Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 29/04/2020, 09:00
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2020 | Nguyễn Nam Tư

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0001.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0002.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0003.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0004.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0005.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0006.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0007.png

qd-868-pc-baoluc-tre-em_0008.png

Lượt người xem:  Views:   779
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết