Thông báo
Thứ 4, Ngày 27/10/2021, 07:00
Hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2021 | Nguyễn Nam Tư

Thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành "Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh hướng dẫn chi tiết hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa (bao gồm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa và hoạt động vận tải nội bộ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình…) đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

 bn-hdvt-cv19-01.png


I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Cấp độ dịch và công bố cấp độ dịch: Gồm 4 cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

 

Cấp độ dịch đánh giá theo phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) do Bộ Y tế công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/

Cấp độ dịch đánh giá với phạm vi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (hoặc thấp hơn) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các tỉnh, thành phố công bố. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được công bố hàng tuần (hiện nay là vào ngày thứ năm) được cập nhật đăng tải tại địa chỉ: https://covidmap.tayninh.gov.vn/

 

2. Các yêu cầu đối với hành khách tham gia giao thông:

2.1. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, quét mã QR tại Bến xe/điểm dừng đón trả khách; Bến khách ngang sông.

2.2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.3. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

2.4. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

 

3. Các yêu cầu chung đối với người lao động tham gia hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa (bao gồm: Người điều khiển phương tiện, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện; Người làm việc tại các Bến xe, Trạm dừng đón trả khách, Bến khách ngang sông; Nơi xếp dỡ hàng hóa; Cảng, Bến thủy nội địa):

3.1. Yêu cầu về tiêm chủng:

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin ngừa COVID-19 từ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

- Người lao động làm việc ở vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng (dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở vùng dịch cấp độ 4).

3.2. Tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, quét mã QR tại Bến xe/điểm dừng đón trả khách; Bến khách ngang sông; Cảng, Bến thủy nội địa; Nơi xếp dỡ hàng hóa.

3.3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

3.4. Xét nghiệm y tế:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có chỉ định điều tra dịch tễ

- Có nghi ngờ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (vùng/khu vực phong tỏa).

d) Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

đ) Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

e) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

 

II. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH (nội tỉnh, liên tỉnh):

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách:

1.1. Đối với địa bàn cấp 1: Hoạt động với tần suất bình thường.

1.2. Đối với địa bàn cấp 2:

a) Đường bộ: Hoạt động hạn chế. Cụ thể:

- Đối với xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch: Hoạt động không quá 50% số lượng phương tiện của đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Đối với xe tuyến cố định, xe buýt: Hoạt động không quá 50% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất phương án bằng văn bản đối với tuyến liên tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

b) Bến khách ngang sông: Được hoạt động; đảm bảo giãn cách người trên phương tiện.

1.3. Đối với địa bàn cấp 3:

a) Đường bộ: Hoạt động hạn chế. Cụ thể:

- Đối với xe taxi, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch: Hoạt động không quá 20% số lượng phương tiện của đơn vị; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Đối với xe tuyến cố định, xe buýt: Hoạt động không quá 30% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất phương án bằng văn bản đối với tuyến liên tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

b) Bến khách ngang sông: Được hoạt động; đảm bảo giãn cách người trên phương tiện.

1.4. Đối với địa bàn cấp 4: Dừng hoạt động.

 

2. Hoạt động vận chuyển người lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh (bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa):

2.1. Đối với địa bàn cấp 1, cấp 2: Hoạt động đảm bảo nguyên tắc 5K, quét mã QR dán trên phương tiện vận chuyển; lập danh sách vận chuyển.

2.2. Đối với địa bàn cấp 3, cấp 4: Hoạt động theo phương án khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo nguyên tắc 5K, quét mã QR dán trên phương tiện vận chuyển; lập danh sách vận chuyển. Đảm bảo các biện pháp y tế và sự giám sát của địa phương nơi cư trú, lưu trú.

 

III. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (nội tỉnh, liên tỉnh):

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa:

- Hoạt động ở tất cả các cấp độ dịch. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính) hoạt động tại địa bàn cấp 4: Số lượng người tham gia không quá 50% so với điều kiện bình thường.

2. Hoạt động vận chuyển hàng hóa (không kinh doanh vận tải):

Hoạt động ở tất cả các cấp độ dịch. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

IV. CÁC YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

1. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện:

1.1. Xây dựng và triển khai Phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo Hướng dẫn này; bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại các điểm kiểm dịch nơi làm việc như: Trụ sở Công ty, Bến xe, Trạm dừng đón trả khách, Bến khách ngang sông; Cảng, Bến thủy nội địa,… để người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, người đến giao dịch, hành khách… quét mã QR.

1.2. Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện thủy đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

1.3. Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4).

1.4. Trường hợp có hành khách đi từ địa bàn có dịch ở cấp 4: lập danh sách hành khách đi xe theo Phụ lục đính kèm  Tải về phuluc-huongdan-vantai.docx; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh sách hành khách đi xe về Sở Giao thông vận tải; lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật;

1.5. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô (nếu có).

1.6. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, cụ thể:

- Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thì định kỳ 02 tuần/01 lần xét nghiệm cho từ 5-10% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm cả người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng);

- Tại nơi làm việc tập trung ở vùng dịch cấp độ 4 thì định kỳ 01 tuần/01 lần xét nghiệm cho 20% số người lao động tham gia làm việc (bao gồm người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng).

Thông báo ngay kết quả xét nghiệm cho Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế xã nơi đơn vị có trụ sở, nơi đang làm việc.

 

2. Bến xe khách; Trạm dừng đón, trả khách; Cảng, bến thủy nội địa; Bến khách ngang sông:

2.1. Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách, xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR tại các điểm thuận lợi để người đến giao dịch, người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, hành khách… quét mã QR.

2.2. Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; bố trí khu vực bán vé, phòng chờ (đối với bến xe), nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

2.3. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

2.4. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

2.5. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện thủy; hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2.6. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao (thực hiện tương tự khoản 1.6, mục 1, phần IV Hướng dẫn này).

3. Nơi xếp dỡ hàng hóa:

3.1. Xây dựng và triển khai phương án xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên đã tạo mã QR cá nhân Quốc gia và thực hiện quét mã QR tại nơi làm việc. Đảm bảo tạo mã QR để người đến giao dịch, người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng, người xếp dỡ hàng hóa… quét mã QR.

3.2. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi… phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

3.3. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng; niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

3.4. Yêu cầu người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 và Bộ Y tế.

4. Phương tiện vận tải:

4.1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên;

4.2. Đối với xe vận tải hành khách: Dán mã QR trên xe để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách thực hiện quét mã QR.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; các bến xe khách, trạm đón, trả khách; cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; nơi xếp dỡ hàng hóa; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Hướng dẫn này phổ biến, triển khai thực hiện, nhất là việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp phổ biến, triển khai đến các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện. Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (khi có văn bản lấy ý kiến) thống nhất về phương án khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (gồm tuyến cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh) để triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh phối hợp, phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn cho các đơn vị vận tải, thành viên Hiệp hội biết, thực hiện.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định  của Bộ Y tế và Hướng dẫn này.

5. Giao Chánh Thanh tra Sở GTVT Tây Ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị vui lòng liên hệ ông Lê Phan Phi Phụng, PTP. Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái - Sở GTVT Tây Ninh (SĐT: 0946.398839) để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn./.

Lượt người xem:  Views:   2138
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết