./.


HƯỚNG DẪN

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạo thuận lợi(tạo luồng xanh) ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi đến và đi qua địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

I. Trách nhiệm của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe:

-Chủ động liên hệ cơ quan y tế để xét nghiệm SARS CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) cho đội ngũ lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe để sàng lọc, sớm phát hiện dịch bệnh và mang theo giấy xét nghiệm SARS CoV-2 âm tính để xuất trình theo yêu cầu của các tỉnh, thành phố và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch (giấy xét nghiệm trong thời hạn 3 ngày hoặc 72 giờ).

-Chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

-Đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

-Không được dừng, đỗ dọc đường khi không thật sự cần thiết; giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

-Chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; chấp hành kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát lực lượng chức năng, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; mang theo thông báo và Giấy nhận diện của phương tiện để được kiểm tra nhanh ưu tiên qua các chốt kiểm soát khi lưu thông trên các luồng xanh.

-Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trong suốt quá trình phương tiện hoạt động tham gia giao thông.

-Đơn vị vận tải, chủ phương tiện chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển; đảm bảo biện pháp an toàn trong suốt quá trình phương tiện lưu thông, giao nhận trao đổi hàng hoá từ nơi đi - đến/về.

-Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, để lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển.

II. Về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện khi tham gia lưu thông theo luồng xanh:

1. Mục đích: Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia từ Tây Ninh đi đến Tp. Hồ Chí Minh hoặc lưu thông "quá cảnh" (đi qua) địa bàn Tp. Hồ Chí Minh để đến các tỉnh, thành phố khác trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(Tạo luồng xanh ưu tiên cho phương tiện vận chuyển đã có Giấy nhận diện để đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trong thời gian nhanh nhất).

2. Loại hình vận chuyển được cấp Giấy nhận diện phương tiện để thuận lợi kiểm soát nhanh khi tham gia lưu thông theo luồng xanh:

2.1. Các phương tiện từ Tây Ninh đi đến địa bàn Tp. Hồ Chí Minh:

a) Xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm như: gạo, mì gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản…) từ Tây Ninh đi đến địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại.

b) Xe vận chuyển hàng hóa, xe chở chuyên gia, công nhân từ Tây Ninh đi đến địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại (phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh).

c) Xe vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh đi đến các cảng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại.

2.2. Các phương tiện từ Tây Ninh đi đến các tỉnh, thành phố khác lưu thông "quá cảnh" (đi qua) địa bàn Tp. Hồ Chí Minh:

Xe vận chuyển hàng hóa, xe chở chuyên gia, công nhân lưu thông "quá cảnh" (đi qua) địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

3. Các lộ trình vận chuyển lưu thông theo luồng xanh:

3.1. Lộ trình đi đến địa bàn Tp. Hồ Chí Minh:

Tùy theo lộ trình vận chuyển trên cơ sở đề nghị của đơn vị vận tải, Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh sẽ thẩm định để cấp Giấy nhận diện từng trường hợp cụ thể.

3.2. Lộ trình quá cảnh (đi qua) địa bàn Tp. Hồ Chí Minh để đi đến các tỉnh, thành phố khác:

a) Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi các tỉnh miền Tây và ngược lại:

-Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 7 → ĐT 822→ ĐT 825 → Quốc lộ N2 → Quốc lộ 62 → Quốc lộ 1.

-Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1.

b) Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

-Lộ trình 1: Quốc lộ 22 → Tỉnh lộ 8 → Huỳnh Văn Cù → Quốc lộ 13 → Phú Lợi → Mỹ Phước – Tân Vạn → ĐT 743A → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Lộ trình 2: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Quốc lộ 51 →
tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-Lộ trình 3: Quốc lộ 22 → Quốc lộ 1 → Xa lộ Hà Nội → đường D1 (Khu Công nghệ cao) → đường D2 → Võ Chí Công → đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây → tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Đối với trình tự cấp Giấy nhận dạng ưu tiên cho phương tiện:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy nhận diện phương tiện:

-Văn bản đề nghị (theo mẫu đính kèm phụ lục 1).

-Mẫu cập nhật thông tin phương tiện (theo mẫu đính kèm phụ lục 2).

b) Các loại giấy tờ nêu trên đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (cơ quan đầu mối) tiếp nhận 24/24 giờ qua địa chỉ:

-Email: qlvantaihanghoacovid@gmail.com

-Nhóm Zalo: VT hàng hóa Tây Ninh, VTHK Tây Ninh

c) Trình tự giải quyết:

-Sở GTVT Tây Ninh sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các đơn vị, tiến hành kiểm tra và gửi đến các cơ quan đầu mối của Tp. HCM để giải quyết cho đơn vị.

-Kết quả giải quyết sẽ được Sở GTVT Tây Ninh gửi về cho các đơn vị thông qua hộp thư điện tử hoặc qua tài khoản Zalo để các đơn vị tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

5. Đối với các phương tiện không tham gia lưu thông trên các lộ trình theo luồng xanh nêu tại mục 3 của hướng dẫn:

-Chưa thực hiện cấp Giấy nhận diện cho phương tiện khi lưu thông.

-Các đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải có trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn này, nhất là phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

-Lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe mang theo giấy xét nghiệm SARS CoV-2 âm tính để xuất trình theo yêu cầu của các tỉnh, thành phố và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch (giấy xét nghiệm trong thời hạn 3 ngày hoặc 72 giờ).

            Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Ông Hồ Ngọc Thới, TP. QLVT-PTNL, sđt: 0918772947; Ông Nguyễn Thanh Tân, PTP. QLVT-PTNL, sđt: 0918585015) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.


* Đính kèm: 

1- 955-tb-sgtvt-Hương dan luu thong theo luong xanh.pdf

2-Mẫu đơn đề nghị phục vụ giản cách xã hội PL1 PL2.doc

3-Phụ lục Mẫu thông tin cập nhật cấp Thẻ nhận diện phương tiện (1).xls

4-LO TRINH DI QUA DIA BAN TP HCM.docx


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN

Tb-7166-03 xe sogtvt-tayninh_CTy-dinhkhue.pdf

Tb-7205_TB_SGTVT 11_07_2021 (22 xe) final.pdf

7/9/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-07/bn-93-sgtvt-02_Key_11072021153117.pngThông báo
Thực hiện tuyên truyền văn bản pháp luật về THTK, CLP năm 2021Thực hiện tuyên truyền văn bản pháp luật về THTK, CLP năm 2021

Các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 theo nội dung đề nghị tuyên truyền tại công văn số 1470/STC-TTr ngày 14/5/2021:

1. Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.2276.signed.pdf

2. Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.446 QD.signed.pdf

3. Kế hoạch số 1067/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.1067 ub. KH tuyen truyen, pho bien phap luat.signed.pdf


5/20/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-05/1470-stc_Key_20052021090008.pngThông tin tuyên truyền
Công văn 559/SGTVT về việc Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.Công văn 559/SGTVT về việc Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

559-sgtvt-chongcovid-BN.png

5/8/2021 4:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2021-05/559-sgtvt-chongcovid-BN_Key_10052021072657.pngThông báo
Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  do Sở GTVT Tây Ninh cấp từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  do Sở GTVT Tây Ninh cấp từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021

49-tb-sgtvt.png

* ĐÍNH KÈM DANH SÁCH: DS-PHU HIEU-GPKD T03-2021.xlsx

4/23/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-04/BN-49-SGTVT_Key_27042021150403.pngThông báo
Trách nhiệm của chủ cảng, bến, người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậuTrách nhiệm của chủ cảng, bến, người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

tuyentruyen-08-01.png

4/7/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-04/bn-tuyentruyen-08-01_Key_14042021083749.pngThông tin tuyên truyền
Về trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện thủy khi hoạt động tại cảng, bến thủy nội địaVề trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện thủy khi hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa

tuyentruyen-08-02.png

4/7/2021 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-04/bn-tuyentruyen-08-02_Key_14042021084701.pngThông tin tuyên truyền
Thông báo: Hợp tác xã VTHK-HH Đoàn Kết điều chỉnh phương án giờ xuất bến trên tuyến Bến xe Tây Ninh-Bến xe Ea SúpThông báo: Hợp tác xã VTHK-HH Đoàn Kết điều chỉnh phương án giờ xuất bến trên tuyến Bến xe Tây Ninh-Bến xe Ea Súp
3/31/2021 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc thay đổi các mẫu đơn nộp hồ sơ đến Sở GTVT có liên quan đến  đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậuThông báo về việc thay đổi các mẫu đơn nộp hồ sơ đến Sở GTVT có liên quan đến  đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi các mẫu đơn nộp hồ sơ đến Sở GTVT có liên quan đến

đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động đường thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh thông báo về việc thay đổi các mẫu đơn theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa (Mẫu số 10.docx).

2. Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (Mẫu số 12.docx).

3. Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (Mẫu số 14.docx).

4. Đơn đề nghị đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (Mẫu số 11.docx).

5. Đơn đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa (Mẫu số 15.docx).

6. Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu (Mẫu số 17.docx).

7. Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu (Mẫu số 18.docx).

8. Đơn đề nghị công bố đóng khu neo đậu (Mẫu số 20.docx).

Các mẫu nêu trên áp dụng từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu có thể tải các mẫu văn bản nêu trên được đính kèm theo thông báo này.

Cảng vụ ĐTNĐ Tây Ninh xin trân trọng thông báo./.

@ Toàn văn thông báo: Thông báo thay đổi mẫu đơn.pdf

3/12/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-03/bn-tb-maudon-2021_Key_22032021143933.pngThông báo
Thư chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiThư chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

thu-chuc-tet-botruong-gtvt.png

2/9/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-02/bn-botruong-gtvt-chuc-tet-2021_Key_09022021161624.pngThông báo
Danh sách phân công trực ngày nghỉ Tết Âm lịch 2021Danh sách phân công trực ngày nghỉ Tết Âm lịch 2021

lich-truc-tet-al-2021.png

2/8/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-02/bn-lichtructet-amlich-2021_Key_09022021154548.pngThông báo
Danh sách phân công trực ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2021Danh sách phân công trực ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2021

phan-cong-truc-tet-Duonglich-01.01.2021.png

12/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-12/truc-tet-duonglich-2021_Key_31122020161316.pngThông báo
Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐCP quy định về quản lý, sử dụng pháoChính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐCP quy định về quản lý, sử dụng pháo
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (gọi tắt là Nghị định 137), có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định 137 đưa ra một số điểm mới phù hợp tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước về pháo và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan. Tuy nhiên, người dân cần hiểu đúng, nắm rõ quy định để tránh vi phạm pháp luật.

​- Toàn văn Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo: Nghị định-137.pdf

12/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-12/bn-137-phaohoa_Key_18122020094311.pngThông tin tuyên truyền
Thông báo Tạm ngưng lưu thông qua cầu Thái Hòa thành phố Tây Ninh trong thời gian thi công xây mới.Thông báo Tạm ngưng lưu thông qua cầu Thái Hòa thành phố Tây Ninh trong thời gian thi công xây mới.

75-tb-sgtvt.png

9/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-10/bn-tb75_Key_01102020091205.pngThông báo
Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ caoTăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

1778-ubnd-covid-19.png

8/6/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-08/phong-covid19-coso-khamchuabenh_Key_06082020150715.pngThông tin tuyên truyền
Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - cảng thủy nội địa tỉnh Tây NinhCông nhận Ban Vận động thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - cảng thủy nội địa tỉnh Tây Ninh
7/25/2020 6:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-07/BN-290_Key_27072020055448.pngThông báo
Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT  ngày 29/6/2020 của Bộ GTVTThông tư số 13/2020/TT-BGTVT  ngày 29/6/2020 của Bộ GTVT

- Ngày 29/6/2020, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Sở GTVT sao gửi toàn văn nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT đến các đơn vị để thực hiện.

* Toàn văn nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT, tải về tại đây: tt131signed.pdf

7/6/2020 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-07/bn-tt13_Key_06072020074616.pngThông báo
Quyết định công nhận kết quả và danh sách trúng tuyển nhân viên hợp đồng làm việc tại Trạm KTTTTX lưu độngQuyết định công nhận kết quả và danh sách trúng tuyển nhân viên hợp đồng làm việc tại Trạm KTTTTX lưu động

trungtuyen-tramcan-00.png

* Đính kèm Danh sách trúng tuyển:8.1. DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN.docx

6/14/2020 1:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-06/BN-TRUNGTUYEN-00_Key_15062020074322.pngTuyển dụng công chức
Triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tangTriển khai hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang

covid-letang-01.png

- Tải về Toàn văn công văn số 1192/UBND-VHXH, và Quyết định 2232, hướng dẫn kèm theo.quyetdinh-2232.pdf

6/8/2020 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-06/bn-1192_Key_08062020212619.pngThông tin tuyên truyền
Về việc tăng cường phòng, chống tác hại thuốc láVề việc tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá

1067-tachai-thuocla.png

5/27/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-05/BN-TACHAITHL-1067_Key_27052020220812.pngThông tin tuyên truyền
Thông báo: Hợp tác xã vận tải Bình Minh đăng ký khai thác thành công tuyến cố định Bến xe Tây Ninh-Bến xe Bù Đốp (mã số 7093.1114.B)Thông báo: Hợp tác xã vận tải Bình Minh đăng ký khai thác thành công tuyến cố định Bến xe Tây Ninh-Bến xe Bù Đốp (mã số 7093.1114.B)
5/19/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2020-05/xe-khách_Key_19052020104829.jpg
Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh lấy ý kiến về phương án kiến trúc Cầu Thái HoàSở Giao thông Vận tải Tây Ninh lấy ý kiến về phương án kiến trúc Cầu Thái Hoà

tm-pakt-cauthaihoa.png
Sở Giao thông Vận tải lấy ý kiến nhân dân về phương án kiến trúc công trình cầu Thái Hoà.
* Đường dẫn Bản Thuyết minh phương án kiến trúc Cầu Thái Hoà: 
Đường dẫn xem Video mô phỏng các phương án:
5/12/2020 8:00 AMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2020-05/bn-cauthaihoa-001_Key_13052020074702.pngThông báo
Sở GTVT Tây Ninh tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu độngSở GTVT Tây Ninh tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

tb-38-sgtvt.png

5/11/2020 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-05/bn-18-sgtvt_Key_14052020143807.pngTuyển dụng công chức
Thông báo Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; Địa chỉ, số điện thoại và email tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của cử tri.Thông báo Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; Địa chỉ, số điện thoại và email tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của cử tri.

1. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (dukien-nd-kyhopthu9.pdf).

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020.

3. Số điện thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gọi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: 02768.501105 (trong giờ hành chính từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

4. Email tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh: tayninh@quochoi.vn, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020).

5/7/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-05/BN-665-STTTT_Key_08052020093733.pngThông báo
1 - 30Next