Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 06/07/2020, 08:00
Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ GTVT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2020 | Nguyễn Thái Bình

- Ngày 29/6/2020, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Sở GTVT sao gửi toàn văn nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT đến các đơn vị để thực hiện.

* Toàn văn nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT, tải về tại đây: Tải về tt131signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   3324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết